Anasayfa » Dinimiz ve bâtıl dinleR>Dinimiz>Dinimiz ve fen » İslami ilimler ikiye ayrılır

İslami ilimler ikiye ayrılır

Sual: “Dini, bilimsel, yazınsal ve etik gösterim” benzer biçimde tabirler kullanılıyor. Din ile ilim ayrı mıdır?
CEVAP
Bu şekilde konuşup yazanlar, ya dinimizi iyi bilmiyorlar yada mezhebi kabul etmiyorlar.

İslami ilimler ikiye ayrılır:
1-
Nakli ilimler. (Tefsir, kelam, hadis, fıkıh bilimsel benzer biçimde.)
2- Akli ilimler. (Matematik, edebiyat ve mantık bilimsel benzer biçimde.)

Görüldüğü benzer biçimde, tüm ilimler, İslam detayları içinde incelenir. Dini, ilimden ayıranlar, Batılı yazarların tesiri altında kalan kimselerdir. Dinimizde terbiye da var, edep de var, edebiyat da… Bu bakımdan “Dini, bilimsel, yazınsal, etik gösterim” tabiri doğru değildir. Dini denilince, ötekiler kullanılmaz. Dini kelimesi kullanılmadan diğerlerinin hepsini kullanmakta sakınca yoktur.

İslamiyet, ilmin tâ kendisidir. Kur’an-ı kerimin birçok yeri, bilimsel emretmekte, ilim adamlarını övmektedir. Örnek olarak Kur’an-ı kerimde mealen (Bilen ile bilmeyen hiçbir olur mu? Bilen elbet kıymetlidir) buyurulmaktadır. (Zümer 9)

Peygamber efendimizin bilimsel öven ve teşvik buyuran sözleri o denli çoktur ve meşhurdur ki, gayrı müslimler dahi bu tarz şeyleri bilmektedir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(İlim, Çin’de de olsa alınız!) [Beyheki]

(Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz, çalışınız!) [Şir’a]

(Bilerek meydana getirilen azca bir yakarma, bilmeyerek meydana getirilen oldukca ibadetten daha iyidir.) [Hakim]

(Şeytanın bir âlimden korkması, bilgisiz olan bin âbidden korkmasından daha çoktur.) [Beyheki]

(İlim, benim ve öteki Peygamberlerin mirasıdır. Kim bana mirasçı olursa, Cennette benimle birlikte olur.) [Deylemi]

İslam dininde hanım kocasının izni olmadan nafile hacca gidemez. Sefere çıkamaz. Fakat kocası öğretmezse ve izin vermezse, ondan izinsiz, kendisi için lüzumlu olan bilimsel öğrenmeye gidebilir.

Görülüyor ki, Allahü teâlânın sevilmiş olduğu, büyük yakarma olan hacca izinsiz gitmesi günah olmasına rağmen, ilim öğrenmeye izinsiz gitmesi günah olmuyor. Hadis-i şerifte (Nerede ilim var ise, orada müslümanlık vardır. Nerede ilim yoksa, orada kâfirlik vardır!) buyuruldu. Burada da, dinimiz bilimsel emretmektedir. (Her insana Lazım Olan İman)

Pozitif ilim olmaz
Sual:
Fen detayları için, pozitif ilimler demek doğru olur mu?
CEVAP
Bu tür ifadeler, bizlere Avrupa’dan geldi. Hurafelerle dolmuş, her türlü ilmî çalışmaya engel ve zıt olan kendi dinî inançlarının, bozuk, negatif, faydasız, zararı olan bulunduğunu anlatabilmek için, fen bilgilerine yararlı, pozitif yönde, pozitif ilimler demek zorunda kaldılar. Fen bilgisine pozitif [olumlu] ilim denince, din bilgilerine negatif [olumsuz] ilim denmiş oluyor. Bu tespitleri, akla mantığa uygun olmayan Hristiyanlık için doğrudur, fakat Müslümanlık için oldukca yanlıştır. Şundan dolayı Müslümanlıkta, fen detayları de, İslam bilgilerinin bir koludur. İlmi, pozitif ve negatif diye ayırmak yanlıştır.

Müslümanlıkta İslam detayları iki kısımdır:
1- Naklî bilgiler [din bilgileri],
2- Aklî bilgiler [fen bilgileri].

Bu ilimlerin birine pozitif, diğerine negatif denmez, bu sebeple ikisi de İslâmî ilimlerin bir koludur.

Pozitivist bir Fransız düşünür olan Charles Mismer (1832-1904) şu şekilde der:
(Hristiyanlar âlim olunca, Müslümanlar bilgisiz kalınca dinlerinden uzaklaşır.)

Bir önceki yazımız olan Dinimiz ilerlemeyi emrediyor başlıklı makalemizde dinimiz, emrediyor ve ilerlemeyi hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.