Anasayfa » cennetinbahcesi (Sayfa 7)

cennetinbahcesi

Hristiyanların Tanrı anlayışları nasıldır? Hristiyanların İslam dinine bakış açısı nasıldır?

Hz. İsa (as), çeşitli vesilelerle Allah’ın bir olduğunu, eşi ve benzerinin bulunmadığını ifade etmiş ve O’nun bu sözleri İncil’de aynen yer almıştır. Bu bakımdan gerçek Hristiyanlığın tevhide dayandığını Hristiyanların bile inkâr etmesi mümkün değildir. Hristiyanların bu konudaki yanılgıları, “Allah’ın kelimesi” ve “Allah’ın Ruhu” (Nisa, 4/171) vb. Kur’an ayetlerini yanlış yorumlamalarından kaynaklanmaktadır. Hristiyan bilginleri “Allah’ın kelimesi”nden Allah’ın kelâm ve nutkunun Hz. İsa’da ifadesini bulduğunu, Allah’ın ruhunun O’na girdiğini, …

Devamını oku »:

Küllî irade ve cüz’i irade ne anlama gelir? Farkları nelerdir?

Küllî irade, sonsuz işleri birlikte dileyebilen ilâhî iradedir. Cüz’i irade ise, bir anda ancak bir şey dileyebilen, iki şeye birlikte taallûk edemeyen insan iradesidir. İnsan bedeninde yüz trilyon kadar hücre olduğu söyleniyor. Her hücrenin de nice fonksiyonları var. İnsan, bir anda iki şey irade edemezken, bedenindeki bu sayısız faaliyetleri nasıl izah edecektir? Demek ki, insan kendine malik değil. O bir kuldur. Bedeni, küllî …

Devamını oku »:

Allah ile ünsiyet kurmak ne anlama gelir? Üns makamına nasıl çıkılmaktadır?

Ünsiyet kelimesi, birisiyle veya bir şeyle huzur bulmak, onunla kalbi yatışmak, sükunet bulmak, yalnızlıktan kurtulmak, uygun bir arkadaşlık kurmak gibi manalara gelir. Allah ile ünsiyet kurmak demek, her şeyin anahtarı yanında, her şeyin dizgini elinde, her hazinenin mülkü kendisine ait olan yaratıcısına karşı sevgi ve saygı beslemek, hep onu hatırlamak, onu zikretmektir. Ünsiyet, Allah’ın sonsuz nimetleri karşısında şükrünü eda etmekten âciz olduğunu idrak …

Devamını oku »:

Allah her an her yerde hazırdır ve bize şah damarımızdan daha yakındır. O hâlde Kur’an’da “Allah’a döndürüleceksiniz” gibi ayetlerde geçen “rücu”, yani “Allah’a dönme” ne demektir?

“Rücu” kelimesinin sözlük anlamı, geri dönmedir. Rücu ile ilgili âyet-i kerimeler, “Sonunda bize döndürüleceksiniz.” Yahut, “Sonra da döndürülüp, Ona götürüleceksiniz,” şeklinde biter. Her işini, Allah’ın kendisine verdiği kuvvet ve kudretle ve diğer imkânlarla gören insanoğlunun, Rabbinin tasarrufu dışına çıktığı bir tek an dahi düşünülemeyeceğine göre, rücuyu nasıl anlayacağız? Üzerinde en fazla durulan mana, kendisine cüz’i irade verilmekle bu dünyada bir imtihana tabi tutulan insanların, ahirette ömürlerinin hesabını …

Devamını oku »:

On sekiz bin alem nedir?

Kur’an’da geçen “Rabbul âlemin” tabirinde, âlimlerimiz 18.000 âlem demişler. Bu rakam kesretten kinayedir. Yani Arap edebiyatında 7, 70, 700, 7.000, 70.000 veya 18.000, 28.000 gibi sayısal ifadeler, çokluğu ifade etmek içindir. Hâlbuki âlimlerimizin çoğuna göre her bir insan her bir hayvan her bir bitki veya her bir melek her bir cin bir âlemdir. Hatta her bir hücre, başka hücrelere benzememesi dolayısıyla bir âlemdir. …

Devamını oku »:

Allah’a aşık olmak ne anlama gelmektedir?

Aşk, şiddetli sevginin adıdır. Tasavvuf dilinde, Allah’a muhabbet anlamında kullanılır. (Nursî, Mektubat, s. 450) Allah’ın zatı, sıfatları ve isimleri mahlukatına benzemediği gibi, ona olan sevgi de asla mahlukata olan sevgiye benzemez ve benzememelidir. İnsan, aşkı ya mecazi kullanır, ya da hakîkî. Mecazî aşk, fanilere gönül bağlamaktır. Hakiki aşk ise, Allah’ı sevmektir. Bazen mecazî aşk, hakîkî aşka vesile olur. (Eraydın, Tasavvuf ve …

Devamını oku »:

Muhabbetullah nedir? İnsan kimle ve ne ölçüde muhabbet etmelidir?

Muhabbetullah, Allah Teâlâ’nın kemâl ve cemâlini idrak ve takdir oranında kalpte oluşan ilâhî bir nurdur. Bu muhabbet ile insan ruhu, kederlerden ve hüzünlerden kurtulur. Safî neşe ve huzura kavuşur. İnsan ruhunu erdeme ulaştıran sebeplerin en sağlamı, Allah sevgisidir. Cenâb-ı Hak, insanın kalbine sonsuz bir muhabbet kabiliyeti yerleştirmiştir. Bu sonsuz muhabbet, ancak zât ve sıfatlarıyla sonsuz kemâlde bulunan Allah içindir. Yâni, insana lütfedilen bu sevgi …

Devamını oku »:

Allah’ın birliğinin delilleri nelerdir?

ALLAH’IN BİRLİĞİNİN DELİLLERİ: Bürhan-ı Temanü İslâm İlâhiyat âlimleri (kelâmcılar) Allah’ın birliğini isbat için çeşitli deliller zikretmişlerdir. Bunların en önemlisi Bürhan-ı temanü’ delilidir. Her aklı selim sâhibi bilir ki, ulûhiyet sıfatına sahip olan ve vücudu hariçten bir varlığın değil, zâtının gereği bulunan varlık, tam bir kudret mâliki, mutlak bir hüküm ve galebe sâhibidir. Bu hâl, ulûhiyetin îcabıdır. O halde ilâh olan varlığın kudret …

Devamını oku »:

“Cenab” kelimesinin anlamı nedir?

“Cenab” kelimesi lûgât mânâsı itibariyle “taraf, cânip ve cihet” demektir. Fakat, dilimizde bu mânâsıyla kullanılmamaktadır. Dilimizdeki ifadesi, “Hazret” gibi, tâzim, hürmet ve bir saygıdan ibarettir. Bu kelime genellikle “Allah” için kullanılmaktadır: “Cenab-ı Hak, Cenab-ı Allah” gibi. Bununla beraber, hürmete layık olan başta peygamberler olmak üzere, sahabî, evliya, ulemâ ve İslâm büyükleri için de kullanılabilir. “Cenab-ı Peygamber, Cenab-ı Ömer” gibi. Osmanlı devrinde bu sıfat sıkça kullanılırdı. Meselâ Peygamberimiz’den (a.s.m.) bahsederken “Cenab-ı Risâletpenâhî”, bir elçiden …

Devamını oku »:
escort beylikdüzübeylikdüzü escortescort beylikdüzüescort beylikdüzüistanbul escort