İki dine uymak

Sual: Dinimize de inanan ve birçok İslamî hükmü tatbik eden, fakat kendi dinini bırakmayan bir gayrimüslim, Müslüman hükmüne girer mi?
CEVAP
Gene gayrimüslimdir. Müslüman olmak için kafirliğe ilişik tüm inançları bırakması şarttır. Bırakmadığı sürece, İslamiyet’in tüm emirlerini uygulasa gene kâfirdir.

Emirleri uygulamak ve kelime-i şehadeti söylemek kafi değildir. Münafıklar da, o kelimeyi söyler, namaz kılar, öteki buyruk ve yasaklara uyardı yada uymuş görünürdü. Müslüman olmak için İslamiyet’in bütününe inanmakla beraber, her çeşit kâfirlikten uzaklaşmak lazımdır. Kâfirliği bırakmadıkça, ne yaparsa yapsın Müslüman olmuş olmaz. Müslüman kalabilmek için kâfirliği ve İslamiyet’e uymayan hangi inanış, hangi görüş, hangi kuram olursa olsun, hepsini yanlış bilmek ve zararı olan olduğuna inanmak şarttır.

İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
Muhammed aleyhisselama uymak için, Onu tam ve kusursuz sevmek lazımdır. Tam ve olgun sevginin alameti de, onun düşmanlarını düşman bilip sevmemektir. Sevgiye müdahene [gevşeklik] sığmaz. İki zıt şeyin sevgisi bir kalbde, bir arada yerleşemez. Cem-i zıddeyn muhaldir. Kısaca iki zıddan birini sevmek, diğerine düşmanlığı gerektirir. (1/165)

İman, inanılması mecburi olan detayları kalbin onay etmesi şu demek oluyor ki inanması anlamına gelir. Bu tasdikin alameti, küfürden uzaklaşmak ve kâfirlikten sakınmaktır. Kâfirlikten sakınmak da, küfre mahsus şeylerden, örnek olarak zünnar bağlamak, [Noeli kutlamak] şeklinde sövgü alametlerini kullanmaktan sakınmak ve kâfirlere düşmanlık anlamına gelir. Onay edip de, fakirlik olmadığı halde, küfürden sakınmayan Müslüman mürted olur. (1/266, 3/16)

Zaruretsiz zünnar bağlayan yada Noel’i kutlayan Müslüman kâfir olduğuna bakılırsa, zünnarlı kâfir, zünnarını kesmeden, kâfirlikten çıkmadan, iyi mi Müslüman olabilir ki?

İki dinli insan
Sual:
Bir Müslüman, İslamiyet’le beraber başka bir dine de uysa Müslümanlığına zarar gelir mi?
CEVAP
Müslümanlıktan çıkmış olur. Bir insan, hem Müslüman hem kâfir olması imkansız. İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
Bu şekilde icra eden müşriktir, Müslüman değildir, şundan dolayı İslam ve sövgü birbirinin zıttıdır. Birini kabul etmek, ötekini inkâr etmek anlamına gelir. Küfürden uzak durmak, kaçınmak şarttır. (3/40)

Temiz necaset mi?
Sual:
Bir yazar, uzun bir yazı yazarak, (Hristiyanların hepsi değil, bir kısmı sapıktır) diyor. Müslümanların ise, bir kısmı değil bir çok sapıktır. O vakit Müslümanlıkla Hristiyanlık arasındaki fark nedir? Hangisi hak dindir? İkisine de hak din denmez. O vakit ortada bir hak din varken, Tanrı niye Müslümanlığı gönderdi ki? Hâşâ bu gereksiz bir şey olmaz mı? İmanın altı şartından birini inkâr eden gayrimüslimler yada İsevîler, iyi mi mümin olur, iyi mi Cennete gider? Gazetenin biri de dev gibi bir manşet atmış, (MÜSLÜMAN İSEVÎLER DUA ETTİ) diyor. İsevîlerin Müslüman olanı da olur mu?
CEVAP

Atalarımız, (Zırva tevil götürmez) diye ne güzel söylemişler. Kâfiri Cennete koyma gayretinin altında yatan ne ki? Dinimizde imanın altı esası net belli değil mi? Amentü’de açıklanmıyor mu? Bu altı şarttan birini kabul etmeyen, Müslüman olabilir mi?

Altı şarttan biri, tüm kitaplara inanmaktır. Hristiyanlar, gavur severlerin tabiriyle İsevî denilen kimseler, Kur’an-ı kerime inanıyor mu? Elbet inanmıyor. İnanmayanlar iyi mi Müslüman olur?

Gene altı şarttan biri de, tüm peygamberlere inanmaktır. Hristiyanlar yada İsevîler, bizim peygamberimize inanıyor mu? İnanmıyor. İnanmıyorsa iyi mi Müslüman olur?

Onlar bizim inandığımız şeklinde meleklere de inanmıyorlar. Tanrı’a da bizim şeklinde inanmıyorlar. Üç tanrıya inanıyorlar.

Yazara bakılırsa, bu şekilde düşünen Hristiyanlar sapık diyelim. Sapık olmayanları inanıyor mu? İnansa aslına bakarsan Müslüman olur. Altı esasa inanmadığı için gayrimüslimdir. Hiçbir Hristiyan’la inanç birliğimiz yoktur.

Müslüman İsevî diye bir şey olmaz. İsevîler gayrimüslim değil mi? Gayrimüslim demek Müslüman olmayan anlamına gelir. Müslüman, asla İsevî olur mu? İsevî ise Müslüman değil, Müslümansa İsevî değildir. Bu tâbir neye benzer açıklayalım:
Müslüman İsevî demek, temiz necaset demeye benziyor. Temiz necaset tâbirindeki necaset, eğer temizse necaset değildir. Yok, necasetse, o vakit temiz değildir. Temiz idrar demek de böyledir. Alkolsüz bira yada alkolsüz şarap da diyenler oldu. Eğer bir sıvı alkolsüz ise ona bira yada şarap denmez.

Tüm bu hezeyanlar, (Tanrı katında hak din sadece İslam’dır) mealindeki âyet-i kerimeyi inkâra çalışmanın başka yolu mudur?

İki dinli olmak
Sual:
Gazetenin birinde, (Bir papaz, kelime-i şehadet getirdi, Hristiyanlığın yanında Müslüman da oldu) diye bir haber çıktı. (Hristiyanlar da Cennete girecek) diyen bazı Müslümanlar, Hristiyan da olmuşlar. Bu şekilde iki dinli olmak daha mı güvence oluyor?
CEVAP
Güvence olmaz, aksine Müslüman olan kimse, başka dini de kabul ederse, kâfir olur. Bu sebeple iki zıt şey bir arada bulunmaz. Hakla bâtıl birleşmez. Sütle idrar karışırsa, idrara bir ziyanı olmasa da süt, temizliğini kaybeder. Hristiyan, birkaç dine girse de onun gâvurluğuna bir zarar gelmez. Fakat bir Müslüman, Hristiyanlığı yada Yahudiliği kabul ederse kâfir olur. İki dinli Müslüman olmaz.

Bir Hristiyanın Müslüman olabilmesi için, kelime-i şehadet getirmekle beraber, bâtıl dininden uzak olması da şarttır. Uzak kalmadıkça İslâmiyet’e girmiş olmaz. (İbni Âbidin)

İmam-ı Rabbânî hazretleri de buyuruyor ki:
İki dinli olan kimse müşriktir, Müslüman değildir, şundan dolayı İslam ve sövgü birbirinin zıddıdır. Birini kabul etmek, ötekini inkâr etmek anlamına gelir. Küfürden uzak durmak, kaçınmak şarttır. (3/40)

Bir önceki yazımız olan Mazlum Hristiyanlar başlıklı makalemizde hristiyanlar ve mazlum hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

escort beylikdüzübeylikdüzü escortescort beylikdüzüescort beylikdüzüistanbul escort