Allah güzeldir, güzeli sever

Sual: (Allah güzeldir, güzeli sever) hadis-i şerifinin açıklaması nasıldır?
CEVAP
Bahsettiğiniz hadis-i şerifin daha uygun tercümesi şöyledir:
(Allahü teâlâ cemildir. Cemal sahiplerini sever.) [Müslim]

Cemal, çirkinliği gidermek, vakar sahibi olmak ve şükretmek için, nimeti göstermek anlamına gelir. Gösteriş için, övünmek için, nimeti göstermek, cemal olmaz, kibir olur. Yukarıdaki hadis-i şerif, cemal sahibi olmayı övmektedir. Bu bakımdan her işte tertipli, tertipli olmak iyidir. Cemil güzel anlamına gelir, hasen de güzel anlamına gelir. İkisinin içinde fark vardır. Güzel bina ve güzel görünüm ile güzel kız arasındaki fark şeklinde. Sevgi de, sevilen şeye göre değişiklik gösterir. Allah sevgisi ile evlat sevgisi, ana-baba sevgisi, hanım sevgisi, çiçek sevgisi farklıdır. Sevgi şeklinde, güzellikler de farklıdır. Kur’an-ı kerimde, (Allah, her şeyi güzel yaratmıştır) buyuruluyor. (Secde 7)

Allahü teâlânın yarattığı her şeyde muhakkak bir güzellik, bir sanat, bir tenasüp vardır. O yaratılıştan daha güzeli düşünülemez. Kur’an-ı kerimde, (Biz insanı, en güzel şekilde yarattık) buyuruluyor. (Tin 4)

İnsanın hiçbir organı ne fazladır, ne de eksiktir. Sindirim sistemi ve öteki sistemlerinden daha güzelini düşünmek bile mümkün değildir. Kulağımız tek olsaydı yada üç tane olsaydı daha iyi olmazdı. Öteki organların durumu da böyledir. Allahü teâlâ, kemal sıfatlarla muttasıf, noksan sıfatlardan münezzehtir. Doğrusu her bakımdan güzeldir. İsimleri de güzeldir. Kur’an-ı kerimde; (En güzel adlar [esma-ül-hüsna] Allah’ındır. Ona o güzel isimlerle yakarma edin) buyuruluyor. (Araf 180)

Allahü teâlâ, Cennete de, Kur’an-ı kerime de hüsna [en güzel] demiştir:
(Rabbinizden size indirilenin en güzeline [Kur’an-ı kerime] tâbi olun!) [Zümer 55]
(Allah,
[Eshab-ı kiramın] hepsine de en güzeli [Cenneti] va’detmiştir!) [Nisa 95]

(
[Eshab-ı kiramın] hepsine hüsnayı [Cenneti] va’dettik.) [Hadid 10]

Faizsiz ve sırf Allah rızası için verilen ödünç için de, güzel borç anlamında (Karz-ı hasen) denmiştir. (Maide 12)

Dine uygun sabra da sabr-ı cemil [güzel sabır] denmiştir. (Yusüf 18, Mearic 5)

Hatta Aden bayanları da, huyu ve yüzü güzel olarak vasıflandırılmıştır. (Rahman 70)

Oldukça namaz kılmak, oldukça oruç tutmak şu demek oluyor ki oldukça tapınmak değil de, güzel tapınmak gerekir. Kur’an-ı kerimde, (Hanginizin amelinin daha güzel olacağı hususunda sizi sınav için…) buyuruluyor. (Hud 7, Kehf 7, Mülk 2)

Güzel ve güzellik hakkında hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
(Hayrı, iyiliği güzel yüzlü olanların yanında arayınız!) [Beyheki]

(Bana göndereceğiniz temsilcinin, yüzü ve adı güzel olsun!) [Bezzar]
(Allahü teâlâ, birinin hilkati ile ahlakını güzel yaratmışsa, onu asla ateşe atmaz.)
[İ. Adiy]
(Allahü teâlâ, kime güzel yüz ve isim verir, o da bu tarz şeyleri küçültecek duruma düşürmezse, seçilmişlerden olur.)
[Beyheki]
(Geceleri oldukça namaz kılanın yüzü güzel olur.)
[Mevkufat]

(Güzelin güzeli güzel ahlaktır.) [İbni Asakir]
(İslam, terbiye güzelliğidir.)
[Deylemi]

(Güzel saç, güzel ses, güzel yüz, fitneye düşürebilir.) [Deylemi]

Evliyadan bir zat, (Bir kimsenin veli olduğu; tatlı dili, güzel ahlakı, güler yüzü, cömertliği, münakaşa etmemesi, özürleri kabul etmesi ve her insana acıma etmesi ile anlaşılır) buyurmuştur.

Güzel yüzlü
Sual: Bir yol sorarken yada herhangi bir yardım isterken, yüzü güzel olanları mı tercih etmeli?
CEVAP
Evet. Üç hadis-i şerif:
(İyiliği, güzel yüzlülerden talep edin!) [Beyhekî]

(Hayrı, iyiliği güzel yüzlü olanların yanında arayın!) [Buhârî]

(Bana bir temsilci gönderirken, yüzü ve adı güzel olanı tercih edin!) [Bezzar]

Bir önceki yazımız olan Allah’ın sevgi ve rızasına kavuşmak için başlıklı makalemizde allah ve sevgi hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.