Anasayfa » Dinimiz ve bâtıl dinleR>Dinimiz » İslam terörü olmaz

İslam terörü olmaz

Sual: İslam terörü diyorlar, bu şekilde şey olur mu?
CEVAP
ABD’daki intihar saldırıları bahanesiyle, ısrarla İslam terörü tabiri kullanılmaya başlandı. Ekrana bir binanın yanışı getiriliyor, arkasından namaz kılan müslümanlar gösteriliyor. Uçakta Kur’an-ı kerim bulunmuş oldu, seccade bulunmuş oldu, tesbih bulunmuş oldu, işte İslam terörü deniyor.

Herhangi bir Müslüman kabahat işleyince, suçlu İslamiyet mi olur? Hristiyan Sırplar, ne zulümler yapmış oldu. Kim Hristiyan zulmü yada Hristiyan terörü dedi? Hristiyan Ermenilerin, Yunanlıların, Rusların zulümleri pek meşhurdur. Kim buna Hristiyan zulmü yada terörü dedi? Denmesi de yanlış ve çirkin olur.

Almanlar, Fransızlar, İtalyanlar terör çıkarsa, buna Hristiyan terörü mü denir? Yoksa Alman terörü, Fransız terörü, İtalyan terörü mü denir? Terörün din ile ilgisi yoktur, olması imkansız. Hele İslam terörü asla olması imkansız. Müslümanlıkta, hayvana, ağaçlara, otlara binalara bile zarar vermek yoktur. Hele intihar asla yoktur.

Diyelim ki, ABD’daki terörü Türkiye’den bazı kimseler yapmış olsa, Türk terörü mü denir, yoksa Müslüman terörü mü denir? ABD’daki terörü kim yaptıysa onların terörü olmaz mı?. Taliban yapmışsa, Taliban terörü denir, Filistin yapmışsa Filistin terörü denir. Japon yapmışsa, Japon terörü denir. Mensup olduğu din ile terörün ne ilgisi vardır? Bazıları bulanık suda balık avlıyor. Vur abalıya kabilinden her fırsatta Müslümanlığı suçluyorlar. Sürekli ekrana namaz kılanlar getiriliyor. Bu yapılanlar apaçık bir din düşmanlığıdır. ABD’da da bu yönde saldırılar başlamış, Müslümanlara karşı bir cephe alınmıştır.

Yanlış kullanılan tâbirler
Sual: Günümüzde, namaz kılan, oruç tutan, tesettüre uyan Müslümanlara gerici deniyor. Gerici ne anlamına gelir?
CEVAP
İslamiyet’ten ilkin, Arabistan halkı oldukca yırtıcı idi. Kâbe’yi çıplak olarak tavaf eder, tesettüre riayet etmez, putlara tapar, kız çocuklarını diri diri toprağa gömerlerdi. Şarapçı, kumarbaz, faizci ve tefeci idiler. İslâmiyet ulaşınca, bunların hepsi kaldırıldı. İnsanlar medenileşti. Resulullah efendimizin vefatından sonrasında, İslamiyet’i bırakarak dinden dönerek, eski kötülüğe dönenlere mürted ve mürteci [gerici] adı verildi. Dini bırakıp eski rezalete dönmeye gericilik [gericilik] dendi.

Bu tâbirler, Tanzimat’a kadar bu manada kullanıldı. Devrimcilerin, evrimcilerin ve ittihatçıların tepki, tesir ve yetkisiyle Tanzimat’tan sonrasında, dini bırakmaya değil, aksine Müslümanca yaşamaya gericilik dendi. Namaz kılan, içki içmeyen, tesettüre uyan, kumar oynamayan Müslümanlara gerici dendi. Mürtede, aslını inkâr edene, ahlaksıza, edepsize, soysuza, ayyaşa, namussuza ilerici denmeye başlandı. Üniversiteyi bitirmiş, ilim, sanat, tecim sahibi, her yönüyle kültürlü, ahlaklı, faziletli, kanunlara uyan ve her insana iyilik eden, gerçek bir Müslüman, bu taşkınlıklara katılmadığı için, ona gerici dendi.

Bu şekilde ilericiler, gençleri fuhşa, tembelliğe, dünyada felakete, ahirette de sonsuz azaplara sürüklüyorlar. Aile yuvalarının yıkılmasına sebep oluyorlar. Kısacası, gayrimüslimlerin yalnız ahlaksızlıklarını yansılamak edenlere ilerici, aydın, uygar, entelektüel diyorlar. Cennete, Cehenneme inanan Avrupalı ve Amerikalı Hristiyanlara gerici demediklerine nazaran, ne kadar kültürlü olursa olsun, kendi ahlaksızlıklarına uymadıkları için gerçek Müslümanlara gerici dedikleri görülüyor.

Fransızca olan entelektüel kelimesi, aydın, münevver anlamına gelir. Aydın ve münevver ise, nurlu, dinin emrine uyan salih Müslüman anlamına gelir. Bu kıymetli tâbirleri din düşmanları kendilerine alıyor, Müslümanlara açıkça, (Sen Müslümansın onun için kötüsün) demiyorlar, çeşitli yaftalarla saldırıyorlar. Sözgelişi, dinci, kökten dinci, çağ dışı, gerici, irticacı, çember sakallı, örümcek kafalı, yobaz, mürteci, yobaz, mutaassıp, tutucu, muhafazakâr, softa, aşırı sağcı, ilkel, şeriatçı, tarikatçı, hilafetçi, padişahçı, saltanatçı, fundamentalist, köktencilik benzer biçimde yaftalarla hakaret ediyorlar. Tesettüre, tesbihe, takkeye, sakala saldırı ederek dini kötülüyorlar. Müslümanlığa, hortlatılan kara kuvvet, Kur’an-ı kerime çöl kanunu, ibadete müzik karıştırmaya çağdaş batı dini, haram işleyenlere sanatçı diyorlar.

Müslüman, bu kelimelerin ne anlama geldiklerini, ne maksatla söylendiklerini bilerek dostunu düşmanını iyi tanımalıdır.

Hayvan ve insan kesenler
Sual:
Bir ateist diyor ki: “En büyük ibadetin, bir hayvanı boğazlamak bulunduğunu kabul eden İslam dininin, bugün yeryüzünün en acımasız, en yırtıcı, en kanlı, en bıçaklı-satırlı terörü ile suçlanması, bence tesadüf değil. Bahçelerinde besledikleri kuzuları gözlerinin önünde kesile kesile büyüyen ve böylece Cennete gideceklerine inandırılan çocuklar, artık kan akıtmaktan, kesmekten, öldürmekten kaçınmıyorlar.”
CEVAP
Müslümanlık yeni mi geldi? 1400 yıldan beri yok mu? Bu zamana kadar kurban kesen Müslümanlar, eli satırlı anarşist mi oldu, hep insan mı kestiler? Bu bilgisizlik mi, yoksa dine hücum etmek için bir bahane mi? Kurban, en büyük yakarma sözü de yanlıştır. Kurban kesmek, zengine bir tek Hanefi’de vacip, öteki üç mezhepte sünnettir. Doğrusu kurban kesmeyen günaha girmez. Dinimizdeki en büyük ibadetin ne işe yaradığını, ateist nereden bilsin ki? O, bir tek bahaneler bulup, hakkı bâtıla katmaya, Müslümanlara balçık atmaya çalışır.

Kurban kesmek, Müslümanlıktan ilkin de Hak dinlerde var idi. Yahudilerin de, Hristiyanların da Peygamber olarak kabul ettikleri atamız İbrahim aleyhisselamın sünnetidir. Hazret-i İbrahim, oğlunu kesmeyip, bir koçu kestiği için, bu sünnet asırlardan beri devam etmektedir. Evlatların sünnet olmaları da atamız İbrahim aleyhisselamdan kalmıştır.

Müslüman kültüründe yetişen, yırtıcı bir terörist oluyorsa, bu ateist, dağda yetişmedi ya… O da kurban kesen Müslümanların içinde büyüdü. Kurban kesilmesi onu asla mi etkilemedi? Demek ki kurban kesmenin terörle bir ilgisi yok. Fakat Müslümanlara hücum etmek için, kurban kesmeyi bahane ederek Müslümanları potansiyel terörist olarak göstermeye iş koşturmacasındadır.

Avrupalı fanatikler benzer biçimde ateistler, hayvan kesmeye değil, kurban kesmeye karşıdır. Fakat bunu hayvan hakları adı altında yapıyorlar. Avrupalılar, hayvan kesip asla et yemiyorlar mı? Veya zevk için boğa güreşleri düzenleyip, sonunda boğayı şişleyip öldürmüyorlar mı? Yırtıcı hayvanları öldürüp kürklerini giymiyorlar mı? Çinliler, Japonlar kedi köpek kesip yemiyorlar mı? Bunların maksadı hayvan korumak değil, Müslümanlığa hücum etmek için bir bahane.

Gazetelerde görüyor, televizyonlarda izliyoruz. Hayvanları koruma adı altında meydana getirilen toplantılara gelen bayanların neredeyse hepsinde astragan kuzu postu, Samur yada vizon kürkler oluyor. Bunların maksadı, hayvanları korumak değil, kurbanı istismar ederek Müslümanlığa çatmak ve balçık atmaktır.

Müslümanım diyenler terör yapınca, en acımasız, en yırtıcı, en kanlı, en bıçaklı-satırlı terör oluyor da, gayrimüslimler terör yapınca, sevecen, çağdaş ve kansız bıçaksız mı oluyor? Bosna – Hersek, Kosova, Türkistan, Cezayir, Çeçenistan, Karabağ, Filistin ve daha başka ülkelerde senelerce yaptıkları zulüm insancıl mıydı? PKK’lılar içinde Hristiyan Ermenilerin bulunması, meydana getirilen katliamları sevecen hale mi getiriyor? Bu ne sakat görüş bu şekilde? Hristiyan Sırpların yapmış olduğu zulümlere, biz Hristiyan terörü mü dedik? Hepimiz Sırp zulmü dedi.

Ateistin, kurban kesmeyi bahane ederek, Müslümanlığı terör dini benzer biçimde göstermeye emek vermesi, onun fena maksatlı bulunduğunun açık delilidir.

Hepimiz yaptığının neticesine katlanır
Sual:
Günümüzde, dünyanın bir oldukca yerinde, dinimiz ile ilgili çeşitli menfi propagandalar yapılıyor. Hâşâ, İslam terör dinidir deniyor. Bunlara inanıp da, İslamiyet’i araştırmayan, sorumluluktan kurtulur mu?
CEVAP
Mekkeli müşrikler de, Peygamber efendimiz için hâşâ deli dediler, büyücü dediler. Bunlara inanıp da imandan yoksun kalanlar oldu. Müşriklerin iftiralarına inandıkları için, bunlar sorumluluktan kurtulamaz. Hepimiz tercihini yapmakta serbesttir, hür iradesi ile kararını verir ve neticesine de katlanır.

Cennete yada Cehenneme girmeyecek olanlar, İslamiyet’i asla duymamış olanlardır. Günümüzde ise, bu olanaksız gibidir. Her dilde, dinimizi doğru olarak özetleyen kaynaklar mevcuttur. Hele şimdi, Web yardımıyla bunlara ulaşmak, daha da kolaylaşmıştır. Buna karşın İslamiyet’i araştırmayan, ahirette mazeret beyan edemez ve sorumluluktan kurtulamaz.

Sadist vicdanlılar
Sual: Bombayla yada başka yolla on kişiyi, yirmi kişiyi öldüren bir caniye, ABD’da olduğu benzer biçimde, ölüm cezası verilirse, faşist ruhlu, sadist vicdanlılar, (Bunun anasını ağlatmaya kimsenin hakkı yoktur) diye bağırırlar. Peki, on kişinin, yirmi kişinin anasının ağlamasına niye göz yumuyorsunuz? Caninin ağlayan anası, anne de, mazlumların anası niye anne olmuyor? Birileri cadılık yapıyor, vatan hainliği yapıyor. Bunlar cezalandırılırsa, anneleri ağlarmış. Hainlik etmiş olduğu kimselerin anneleri yok mu? Onların anneleri ağlamaz mı? Hep canilerin, hainlerin, cadıların, sadistlerin anneleri mi ağlar? Mazlumların, milletin anası ağlamaz mı? Suçluyu cezalandırmayı çağdışı görmek, hangi vicdana sığar? Hangi din bu caniliğe izin verir?
CEVAP
Bunlara ne dense anlamazlar. Kendileri kabahat işleyip cezalanınca, (Bu ceza, çağdışıdır, anamız ağlıyor) derler. Eğer başkası, bunlara zarar verirse, kıyameti koparırlar. Vehip Sinan’ın bir yazısı şöyleki idi:
(Çağdaşım, ilericiyim) diyen biriyle bir Müslüman konuşurken, ilerici, (Müslümanlık vahşet dinidir. Mesela, hırsızlık edenin elini kesiyor) diyor. Azca sonrasında, elini arka cebine atıp, cüzdanının çalındığını görünce feryadı basıyor: (Bu alçakları öldürmeli, kellelerini kesmeli) diyor. Müslüman dayanamıyor, (Azca ilkin el kesmeye vahşet diyordun, şimdi kellesini kestiriyorsun) diyor.

Görüldüğü benzer biçimde bunların kendi paraları, kendi anaları önemlidir. Başkalarının anasının ağlaması yada paralarının çalınması onları ilgilendirmez.

Bir önceki yazımız olan Dinimiz ve adalet başlıklı makalemizde adalet ve dinimiz hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

escort beylikdüzübeylikdüzü escortescort beylikdüzüescort beylikdüzüistanbul escort