Anasayfa » Hac rehberi (Sayfa 3)

Hac rehberi

Şeytan taşlamak

Sual: Bazıları, şeytan taşlamanın aslı olmadığını söylüyorlar. Bu hususta hadis var mıdır?CEVAP Bir şeyin aslı olması için ne olursa olsun hadis-i şerif ile bildirilmesi lazım değildir. Dinimizde dört kanıt vardır. Bunların birisinde var ise, başka kanıt aranmaz. Tüm fıkıh kitaplarında şeytan taşlamanın vacip olduğu bildirilmektedir. Bu hususta birkaç hadis-i şerif şöyleki:(Ya Resulallah, bu taşları şeytana atmaktaki mükafatımız nedir?) diye sorana, …

Devamını oku »:

Kadınların hacca gitmesi

Sual: Hanefi mezhebindeki bir bayan, mahremi yoksa, Şafiî mezhebini yansılamak ederek hacca gidemez mi?CEVAP: Hanefî mezhebinde, kadının mahremsiz sefere çıkması, sözbirliği ile haramdır. Şafiî mezhebinde, kadının mahremi olmadan, güvenilir hanımlarla beraber, yalnız hacca gitmesi câizdir. Hanefî hanım, Şafiiyi yansılamak ederek, bu şekilde hacca gidemez. Şu sebeple, mezhep taklidi, sadece komut olunan bir iş yapılırken, meşakkat, sorun olduğu vakit, bu sıkıntıdan …

Devamını oku »:

Ölen babanın yerine hac

Sual: Ölen babamın yerine hacca gitmek isterim. Ne yapmam lazımdır?CEVAP Vekaleten hacca gidecek kimsenin daha ilkin haccetmiş olması ya da varlıklı biri olması tercih edilmelidir! Vekil olarak hacca gidecek kimse fukara ise, daha ilkin de hacca gitmemişse, kendi için de, başka bir yıl hac yapması farz olur. Vekilin, ihrama girerken, emreden kimse için, kalb ile niyet etmesi şarttır. Hac borcu …

Devamını oku »:

Farzın yanında nafilenin kıymeti

Sual: Hacda ölmekten korkuyorum. Hacca gitmek yerine, bir hayır kurumuna yardım eden, aynı sevaba kavuşur mu? Bu uygun değilse haccın kabul olması için nelere dikkat etmeli?CEVAP Bir kimse, hacca gitmeyip onun yerine, bin tane cami, bin tane okul, bin fakire ev yaptırsa, hacca gitme sevabı alamaz. Zekât vermeyip onun yerine, bin tane cami, bin tane okul yaptırsa, bir kuruşluk zekât …

Devamını oku »:

Hacda hastalanmamak için

Sual: Hacda hastalanmamak için ne yapmamızı tavsiye edersiniz?CEVAP1- Temizliğe oldukça dikkat etmeli, yiyeceklerden ilkin ve sonrasında elleri yıkamalı. 2- Terledikten sonrasında mümkünse banyo yapmalı. 3- Çamaşırlar sık sık değiştirilmeli. 4- Gidilen ve kalınan yerlerde de temizliğe oldukça dikkat etmeli. 5- Sıcakta bozulacak gıdaları götürmemeli. 6- Açıkta satılan yiyecekleri almamalı. 7- Çokça limon götürülebilir. 8- Yağlı ve ağır yiyeceklerden sakınmalı. 9- …

Devamını oku »:

Hacdan önce ve hacda ziyaret yerleri

Ankara1- Hacı Bayram-ı Veli hazretleri (Millet)2- Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri (Bağlum)Konya1- Hazret-i Mevlana ve Müzesi2- Sadreddin-i Konevi hazretleri3- Şemsi Tebrizi hazretleri4- Alaaddin Camii5- İnce Minare 6- Çinili Köşk7- Koyunoğlu Müzesi8- Selçuklu SultanlarıTarsus1- Eshab-ı KehfŞanlı Urfa1- Hazret-i İbrahim’in ateşe atılmış olduğu kale2- Balıklı göl Mısır1- İmam-ı Şafii hazretleri2- İmam-ı Şarani hazretleri3- Seyyidet Nefise hazretleri Bağdat1- Seyyid Abdülkadir-i Geylani hazretleri2- İmam-ı a’zam …

Devamını oku »:

Umre nedir, nasıl yapılır ?

Umre, hac zamanı olan beş günden başka, senenin her günü, ihram ile meydana getirilen, tavaf ve sa’y yapmak ve saç kazımak yada kesmektir. Umrenin farzı ikidir. İhram ve tavaf. İhram umrenin şartı, tavaf ise rüknüdür. Sa’y ve tıraş olmak ise vaciptir. Umre, ömürde bir kez, Hanefi ve Maliki’de sünnet, Şafii ve Hanbeli’de farzdır. İhrama girme bölgeleri: Mekke’ye mikât sınırları dışındaki …

Devamını oku »:

Medine ve Kabr-i saadeti ziyaret

Medine’ye girerken ihrama girilmez. Mekke’de ihramlı iken olan yasaklar, Medine’de yasak değildir. Medine şehri uzaktan görülünce salât ve slm getirilir. Sonrasında, (Allahümme hâzâ haremü Nebiyyike ve mehbitü vahyike femnin aleyye biddühuli fihi vec’alhü vikâyeten li minennâr ve emânen minel azâb vec’alni minelfâizine bi şefaatil Mustafâ yevmelmeâb) denir. Hacdan sonrasında, Medine’ye gidip, Resulullah efendimizin kutsal kabrini ziyaret etmek lazımdır. Medine’ye girince, …

Devamını oku »:

Hacda ceza gerektiren hususlar

Ceza gerektiren hususlar dört kısma ayrılır. Bunlar:1- Bedene (deve yada sığır kesmeyi) gerektirenler2- Dem (koyun yada keçi) kesmeyi gerektirenler3- Sadaka vermeyi gerektirenler (Fıtra miktarı)4- Bedelini ödemeyi gerektirenler. Bedene kesmeyi gerektirenler:1- Arafat vakfesinden sonrasında ve ziyaret tavafından ilkin cimada bulunmak. (Arafat’ta durmadan ilkin olursa, haccı bozar.)2- Ziyaret tavafını cünüp olarak yapmak.Dem kesmeyi gerektirenler:1- Kudum yada veda tavafını cünüp olarak yapmak.2- Bir …

Devamını oku »:

Kıran haccı nasıl yapılır ?

Mikâttan ilkin:1- Tırnaklar kesilir.2- Koltuk altı ve kasık temizlenir.3- Gusledilir eğer olmazsa abdest alınır.4- Adam, ihramla örtünür. (Hanım elbisesini çıkarmaz)5- Baş açık ve ayaklar çıplak olur.Mikât sınırında: İhramın sünneti olarak iki rekat nafile namaz kılınır. Birinci rekatta Kâfirun, ikinci rekatta İhlas suresini okumak iyidir. Umre ve hac için niyet ve telbiye yapılır. Böylece hem umre hem de hac için ihrama …

Devamını oku »: