Anasayfa » Doğru iman bilgileri>Allah’a iman>Allah’ın isimleri ve sıfatları (Sayfa 3)

Doğru iman bilgileri>Allah’a iman>Allah’ın isimleri ve sıfatları

Gaybı kim bilir?

Sual: Gayb nedir? Gaybı kimler bilebilir?CEVAPGayb, duygu organları ile yada hesap ile, deneyim ile anlaşılmayan şey anlama gelir. Gaybı sadece Tanrı bilir. O, Âlim-ül-gayb [gaybı bilen]dir (Haşr 22) ve Allâmül-guyûb [gaybları en iyi bilen]dir. (Sebe 48) Bu konudaki birkaç âyet meali şöyledir:(Tanrı’ın, gaybları en iyi bilen bulunduğunu hâlâ anlamadılar mı?) [Tevbe 78] (De ki: Gaybı bilmek Tanrı’a mahsustur.) [Yunus 20](Göklerin …

Devamını oku »:

Allah’ın işitmesi ve görmesi

Sual: Kitaplarda, (Allahü teâlâ işitir, görür, fakat Onun işitmesi, görmesi bizimki şeklinde vasıtayla, şu demek oluyor ki göz ve kulakla değildir) diye bildiriliyor. O vakit bunun şeklinde, (Allah’ın gözü, kulağı vardır; fakat bizim gözümüze, kulağımıza benzemez, iyi mi olduğu bilinemez) demek caiz olur mu?CEVAPHayır, kesinlikle caiz olmaz. Bunu söyleyen, Mücessime ve Müşebbihe ismindeki sapık fırkalardır. Bunlar, (Tanrı cisimdir) diyerek Onu …

Devamını oku »:

Müşebbihe veya mücessime

Sual: Müşebbihe iyi mi bir fırkadır?CEVAPAllahü teâlâyı bir cisim olarak kabul eden ve Ona insanlardaki şeklinde uzuvlar isnat eden, Kur’andaki müteşabih âyetlere yanlış mana verip, Tanrı’ın el, yüz şeklinde organlarının bulunduğunu iddia eden sapık fırkadır. Allahü teâlâyı başka varlıklara benzeten teşbih ve tecsim fikrini ilk kez ortaya atan yahudi Abdullah ibni Sebe ile, hicri birinci asrın sonunda ve ikinci asrın …

Devamını oku »:

Allah mekândan münezzehtir

Sual: Hristiyanlar da Vehhabiler şeklinde tanrı gökte diyorlar. Bu inanç İncillerde var mıdır?CEVAPHazret-i İsa’nın, göğe çıkıp, Allah’ın sağına oturmuş olduğu ve Allahü teâlânın gökte olduğu inancı Hristiyanlığa sonradan sokulmuştur. Hristiyan İngilizler tarafınca kurulan Vehhabi inanışına nazaran de tanrı gökte, Hazret-i Muhammed de sağ tarafında oturmaktadır. Kitabül-Arş isminde Vehhabi kitabında, “Allah Arş’ın üstünde oturur, yanında Resulullaha da yer bırakır” deniyor. Hristiyanlıkla …

Devamını oku »:

Allah’a nur demek uygun mu?

Sual: Nur mahlûktur. Tanrı için nur demek sövgü olur mu?CEVAPAllahü teâlâ için ışık anlamında nur denmez; zira nuru, ışığı da O yaratmıştır, doğrusu bunlar mahlûktur. Mahlûk, halık olması imkansız. Bir şeye benzeterek Allahü teâlâyı tanımlamak caiz olmaz. Nur suresindeki, (Allahü nurus-semavat-ı vel-erd) âyetinde geçen nur kelimesinin tevilini bilmeden Allah’a nur demenin yanlış olduğu, İmam-ı Gazali hazretlerinin Mişkat-ül envar kitabında açıklanmaktadır. …

Devamını oku »:

Allah niye biz veya o diyor?

Sual: Araf suresinin 11. âyetinde, Allah, biz yarattık diyor. Birden oldukca ilah mı vardır?CEVAP Bu âyet-i kerimenin meali şöyledir:(Sizi yarattık, sonrasında biçim verdik, sonrasında meleklere, “Âdem’e secde edin” dedik; İblis’ten başka hepsi secde etti, o secde edenlerden olmadı.) [Araf 11] Buradaki ve öteki âyetlerdeki, yarattık, biçim verdik şeklinde ifadeler için, başka yaratıcılar da var sanmak yanlıştır. Büyüklüğünü, her şeye malik, …

Devamını oku »:

Allah yerine tanrı ve başka isimler söylemek

Sual: Allah yerine tanrı demek caiz mi? Allah kelimesinin yabancı dillerde karşılığı var mıdır? CEVAPAllahü teâlânın adları tevkifidir. Kısaca, İslamiyet’te bildirilen adları söylemek caiz, bunlardan başkasını söylemek caiz değildir. Örnek olarak Allahü teâlâya âlim denir. Fakat; âlim manasına gelen fakih kelimesini Allah için kullanmak caiz olmaz. Şu sebeple, İslamiyet, Allahü teâlâya fakih dememiştir. İlah manasına tanrı kelimesini kullanmakta sakınca yoktur. …

Devamını oku »:

Allahü teâlânın sıfatları

Sual: Tanrı’ın sıfatları hangileridir?CEVAP Allahü teâlânın Ödat-ı zatiyye’si altıdır:1- Vücûd: Allahü teâlâ vardır. Varlığı ezelidir. Vacib-ül vücûddür, kısaca varlığı lazımdır. 2- Kıdem: Allahü teâlânın varlığının evveli, başlangıcı yoktur. 3- Bekâ: Allahü teâlânın varlığının âhiri, sonu yoktur. Asla yok olmaz. Ortağı olmak muhal olduğu şeklinde, zat ve sıfatları için de yokluk muhaldir. 4- Vahdaniyyet: Allahü teâlânın zatında, sıfatlarında ve işlerinde ortağı, …

Devamını oku »:

Allah’ın isimleri (Esma-i hüsna)

Sual: Esma-i hüsna ne anlamına gelir?CEVAP Esmâ-ül hüsna, Allahü teâlânın güzel isimleri anlamına gelir. Arapça orijinal yazılışları için buraya tıklayınız! Allahü teâlânın Tirmizi’de bildirilen 99 adı şunlardır: 1- Tanrı: Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı. Kendinden başka ilah bulunmayan tek Tanrı. Bu ism-i şerif, Cenâb-ı Hakk’ın özgü ismidir. Bu itibarla öteki adların ifade etmiş olduğu tüm güzel vasıfları ve …

Devamını oku »:
escort beylikdüzübeylikdüzü escortescort beylikdüzüescort beylikdüzüistanbul escort