Müşriklerle işbirliği

Sual: (Dünyadaki dinsizliği, şirki yok etmek için, Hristiyanlarla el ele, omuz omuza vermek şarttır) deniyor, Noelleri kutlanıyor. Kitapsız kâfirleri, kitaplı kâfir yapmak için çalışmak, Hristiyanlığa hizmet olmuyor mu?
CEVAP
Bugün dünyada, şirksiz [müşrik olmayan] Hristiyan yok gibidir. Müşrik olmayıp Ehl-i kitab olsalar da, gene hepsi kâfirdir. Bu kitaplı kâfirlere hizmet etmek, dinimize düşmanlık olur. Dinsiz Türkleri Hristiyan [Ehl-i kitab] yapınca elimize ne geçecektir? Ehl-i kitabın kendisi Cehennemliktir. Bir âyet-i kerime meali:
(Elbet, ehl-i kitap olsun, müşrik olsun, tüm kâfirler Cehennem ateşindedir. Orada sonsuz bırakılırlar. Onlar yaratılmışların en kötüsü, en şerlileridir.) [Beyyine 6]

Şu hâlde yaratılmışların en kötüsü olan Ehl-i kitabla omuz omuza verip, öteki şerli olan müşrikleri Ehl-i kitab yapmak ne büyük gaflettir! Dinsizin Müslüman olma ihtimali vardır; fakat Hristiyan olunca bu olasılık oldukça zayıflar. Üstelik bugün omuz omuza verilmesi istenen Hristiyanların, büyük ekseriyeti müşriktir. Hristiyanlar, üç ilaha inanıp, (İsa’da ilahlık sıfatları var. Babası benzer biçimde, her dilediğini yaratır. Sonsuz, öncesiz olarak diridir) diyorlar. Bunun için, bu şekilde bilenleri müşriktir. Bu şekilde inanmaya şirk, bu şekilde inanana da müşrik denir.

Din kitaplarında bildiriliyor ki: Bir Müslüman, müşrik olan bir kızla evlenemez, müşriklerin kestikleri hayvan leş olur, yenmez. Müşrik bir hanımla evlenen Müslüman kâfir olur. (Eşbah, Hadika)

Âyet-i kerimede bildirildiği benzer biçimde, insanların en kötüsü olan müşriklerle, Ehl-i kitabla işbirliği içinde olmak büyük gaflettir, hatta İslamiyet’e hıyanettir. Bu gafletten uyanmalıdır. Noel benzer biçimde gayr-i Müslimlerin bayramlarını kutlamanın sövgü olduğu da din kitaplarında yazılıdır.

Müminin dostu kimdir?
Sual:
(İmanda ittifak halinde olduğumuz Yahudilerle Hristiyanlar, dinsizliğe karşı bizim dostumuzdur) deniyor. Gayrimüslimlerden dost olur mu?
CEVAP
Müminlerin arkadaşlarının kimler bulunduğunu, Allahü teâlâ mealen şöyleki bildiriyor:
(Sizin dostunuz sadece, Tanrı ve Resulüyle, namazlarını kılan, zekâtlarını veren ve Tanrı’ın emirlerine boyun eğen müminlerdir.) [Maide 55]

Hristiyanlar, başta Tanrı’ın Resulü Muhammed aleyhisselama inanmazlar, öteki emirlerine de aslına bakarsan riayet etmezler. Riayet etseler bile Amentü’deki altı esasa inanmadıkça asla kıymeti yoktur.

Misyonerlerle işbirliği yapmak
Sual: Bir tanrı bilim talebesi, (İbrahimî dinlerle kardeş olmalı, şu sebeple âhir zamanda Hristiyanlık İslamiyet’le kol kola olacak, Hazret-i İsa’nın dini tekrardan canlanacak, Hazret-i İsa da kıyamete yakın gelmiş olarak hakiki Hristiyanlığı yayacak. İşte bu hakiki Hristiyanlarla işbirliği yapmalıyız) diyor Bu öğrencinin maksadı ne olabilir?
CEVAP
Maksadını, niyetini kendisine sormalı. Biz bilemeyiz. Fakat söyledikleri dinimize aykırıdır. Şu sebeple Hazret-i İsa geldiği süre, nesh edilmiş, yürürlükten kaldırılmış olan hakiki İsevîliği değil, İslamiyet’i yayacaktır. İki hadis-i şerif:
(İsa, benim dinim [İslamiyet] üstüne gelir.) [İ. Ahmed]

(İsa, âdil bir yargıcı olarak gökten inecek, haçı kıracak [Hristiyanlığı kaldıracak], domuz etini ve İslam’a aykırı her şeyi yasaklayacaktır.) [Buhârî]

Görüldüğü benzer biçimde açıkça, (Haçı doğrusu Hristiyanlığı kaldıracak) deniyor. Hakiki Hristiyanlıkta içki içmek benzer biçimde Müslümanlığa aykırı oldukça şey vardır. Hazret-i İsa, hâşâ İslâmiyet’e aykırı olan bu şekilde şeyleri mi yayacaktır?

(İbrâhimî dinler) tâbiri de oldukça yanlıştır. Bunlar, tepki çekmemek için, (Hak dinler) diyemeyip, (İbrâhimî dinler) diyorlar. Hak dinler dememesinin sebebi şudur: Müslümanlar, Hak dinin de, İbrâhimî dinin de tek bulunduğunu, doğrusu İslam dini bulunduğunu bilir. İki âyet-i kerime meali:
(İbrahim, ne Yahudi, ne de Hristiyan’dı; o, Tanrı’ı bir tanıyan doğru bir Müslümandı.) [Âl-i İmran 67]

(Sen, onların dinine uymadıkça, Hristiyanlar ve Yahudiler senden hoşnut olmazlar. De ki “Doğru yol, sadece Tanrı’ın [bildirdiği İslamiyet] yoludur.”) [Bekara 120]

Demek ki, Hristiyanlar hoşnut ve memnun olup bu kitapları övüyorlarsa, bir maksatları var anlamına gelir. Müslüman olmayan hepimiz gayrimüslimdir doğrusu kâfirdir. Kâfir, bizlere ne yardım edebilir? Onlarla işbirliğinin, ateistleri Hristiyan yapmanın Müslümanlığa ne faydası olur?

Ehl-i kitab olan Hristiyan ve Yahudiler, cehennemliktir. Bir âyet-i kerime meali:
(Ehl-i kitab [Yahudi ve Hristiyan] olsun, müşrik olsun tüm kâfirler, muhakkak Cehennemdedir, orada ebedî bırakılırlar. Onlar yaratıkların en kötüsüdür.) [Beyyine 6]

Bu şekilde ebedî cehennemlik olan kâfirlerle işbirliği yapmanın arkasındaki niyeti anlamaya çalışmalıdır.

Bir önceki yazımız olan Mason Abduh taraftarı başlıklı makalemizde abduh, mason ve taraftar hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

escort beylikdüzübeylikdüzü escortescort beylikdüzüescort beylikdüzüistanbul escort