Anasayfa » Dinimiz ve bâtıl dinleR>Dinimiz>Tek hak din » Allah’a inanan gayrimüslim

Allah’a inanan gayrimüslim

Sual: Allah’a inanan gayrimüslim, örnek olarak Yahudi ve Hristiyan kâfir mi olur?
CEVAP
Bu konudaki âyet-i kerimeleri öteki yazılarımızda bildirmiştik. Şimdi üç âyet meali daha bildirelim:
([Ey Habibim, Yahudi ve Hristiyanlara] de ki: (Eğer Tanrı’ı seviyorsanız, bana uyun ki Tanrı da sizi sevsin.) [Al-i İmran 31] (Demek ki Ehl-i kitap olan Hristiyan ve Yahudiler, Peygamber efendimize inanç etmedikçe, Allahü teâlâ onları sevmez.)

(De ki: “Ey Ehl-i kitap, gelin aramızda şu ortaklaşa söze uyalım: “Sadece Allah’a kulluk edelim, Ona şirk koşmayalım, Tanrı’ı bırakıp insanları Rabler edinmeyelim” Gene de, yüz çevirirlerse, “Tanık olun ki, biz Müslümanız” deyin!) [Al-i İmran 64] (Ehl-i kitap kısaca Yahudi ve Hristiyanlar buna yanaşmadı, kısaca Müslüman olmadılar.)

([Senden önce peygamberlere] inanç edenler, Yahudi, Hristiyan ve sabiinlerden Allah’a ve ahirete inanıp salih amel işleyenler için normal olarak Rablerinin katında mükâfatlar vardır.) [Bekara 62] (Hazret-i Musa zamanında, ona inanan Yahudiler ve Hazret-i İsa zamanında ona inanan Hristiyanlar, normal olarak Cennete gidecektir, şundan dolayı tüm peygamberler benzer biçimde, Hazret-i İbrahim benzer biçimde, Hazret-i Musa da, Hazret-i İsa da Müslüman idi.)

Öteki dinler bozulmuş olduğu için Allahü teâlâ, son olarak olarak İslam dinini gönderdi. Başka dinleri kabul etmediğini açıkça şu şekilde bildirdi:
(Tanrı indinde hak din sadece İslam’dır.) [Al-i İmran 19]

Bu konudaki birkaç hadis-i şerif meali de şöyledir:
(Yahudi ve Hristiyanlara merhaba vermeyiniz!) [Müslim]

(Ehl-i kitap size merhaba verdiği vakit “ve aleyküm” deyin.) [Buhari]

(Yahudi ve Hristiyanlar sakal boyamaz. Onlara benzemeyin, boyayın!) [Müslim]

(Saçlarınızı kırmızı yada sarıya boyayın, ehl-i kitaba karşıcılık edin!) [İ. Ahmed]
Amentü’deki altı esastan birini inkâr eden kâfir olur. Yalnız Allah’a inandım demek kâfi değildir. Hristiyan ve Yahudiler, bizim peygamberimiz dahil tüm peygamberlere inanmadıkça kâfirlikten kurtulamazlar. Yahudiler, Hazret-i İsa’ya, Hristiyanlar da, Muhammed aleyhisselama inanmadıkları için kâfir oldular. Amentü’de bildirilen altı husustan birini, örnek olarak kaderi inkâr eden, kâfir olur, tüm iyi amelleri yok olur. (Redd-ül-muhtar)


İsevi Müslüman olur mu?
Sual:
(Hazret-i İsa, kıyamete yakın yere inecek, teslis inancını kaldıracak, hakiki Hristiyanlığı getirecek, Hristiyanlıkla İslamiyet’i yaklaştıracak, böylece İsevi Müslümanlar ortaya çıkacaktır) deniyor. İsevi Müslüman olur mu? Kısaca ahir zamanda, iki dinli insanoğlu mı çıkacak?
CEVAP
Hayır, İsevi Müslüman yada Müslüman İsevi olması imkansız! Sütlü idrar yada idrarlı süt denmez, ikisi de necistir. Bu ifade, Müşrik Müslüman yada Temiz necaset ya da Namuslu fahişe tabirine benziyor. Bunlardan biri fena ise, ötekini de fena eder. Biri necis ise yada kâfir ise ikisi de, aynı hükme girer. Kâfirlik kelime oyunlarıyla gizlenmeye çalışılıyor. Süte idrar karıştırınca, bunu İdrarlı süt diye övmekle, İsevi Müslüman demek içinde ne fark vardır ki?

Bir Hristiyan, İsevi Müslüman’ım yada Müslüman İsevi’yim demekle Müslüman olmuş olmaz. Dinine, putuna zarar vermez, batıl dininden çıkmış olmaz. Kısaca bir gayrimüslim, ben Müslüman’ım dese de Müslüman olmuş olmaz; fakat bir Müslüman şakadan bile, ben Hristiyan’ım dese, onun kâfir olacağı fıkıh kitaplarında yazılıdır. Kısaca, Müslüman İsevi’yim diyen kâfir olduğu benzer biçimde, Müslüman Musevi’yim diyen de kâfir olur.

Musevilik ve İsevilik asla bozulmamış olsa ya da hakiki halini getirme imkânı olsa da, onlarla amel etmek caiz olmaz. Zira İslamiyet’in gelmesiyle, eski dinlerin hepsi nesh edildi kısaca yürürlükten kalktı. Eski dinlerin kiminde içki haram değildi, kiminde iç yağı haramdı. Kiminde yakın akrabayla evlenmek caizdi. Bunların hepsi nesh edildi; yalnız İslamiyetle amel etmek emredildi. İki âyet-i kerime meali:
(Sizin için din olarak İslam’ı beğendim.) [Maide 3]

(İslam’dan başka din arayanın bulacağı din, asla kabul edilmez.) [Al-i İmran 85]

Allahü teâlâ, hak dinin yalnız İslam bulunduğunu, İslam’ı beğendiğini ve İslam’dan başka dini kabul etmeyeceğini açıkça beyan ederken, Müslümanlığı Hristiyanlığa yaklaştırmak ne anlama gelir?

İsa aleyhisselam, kıyamete yakın vardığında, İslamiyet’le hükmedecek kısaca bu ümmetten biri olarak, İseviliği tamamen kaldıracaktır. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(İsa inince İslamiyet’le hükmedecektir. O vakit Allahü teâlâ, Müslümanlardan başka herkesi helak edecektir.) [Ebu Davud]

Buhari ile Ebu Davud, Kütüb-i sitteye dâhil iki kıymetli hadis kitabıdır. Bu sahih hadis-i şeriflerde, (İslam’dan başka her şeyi yasak edecek, Müslümanlardan başka herkesi helak edecek) buyuruluyor. Musevilere, İsevilere dokunmayacak denmiyor ki.

Yukarıda bildirilen âyet-i kerimeler ile bu hadis-i şerifleri inkâr etmek, dini inkâr etmek olmaz mı?

Takva sahibi olmak
Sual:
(Papazlar bizlerden daha fazlaca takva sahibi) diyenler oluyor. Papaz takva sahibi olur mu?
CEVAP
Müslüman olup da, dinimizin bildirdiği haramlardan sakınmaya takva, sakınan Müslümana da takva sahibi denir. Müslüman olmayan, içki içmese, zina etmese, kumar oynamasa, gıybet etmese, her gün oruç tutsa da buna gene takva sahibi denmez. Gayrimüslimlere, emirleri yapmak ve yasaklardan sakınmak emredilmemiştir. Onlara, tek bir şey emredilmiştir. O da inanç etmek, Müslüman olmaktır. Sadece Müslüman olduktan sonrasında, Allahü teâlânın komut ve yasaklarına muhatap olabilir.

Allahü teâlânın rahmeti, şefkati dünyada mümin kâfir her insana yetiştiği ve her insanın çalışmasına dünyada karşılığını verdiği hâlde, ahirette kâfirlere merhametin zerresi bile yoktur. Allahü teâlâ Cennete girmek için iyilik etmek, kötülükten sakınmak değil, inanç etmek şartını koydu. Bir ayet-i kerime meali:
(Kimi, ona [Muhammed aleyhisselama] inanç etti, kimi de, ondan yüz çevirdi. Bunlara da deli yakıcı Cehennem yetti.) [Nisa 55–56]

Müslüman olmayanlar
Sual: (Allah’a inanmayana kâfir denir. Bâtıl da olsa, başka bir dine inanana kâfir denmez. Kâfir olmayan da Cehenneme gitmez) demek doğru mudur?
CEVAP
Doğru değildir. Kâfir, Müslüman olmayan anlama gelir. Hatta Müslüman bulunduğunu söylese, fakat dinin bir emrini inkâr etse, gene kâfir olur. Her ateist kâfirdir, fakat her kâfir ateist olmayabilir. Deist olabilir. Deistler de kâfirdir. Deist, deizm yanlısı anlama gelir. Deizm, kâinatı bir yaratıcının yarattığına inanmakla birlikte, yaratıcının kâinata hiçbir müdahalesi olmadığını ve olamayacağını korumak için çaba sarfeden, vahyi reddeden felsefî görüştür.

Müslüman olmayan hepimiz kâfirdir ve kâfir olarak ölenlerin hepsi Cehennemdedir.

Allahü teâlâ bizzat Kur’an-ı kerimde, kullarını küfürden korunmaları için uyarma etmekte ve kâfirlerin akıbetinin nasıl sonuçlanacağını bildirmektedir. İki âyet-i kerime meali şöyledir:
(Tanrı, Meryem oğlu Mesih’tir diyenler kâfir olmuştur. Tanrı, kendine ortak koşana Cenneti haram kılar, artık onun yeri ateştir ve zalimler için destek yoktur.) [Maide 72]

(Yahudiler, Üzeyr’e, Hristiyanlar da Mesih’e Tanrı’ın oğlu dediler. Daha önceki kâfirlerin [“melekler Allah’ın kızlarıdır” diyenlerin] sözlerine benziyor. Tanrı onları kahretsin! Iyi mi da sapıtıyorlar.) [Tevbe 30]

Bir önceki yazımız olan Cennete Müslüman olan girer başlıklı makalemizde cennete, girer ve müslüman hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

escort beylikdüzübeylikdüzü escortescort beylikdüzüescort beylikdüzüistanbul escort