Eski ve yeni Hristiyanlar

Sual: Yahudilerle Hristiyanların kâfir bulunduğunu, hatta onları dost edinenlerin de kâfir olacağını bildiren âyetler hakkında deniyor ki:
Kâfir olan Yahudi ve Hristiyanlar, Asr-ı saadetteki kitap ehli idi. Şimdikiler, Cennete gidecektir. Şundan dolayı dinsizliği yok etmek için onlarla omuz omuza çalışıyoruz.
Bu iddia hakkında izahat yapar mısınız?
CEVAP
Zırva tevil götürmez
diye demek ki bu şekilde sözler için söylenmiş.
Şimdiki Hristiyanların bir çok müşrik olup, kestikleri hayvan bile yenmez. Bir kimsenin, mümin olup Cennete gidebilmesi için imanın altı esasının hepsine de inanması gerekir. Birine bile inanmayan kâfirdir. Hristiyanlar, imanın altı esasından kaçına inanıyorlar?

İmanın altı esası şunlardır:
1- Tanrı’ın varlığına, bir olduğuna ve ortağının bulunmadığına inanmak.
[Hristiyanların Tanrı inancı bile yanlıştır. Eflatunun uydurmuş olduğu teslis [trinite kısaca üç tanrı] fikrine inanıyorlar. Baba tanrı, oğul tanrı, mukaddes ruh benzer biçimde değişik üç tanrıya inanıyorlar.

Hazret-i İsa bu şekilde sözler söylememiştir. Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Tanrı, “Ey İsa, insanlara ‘Beni ve anamı Tanrı’tan başka iki ilah bilin” diye sen mi dedin?” diye sorunca, o da, “Hâşâ, seni tenzih ederim. Bu söz bana yakışmaz” dedi.) [Maide 116]

(İsa dedi ki: “Tanrı, benim de, sizin de Rabbinizdir.”)
[Zuhruf 63, 64]
(Meryem oğlu İsa, “Ben Tanrı’ın resulüyüm. Benden ilkin gelen Tevrat’ı doğrulayıcı, benden sonrasında gelecek Ahmed isminde peygamberi müjdeleyici olarak geldim” demişti.)
[Saf 6]
(İsa’ya, Tanrı diyenler kâfirdir. Oysa Mesih, “Rabbim ve Rabbiniz olan Tanrı’a kulluk edin” dedi. “Tanrı üçün üçüncüsü” diyenler de kâfirdir.)
[Maide 72, 73]

Bir de tanrı gökte diyorlar. Bu da küfürdür. Böylece bu birinci maddeye inanmamış oluyorlar.]
2-
Meleklerin varlığına, onlarda erkeklik ve dişilik olmadığına inanmak.
[Hristiyanlar, melekleri kız olarak kabul ediyorlar. Hatta “Onlar tanrının kızlarıdır” diyorlar. Melekleri kız olarak bildikleri için meleklere imanları da yanlıştır. Kur’an-ı kerimde mealen, (Tanrı ile beraber başka ilah edinen Cehenneme atılır. Rabbiniz oğulları size ayırdı da kendisi için kız olarak melekleri mi edindi? Normal olarak vebali oldukca büyük söz ediyorsunuz) buyuruluyor. (İsra 39, 40) Bu âyet-i kerime, birinci ve ikinci maddeye yanlış inanan Hristiyanların kâfir olduklarını açıkça gösteriyor.]
3-
Semavi kitapların hepsine inanmak.
[Oysa Ehl-i kitap, Kur’ana inanmaz. Kur’anda, (Âyetlerimize sadece kâfirler inanmaz) buyuruluyor. (Ankebut 47).

Bir âyet meali de şöyledir:
(Ey ehl-i kitap, resulümüz [Muhammed aleyhisselam] kitabından gizlediğiniz şeyleri açıklamak suretiyle geldi. Size Tanrı’tan bir nur ve apaçık bir kitap geldi.) [Maide 15]

Kitaplara imanları da yanlıştır. Kur’ana inanmadıkları için de kâfir oluyorlar.]
4-
Tüm Peygamberlere inanmak.
[Onlar, Muhammed aleyhisselama inanmazlar. Peygamberlerden bazısını kabul edip, bazısını inkâr ederek fark yapanlar kâfirdir. (Bekara 285)

Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Biz seni âlemlere rahmet olarak yolladık.) [Enbiya 107]

(Âlemlere [Cin ve insanlara ilahi azap ile] ürkütücü [uyarıcı] olarak Furkanı [Kur’anı] kuluna [Muhammed aleyhisselama] indiren [Allah’ın şanı] ne yücedir.) [Furkan 1]
(Kimi, ona
[Resulüme] inanç etti, kimi de, ondan yüz çevirdi. Bunlara da deli yakıcı Cehennem yetti. Âyetlerimizi inkâr ederek kâfir olanları normal olarak ateşe atacağız.) [Nisa 55-56]
Bir hadis-i şerifte de, (Bana inanç etmeyen Yahudi ve Hristiyan, ne olursa olsun Cehenneme girecektir) buyuruldu. Peygamberlere imanları da yanlıştır. Muhammed aleyhisselamı hak peygamber bilip ona tâbi olmadıkları için kâfir oluyorlar.]
5-
Hayrın ve şerrin Tanrı’tan olduğuna inanmak.
[Onlar, “Tanrı kötülükleri takdir etmez” derler. Acaba, takdir etmeyen, üç tanrıdan hangisi?]
6-
Öldükten sonrasında dirilmeye, ahirete, Aden ve Cehenneme inanmaktır.
[Hristiyanlar, İsa gökte krallık kuracak diyerek Cennete de inanmıyorlar. Bu altıncı maddeye aynen Müslümanlar gibi inansalar bile, diğer maddelere İslamiyet’in bildirdiğinin zıddına inandıkları için kâfir oluyorlar.]

Kur’anda kâfir olarak bildirilen Hristiyanların eski Hristiyan bulunduğunu, yenilerinin Cennetlik oldukları iyi mi söylenebilir ki? Bu, Kur’anda mümin olarak bildirilen müslümanların eski Müslüman bulunduğunu, yenilerinin Cehennemlik bulunduğunu iddia etmeye benziyor. Ya da Kur’anda bildirilen hususların ilk müslümanlar yada ilk kâfirler için bulunduğunu, sonrakiler için bu hükümlerin geçersiz bulunduğunu iddia etmeye benziyor. Her ikisi de İslam’ı tanımıyorum demenin başka şeklidir.

Yeni Hristiyanlar imanın bu altı şartına inanıyorlar mı da Cennetlik olsunlar? Cennetlikse hepsine inanmıştır, tevbe edip Müslüman olmuştur, buna artık Hristiyan denmez. Hristiyansa kâfirdir, Tanrı ve Resulünün düşmanıdır, buna Müslüman denmez.

Yeni Hristiyanların eskilerden farkı nedir? Farkları şirkte daha ileri gitmeleri değil midir?
(Hristiyanlarla dinsizliği yenmek için omuz omuza çalışıyoruz) diyorlar. Misyonerlerle omuz omuza çalışmış oldukları doğrudur. Tüm Müslümanları Hristiyan yapmak için omuz omuza çalışıyorlar.

Allahü teâlâ, kitap ehli gayrimüslimlerle dinsizliği yok etmek için bile olsa, onlarla omuz omuza emek vermeyi istemiyor. Onların Müslüman olmasını istiyor. Müslüman olana kadar onlarla savaşım etmeyi emrediyor. Bir âyet meali şöyledir:
(Tanrı’a ve ahiret gününe inanmayan, Tanrı ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini [İslamiyet’i] kendilerine din olarak kabul etmeyen kitap ehli [Yahudi ve Hristiyanlar] ile, küçülerek boyun büküp kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın.) [Tevbe 29]

Ehl-i kitap Tanrı’ın âyetlerini gizliyordu. Şimdi bazılarına ne oluyor da Tanrı’ın âyetlerini Ehl-i kitap benzer biçimde gizliyorlar? Tanrı’ın âyetlerini kim gizler? Niçin bu bildiğimiz âyetleri gizlemeye çalışıyorlar?

Hak olan bir tek İslam dinidir. Bu husustaki âyet-i kerimelerden birkaçının meali şöyledir:
(Tanrı indinde hak din sadece İslam’dır.) [Al-i İmran 19]

(Sizin için din olarak İslam’ı beğendim.) [Maide 3]

(Kim İslam’dan başka din ararsa, bilsin ki, bulacağı o din, asla kabul edilmez.) [A.İmran 85]
(Sen, onların dinine uymadıkça, Hristiyanlar ve Yahudiler senden hoşnut olmazlar. De ki: Doğru yol, sadece Tanrı’ın
[bildirdiği İslamiyet] yoludur.) [Bekara 120]
(
[Ehl-i kitap] “Yahudi ve Hristiyanlar hariç asla kimse Cennete girmeyecek” dediler. Bu, onların kuruntusudur. De ki: “Doğru söylüyorsanız delilinizi getirin.”) [Bekara 111]

Bir önceki yazımız olan Allah’ın azabı çok şiddetlidir başlıklı makalemizde allah ve iddetlidir hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

escort beylikdüzübeylikdüzü escortescort beylikdüzüescort beylikdüzüistanbul escort