Anasayfa » cennetinbahcesi (Sayfa 6)

cennetinbahcesi

Ayetlerden hareketle Allah’ın gökte olduğu söyleniyor. Bu durum gerçek midir? Nasıl anlayabiliriz?

Arap ve İbrani dillerinin temel bir özelliği olan sembolik deyimleri bilmeyen bazı kimseler, Kur’an’da geçen bir kısım ifadelerden yola çıkarak Allah’a mekân isnat etmeye kalkışmışlardır. Söz konusu iddialarına delil olarak sundukları Kur’an ayetlerine kısaca göz atalım: “Yüceler yücesi olan Allah’ın, sizi yerin dibine geçirmesinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız yer çalkalanıp duruyor. Yahut O’nun size taş yağdıran …

Devamını oku »:

Bismillah ve “B” harfinin sırrı nedir?

Derinlemesine “Besmele”nin manasını incelemek şu anda mümkün değildir. Çünkü bu, gerçekten çok uzun olur. Fakat bazı konuları açıklamaya çalışacağız: Bismillah, kâinatta nuranî bir satırdır; Ferşi Arşa/zemini semaya/yeri göğe bağlar. Onu söyleyen insanın kalbini Rabbine bağlar. “Besmelenin” çekildiği her konuda ayrı bir bağlantısı vardır. Okuyan, yazan, yemek yiyen, su içen, namaz kılan insanlar, bu yaptıklarıyla paralel olarak, dil ile seslendirilmemiş bir fiili veya bir ismi …

Devamını oku »:

İmam Azam Ebu Hanife’nin demesine göre, Allah gerçekten gökte midir?

Bu konuyla ilgili bilgiyi İmam Beyhaki’de görüyoruz. Özeti şudur: Ebu Hanife kendisine “Allah nerededir?” diye soran kadına: “Allah Subhanehu ve Teala sema’dadır, yerde değil.” cevabını verdi. Bunun üzerine adamın biri: “Peki, Allah’ın: “O bizimle beraberdir.” (Hadid, 57/4), sözüne ne dersin?” deyince: “Bu, senin bir kimseye mektup yazıp ‘Ben seninle beraberim.’ demen gibidir. Halbuki sen onun yanında değilsin.” cevabını verdi.(bk. Beyhaki, el-Esma ve’s-Sıfat, 2/238). Konuyu seslendiren Beyhakî’nin bizzat kendisi, İmam Azam’la ilgili bu rivayetin …

Devamını oku »:

Gayretullah nedir?

Helâk olan eski kavimler için: “Onlar günah ve isyanda sınırı aştıkları için gayretullaha dokundu. Allah da onları helâk etti.” denilir. Ancak Allah’ın gayreti, insanların gayretine asla benzemez. Cenâb-ı Hakk’ın yüce zâtına yakışır ve kutsiyetine lâyık bir gayreti vardır. Onun bu yüce gayreti, çoğu kez, günah ve isyanda sınırı aşanları cezalandırma şeklinde tecellî eder. Gayret sahibi bir mü’min de, dine aykırı ve zararlı …

Devamını oku »:

Allah ve Peygamber sevgimi, içimde nasıl büyütebilirim?

Allah ve Peygamber’i (asm) sevmenin, bu sevgiyi arttırmanın yolu onları tanımaktan geçer. Marifetullah, Allah’ı bilme tanıma ilmidir. Marifetullahtan hissesi nispetinde insan Allah’ı sever. Allah’ı tanıyıp emirlerine itaat eden Allah’ı sever, Allah da onu sever. Her eksikliğin başı iman zafiyetidir. İmanın artması ölçüsünde Allah ve Resulüne (asm) olan sevgi de artacaktır. İman, sevgi, itaat birbirini takip edecektir. Allah’ı her şeyden çok sevmek dinimizin emridir. Allah’ı sevmenin …

Devamını oku »:

Allah kelimesi ne anlama gelir? Kelime Arapça mıdır?

“Allah” kelimesinin kökenini araştıran dil bilimcileri, bu konuda birçok beyanlarda bulunmuşlarsa da en kuvvetli görüş; bu kelimenin Arapça olup herhangi bir kelimeden türetilmeden aynen kullanıldığı ve has bir isim olduğudur. Kelimenin herhangi bir kökten türemiş olmayıp, sözlük manası taşımadığı ve gerçek mâbudun özel adını teşkil ettiği, yahut sözlükte bir anlamı olsa bile gerçek mâbuda ad olunca bu anlamı kaybettiği ekseriyetle benimsenmektedir. …

Devamını oku »:

“Görmediğime inanmam” diyen kişilerle karşılaşıyoruz. Bu insanlara, bu düşüncelerini bırakmaları için ne yapabiliriz?

Şurası bir gerçektir ki; varlık âlemi sadece beş duyu ile hissedilebilenlerden ibaret değildir. İnsan, görme duyusu ile sadece madde alemini görür. Diliyle tatlar âlemini, kulağıyla sesler âlemini, burnuyla kokular âlemini hisseder. Hâlbuki; elektrik, yerçekimi, ışınlar alemi, radyoaktif dalgalar ve nice gerçekler vardır ki, bunlar, ne görülürler ne de işitilirler. Bununla birlikte, bu gerçeklerin varlığı şüphe götürmez. İşte bu prensibi göz ardı eden …

Devamını oku »:

“Allah, insanı Rahman suretinde yarattı.” hadis-i şerifi bizlere ne anlatıyor?

Cevap 1: Buharî ve Müslim’de,  “Allah Âdem’i kendi suretinde yarattı.” (Buhari, İstizan, 1; Müslim, Bir, 115) mealinde bir hadis-i şerif vardır. Alimlerin bir kısmına göre, “Suretihi”deki zamir Allah’a racidir. Hadisin tercümesi bu doğrultuda yapılmıştır. Bir kısım alimlere göre ise, oradaki zamir Âdem’e racidir. Bu takdirde hadisin manası, “Allah Âdem’i, Âdem’in kendi suretinde yarattı.” şeklinde olur. (bk. İbn Hacer, 5/182-183) İmam Nevevî’nin bildirdiğine göre, alimlerin …

Devamını oku »:

Allah bize şah damarımızdan daha yakın olduğuna göre, Ona yaklaşmayı nasıl bilmeli ve anlamalıyız?

Soruda geçen “yakın” ve “yaklaşma” ifadelerinin mesafe ve mekânla bir ilgisi yoktur. “Allah’ın kuluna yakın olması”, onun her türlü ihtiyaçlarını bizzat görmesi, bütün hücrelerinde her türlü icraatı kudret ve ilmiyle yapması, ona kendi nefsinden daha merhametli olması gibi manalar taşır. “Kulun Allah’a yaklaşması” ise, onun razı olduğu bir kul olma vadisinde attığı adımlarla ilgidir. İmanındaki inkişaf, ilmindeki terakki, amelindeki ihlas onu Allah’a yakınlaştıran vasıtalardır. Uzak, yakın, …

Devamını oku »:

“Cenab-ı Hak”, “Hak Teâlâ” kavramları ne anlama gelir?

“Cenab-ı Hak”, “Hak Teâlâ” ifadelerinde kullanılan “cenab” ve “teala” ifadeleri Allah için kullanılan yüceltme ifadeleridir. CENAB: Büyüklük ifade etmek için, hürmet maksadı ile söylenir. Cenab-ı Hak, Cenab-ı Resül-i Kibriya (A.S.M.)… gibi. TEALA: “Nâmı büyük” meâlinde olup. Cenab-ı Hakk’ın (C.C.) kudsiyet ve büyüklüğü için hürmeten söylenir.

Devamını oku »:
escort beylikdüzübeylikdüzü escortescort beylikdüzüescort beylikdüzüistanbul escort