Farzlardan bazıları

Sual: Haramları maddeler hâlinde bildirdiğiniz benzer biçimde, farzları da bildirebilir misiniz?
CEVAP
Farzlardan bazıları da şunlardır:
1- Tanrı ve Resulüne itaat, [Doğru iman edip, haramlardan sakınmak, farzları yapmak],
2- Ehl-i sünnet itikadını, imanı, farzları ve haramları öğrenmek,
3– Allahü teâlânın varlığını ve yarattıklarını tefekkür etmek,
4- Tanrı’ın azabından güvenilir olmayıp korkmak, rahmetinden de umut kesmeyip ümitli olmak,
5- Allahü teâlânın rızka kefil olduğuna ve rızkın Tanrı’tan olduğuna inanmak,
6- Allahü teâlâyı asla unutmamak [Her işinde Allah’ın rızasını gözetmek],
7- Allahü teâlâya kayra etmiş olduğu nimetleri için şükretmek,
8- Amentüdeki altı esasa inanmak, mânâsını bilmek ve emri altındakilere, küçüklere mânâsıyla beraber öğretmek.
9- Okunan Kur’an-ı kerimi dinlemek,
10- Aksırınca elhamdülillah diyene yerhamükellah demek
11- Verilen selamı almak,
12- Bid’atleri öğrenmek, bunlardan sakınmak ve bu tarz şeyleri Müslümanlara duyurmak,
13- Ehl-i beyti sevmek,
14- Bâtın ilminin artmasını istemek,
15- Emr-i maruf ve nehyi münkerde bulunmak ve bunu yumuşak yapmak,
16- Hubb-i fillah ve buğd-i fillah suretiyle olmak,
17- İslam’ın beş şartını öğrenip uygulama etmek, [Namaz, oruç, zenginse zekât ve hac]18- Ömründe bir kere kelime-i şehadet getirmek, mânâsını bilmek ve inanmak.
19- Peygamberlerin mucize göstermeleri,
20- Resulullah’ın Ehl-i beytine ve hanımlarına saygı göstermek,
21- Resulullah’ın peygamberliğini işitenin, Ona inanç etmesi,
22- Ömründe bir kere salevat getirmek,
23- Dinen yoksul olanın da mahsulünün uşrunu vermesi,
24- Belâlara sabretmek doğrusu isyan etmemek,
25- Bir yerde salih kimse kalmayıp, fesat ve bid’at artınca, salihlerin bulunmuş olduğu yere göçmek,
26- Hayvan keserken Besmele çekmek,
27- Boşadığı hanıma mehir parasını ödemek,
28- Boşanan kadının nafakasını babası, babası yoksa varlıklı akrabasının vermesi,
29- Karısı varlıklı yada Hristiyan olsa bile, bunun nafakasını vermek,
30- Varlıklı olan evlatların, yoksul ana babaya nafaka vermesi.
31- Nafaka eşyasını temin etmek,
32- Babanın, çocuklarına ilim, edep ve meslek öğretmesi.
33- Ana babaya kâfir de olsalar iyilik ve hizmet etmek,
34- Günah olmayan emirleri için ana babaya itaat etmek,
35- Müslüman Emîr’in, İslamiyet’e uygun emirlerine itaat etmek,
36- Eshab-ı kiramın hepsinin salih ve âdil olduğuna inanıp sevmek, hiçbirine dil uzatmamak.
37- Fuhuş sözlerden sakınmak,
38- Her günahı yaptıktan sonrasında tevbe etmek,
39- Haram işlemekten korkan bekârların evlenmesi,
40- Helâl kazanmak, helâl yiyip içmek ve giyinmek,
41- Namazı ayakta kılacak ve oruç tutacak kadar besin almak,
42- Ölmeyecek kadar ve namazı ayakta kılabilecek kadar yiyip içmek,
43- Ölüme yada bir farzı terk etmeye engel olacak tedavi ve kalb hastalıklarının tedavisi,
44- Her asırda yaşayan her milletin, Resulullah’a uyması,
45- Her Müslümanın, müctehidi yansılamak etmesi doğrusu dört mezhepten birinde bulunması,
46- İyi huylu olmak ve terbiye ilmini öğrenmek,
47- Kâinata, öğrenek nazarıyla bakmak,
48- Kanaat etmek,
49- Kaza ve kadere razı olmak,
50- Kafi gelecek kadar rızık kazanmak için çalışmak, [yiyecek, giyecek ve mesken için],
51- Kul ve hak borçlarını ödeyip ölüme hazırlanmak ve borçlunun vasiyet yazması,
52- Sanatına, mesleğine ilişik din ve fen bilgilerini öğrenmek,
53- Müctehidin Eshab-ı kirama uyması,
54- Müftünün müctehid olması, müctehidin kendi ictihadına uyması,
55- Müdara etmek, doğrusu insanlarla iyi idame,
56- Tevekkül etmek,
57- Yedi yaşına gelen çocuklarına, namaz kılmalarını emretmek,
58- Her Müslüman kadının hayz ve nifas bilgilerini öğrenmesi,
59- Sakalı olanın, gusülde sakal diplerindeki deriyi ıslatması,
60- Vücudunda necaset var ise, izale etmek,
61- Abdest ve gusül için şehirde daima su aramak.
62- Namaz kılacağı vakit hayzdan ve cünüplükten gusletmek,
63- Abdestte Şâfiî’de çene altındaki deriyi yıkamak,
64- Meshin üç el parmağı eninde ve uzunluğunda olması,
65- Namazda Kâbe cihetine dönmek,
66- Namaz kılacak kadar sûre yada âyet ezberlemek,
67- Namaza başlarken, Allahü ekber demek.
68- Her yakarma yapılırken niyet etmek,
69- Mâlikî’de ve Şâfiî’de namazda her rekâtta Fâtiha okumak ve rükûda, secdelerde sakin durmak.
70- Bir namazı vaktinde kılmayanın bunu kaza etmesi.
71- Son rekâtta, tehıyyat okuyacak kadar oturmak,
72- Bozulan farzları yeniden kılmak.
73- Adamların Cuma namazı kılması,
74- Nasslarda açıkça bildirilen emirlere inanmak ve uymak,
75- Ölüyü yıkamak, kefenlemek, cenaze namazını bir kere kılmak, kabre defnetmek farz-ı kifâyedir,
76- Salih ve mahrem akrabayı ziyaret etmek,
77- Varlıklı babanın, yoksul çocuğunu evlendirmesi,
78- Sözüne sâdık olmak, doğru söylemek,
79- Şâfiî’de, adam evlatların sünnet olması,
80- Tartı ve ölçüleri hilesiz, doğru kullanmak, doğrusu sanatında, işinde hile yapmamak.

Bir önceki yazımız olan Haramlardan bazıları başlıklı makalemizde haramlardan hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

escort beylikdüzübeylikdüzü escortescort beylikdüzüescort beylikdüzüistanbul escort