Anasayfa » Doğru iman bilgileri>Peygamberlere iman » Hazret-i Âdem ve kan grupları

Hazret-i Âdem ve kan grupları

Sual: Bir yazar, (Kur’anda tüm insanların Âdem ile Havva’dan yaratıldığı şeklinde bir söylem yoktur. Tanrı, ilk hücreyi yaratıp tüm canlıları bu hücreden yaratmıştır. Değişik kıtalarda insanların evrimleşerek yaratılış aşamalarına gelindiğinde Tanrı, kudreti ile çeşitli insanoğlu yaratmış olabilir. Bir tek ana babadan gelindi denirse, kan gruplarının ve deri renklerinin farklılığı izah edilemez. Asla iki kişiden dört kan grubu meydana çıkar mı? İki insandan siyah, beyaz, sarı renkli çocuklar olur mu? Âyetlerde, insanoğlunun aşamalardan geçip evrimleşerek yaratıldığı bildirilmektedir) diyerek hem insanoğlunun Hazret-i Âdem’den geldiğini inkâr etmekte, hem de evrimden söz etmektedir. Bu iddiaya iyi mi bir yanıt verilebilir?
CEVAP
Bu kimselere gore, sanki Peygamber efendimiz asla dünyaya gelmedi, hiçbir âyeti açıklamadı. Kasten Resulullahın açıklamalarına asla yer verilmemektedir. Sanki bu dinin sahibi, peygamberi yok. Her kafadan bir sesin çıkması düzgüsel mi? Ne diye Resulullahın açıklaması ve vârisleri olan müfessir âlimlerin nakli alınmaz ki? Şimdi Kur’an-ı kerime bakalım:
(Tanrı, birbirinden gelme bir nesil olarak Âdem’i, Nuh’u, İbrahim ve İmran ailesini seçip âlemlere üstün kıldı.) [Âl-i İmran 33]
(Ey Âdemoğulları, şeytan, ana-babanızı
, Cennetten çıkardığı benzer biçimde, sizi de aldatmasın.) [Araf 27]
Allahü teâlâ, insanlara hitap ederken buyuruyor ki: (Ya benî Âdem’e = Ey Âdemoğulları) [Araf 26, 27, 31, 35, 172] (Bu âyetler de her insanın Hazret-i Âdem’in neslinden geldiğini göstermektedir.)

(Velekad keremnâ benî Âdem’e =
Âdemoğullarını şerefli kıldık) [İsra 70] Bu âyet de, insanların Hazret-i Âdem’den geldiğini göstermektedir.

İlk insan çamurdan, nesli, nutfeden yaratıldı; nutfe, çeşitli devrelerden sonrasında et, kemik ve insan haline geldi. (Müminun 12-14, Secde 7-9, Hac 5, Mümin 67) Yazar, bu devrelere, evrim aşaması diyor.

Şimdi de kan gruplarına gelelim:
Yazar biyoloji bilmeyebilir. Fakat bilen birine soramaz mıydı? Sordu da kasten mi yanlış yazıyor? Biyologlar diyor ki:

Çocuğun kan grubu ana-babasına benzemeyebilir: Çocuğun kan grubu, baba yada anasınınkine benzer. Kimi zaman her ikisine de benzer yada her ikisine de benzemez. Eğer çocuğun kan grubu, ana-babasının kan grubundan başka türlü olmasaydı, yeryüzünde yalnız iki çeşit kan grubu bulunurdu. Bundan dolayı tüm insanoğlu, bir erkekle bir hanımdan meydana gelmişlerdir.

Âdem aleyhisselamın kan grubu (A), Hazret-i Havva validemizin kan grubu (B) yada tersi ise; (A) grubunda, (B) grubunda ve (AB) grubunda evlatları olacağı benzer biçimde, 0 (Sıfır) grubunda da evlatları olabilir. Bundan dolayı A ve B kan grupları ya saf (homozigot-AA yada BB) yada melez (heterozigot-A0 yada B0) olur.

Saf A ve saf B kan gruplu ebeveynin evlatları daima saf A ve saf B şeklinde olur. Hazret-i Âdem aleyhisselam ve Hazret-i Havva validemizin kan grupları saf A ve saf B olsaydı tüm insanların kan grupları yalnız A, B yada AB şeklinde olurdu. Fakat kan grupları melez (A0 ve B0) olduğu takdirde şimdiki benzer biçimde her çeşit (A, B, AB, 0) kan gruplu insanoğlu olurdu. Bundan dolayı heterozigot (melez) A ve B kan gruplarının genotip yapısının yarısı 0 (Sıfır) geni taşır. Şu demek oluyor ki A’nın genetik yapısı A0 ve B’nin ki B0 şeklindedir. Rh faktörüne gore de (Rh+) ve (Rh-) olmak suretiyle iki tip kan grubu mevcuttur. (Rh+) de saf (RhRh) yada melez (Rhrh) şeklindedir. (Rh-) ise daima saf (rhrh) halde bulunur.

Melez (Rh+) ebeveynin evlatları hem (Rh+) hem de (Rh-) doğabilir. O halde melez (Rh+) ve melez (A) ve melez (B) kan gruplu ebeveynden; (Rh+), (Rh-), (A), (B), (AB), (0) kan gruplu çocuklar doğabilir. Hazret-i Âdem ve Hazret-i Havva validemizin kan grupları (Rh+), (A), (B) olduğu takdirde de günümüzdeki benzer biçimde her çeşit kan grubu ortaya çıkabilir. Şu demek oluyor ki birinin (Rh+), ötekinin (Rh-) olmasına lüzum yoktur.

Önceki yıllarda ÖSS Biyoloji sorularından birinde hangi anne-babanın kan grubundan her çeşit kan grubu evlatları doğabilir şeklinde bir soru çıkmıştı. Bugün adli tıpta da, babalık tespitinde de kan grupları mühim rol oynamaktadır.

Hamilelik, lohusalık, narkoz, radyoterapi ve arsenikli ilaçlar kimi zaman kan grubunu değiştirir. Bir insanoğlunun kan grubu değişince anasının da, babasının da kan grubuna benzemeyebilir. Bu bakımdan da aynı anne-babadan meydana gelen evlatların kan grupları iki çeşit değildir. Kan grupları sistemler şeklinde incelenmektedir. Örnek olarak, AB0, Rh sistemi benzer biçimde başka kan grubu sistemleri de bilinmektedir. Daha başka bilinmeyenlerin de bulunmuş olduğu söylenmektedir. Her kan grubu sistemi, öteki sistemlerden müstakil olarak iş yapmaktadır. Tıbbi tatbikatta, şu demek oluyor ki hastalık ve tedaviyi ilgilendiren kan grubu uyuşmazlıklarında her insanın bilmiş olduğu yukarıdaki AB0 ve Rh sistemleri önemlidir.

Dört çeşit kan grubu
AB0
sisteminde dört çeşit kan grubu vardır:

1- Sıfır (0)
grubunda, kişiler 0 ve 0 genlerini (00) taşır ve homozigottur. (İki geni aynı).

2- A
grubundakinin genleri, A ve 0’dır (A0) (Heterozigot = iki geni değişik = melez), yada A ve A’dır (AA) (Homozigot = saf).

3- B
grubundakiler, ya B ve B’dir (BB) (Homozigot) yada B ve 0’dır (B0) (Heterozigot).

4- AB
grubundakinin genleri ise, A ve B’dir (AB) (Heterozigot).

Örnek olarak, A grubundaki heterozigot (A0) bir adamın toplam sperm sayısının yarısı A, yarısı da 0 genini taşır. Örnek olarak 500 tane sperminin 250 adeti (A), öteki 250 adeti ise (0) genini taşır. B grubundaki heterozigot (B0) bir dişinin toplam yumurta sayısının yarısı B, yarısı da 0 genini taşır. Bu vasfa hâiz kimseler, evlendiklerinde, AB0 sisteminin dört grubunda da, şu demek oluyor ki A, B, AB, 0 gruplarında da evlatları olabilir.

Bunu açıklayalım:
1- Birinin A genini taşıyan yumurta yada sperm, ötekinin 0 genini taşıyan üreme elemanı ile bir embriyon yaparsa bundan A grubunda (A0) çocuk olur.

2- B geni 0 ile birleşince B grubunda (B0),

3- A geni B geni ile birleşince AB grubunda,

4- 0 geni 0 geni ile birleşince 0 grubunda (00) çocuk yada çocuklar olur.

Rh sisteminde de Rh (+) olan bir kimse, heterozigot ise, şu demek oluyor ki genlerinden biri (+), diğeri () ise, kan grubu Rh (-) olan biri ile evlenince, evlatların kan grubu Rh (+) da olabilir, Rh (-) de olabilir. Heterozigot Rh (+) iki kişi evlendiklerinde de hem Rh (+) hem de Rh (-) evlatları olabilir.

Yukarıdaki sistemde genlerin A, B ve (+) genleri, 0 ve () genlere karşı baskın (dominant) olup, onların özelliklerini örter (şu demek oluyor ki gizler).

Öteki kan grubu sistemlerinde de durum böyledir.

Bir önceki yazımız olan İlk insan ve ilk Peygamber başlıklı makalemizde insan ve peygamber hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.