Doğruya doğru demek

Sual: Uygunsuz kimselerin doğru sözlerini korumak için çaba sarfetmek doğru olur mu?
CEVAP
Bir kimsenin doğru sözünü onaylama etmek, her söylediğini onaylama etmek anlamına gelmez. Hak sözü onaylama edilir, bâtıl sözü reddedilir. Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarında, bunun örnekleri çoktur. Birkaçını bildirelim:
1- Yusuf Kardavî, kitaplarında, dört mezhebin fıkıh bilgilerini birbirine karıştırdığını, tek bir mezhebi yansılamak etmenin uygun olmadığını [yani mezhepsizliği] korumak için çaba sarfediyor. Böylece, Ehl-i sünnet âlimlerinin yolundan ayrılıyor. Bundan dolayı, yazıları senet olamazsa da, sakalla ilgili hadis-i şerifi Ehl-i sünnete uygun açıklamıştır. Bunun için, Kardavi’nin sakal ile alakalı yazısı, Hanefi mezhebinin reyini açıklamış olduğu için, bunun vesika olarak alınması uygun görüldü. (S. Ebediyye)

2- Zemahşeri, Ehl-i sünnet değil, Mutezile mezhebindeydi, sadece Kur’an-ı kerimin mucize bulunduğunu anlatmakta esas, senet olan belagat ilminin âlimlerinin en yüksek derecesinde olduğundan, Ehl-i sünnetin tefsir âlimleri, Kur’an-ı kerimin belagatini özetleyen kısımları, onun tefsirinden almışlardır. (S. Abdülhakim Arvasi – S. Ebediyye)

3- İbni Teymiyye’nin bid’at görüşlerini İslâm âlimleri şiddetle eleştiri ettikleri hâlde, Şiîlere reddiyesini tasvip edip, şöyleki demişlerdir: İbni Teymiyye, Minhac-üs-sünne kitabında, Şiî âlimlerinden İbnil Mutahhir’in Minhac-ül-kerame kitabını, güçlü vesikalarla çürütmüştür. Gene İbni Teymiyye, Fedail-i Ebi Bekr ve Ömer kitabında, Eshab-ı kiramın üstünlüklerini, güçlü delillerle açıklamıştır. (E. Kiram kitabı)

İslam âlimleri, kâfirlerin bile dinimizi öven sözlerini nakletmişlerdir. Bu, kâfirleri övmek demek değildir. Bunlardan birkaçı şöyledir:
1- Hatip, peygamber, kanun koyucu, cengâver, yeni inanç esasları koyan, büyük bir İslam devleti ve uygarlığı kuran büyük insan; işte Muhammed [aleyhisselam] budur. İnsanların büyüklüğü ölçmek için kullandıkları tüm mikyaslarla ölçülsün. Acaba Ondan daha büyük bir zat var mıdır? Olması imkansız. (Lamartine)

2- Müslümanlar, en azametli ve muzaffer günlerinde bile, mutaassıp olmamıştır. İslamiyet, dünyayı yaratana ve Onun eserine fanatik olmayı emretmektedir. Batı, korkulu bir karanlık içindeyken, Doğu’da parlayan göz kamaştırıcı İslam yıldızı, azap çeken dünyaya ışık, sulh ve rahatlık vermiştir. (Gandhi)

3- Kur’anda yazılı olan esasların doğruluğuna inanıyorum. Bunlar, insanları bahtiyarlığa götürecektir. (Napoleon)

Bir önceki yazımız olan Yanlış konuşanları tenkit etmek başlıklı makalemizde anlar, etmek ve tenkit hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

escort beylikdüzübeylikdüzü escortescort beylikdüzüescort beylikdüzüistanbul escort