Anasayfa » Dinimiz ve bâtıl dinleR>Dinimiz>Tek hak din » Hristiyan Müslüman mukayesesi

Hristiyan Müslüman mukayesesi

Sual: Avrupa’daki bazı Müslümanlar, din kardeşi benzer biçimde, Hristiyanlarla düşüp kalkıyorlar. (Onlar bizim camimize geliyor, ikimiz de onların kilisesine gidiyoruz, onlar bizim cemaatimize geliyorlar, ikimiz de onların âyinlerine katılıyoruz, onlar Kur’an okuyorlar, ikimiz de İncil okuyoruz. Onlar bizim mukaddes değerlerimize saygı duydukları için, bizim de onların mukaddes değerlerine örneğin haçlarına, kiliselerine saygı duymamızın ne ziyanı olur? Aslına bakarsan onlarla inanç birliğimiz olduğundan teferruatla uğraşmamalı) diyorlar. Hristiyanlarla aramızda inanç birliği var mı?
CEVAP
Onların Müslümanlara yaptıklarını, Müslümanların onlara yapması caiz olmayan, haram, hattâ sövgü olan fazlaca şey vardır. Onlar bizim zemzemimizi içse bâtıl dinlerine bir zarar gelmez, bizim onların şaraplarını içmemiz haram olur.

Hristiyanlar camiye girmekle, bozuk dinlerine bir zarar gelmez. Cami Tanrı’ın evidir, kilise şeytanların evidir. Kilisede, putlar olduğundan namaz kılmak bile tahrimen mekruh olur. (Redd-ül-muhtar)

Onların Kur’an okumaları dinlerine bir zarar getirmez, bizim bozuk İncilleri okumamız ve onlara inanmamız caiz olmaz. Onlar cemaatimize gelse, namaz kılsa, dinlerine bir zarar gelmez, fakat Müslüman, onların âyinlerini beğenirse küfre girer. Onlar bizim mukaddes değerlerimize saygı gösterse, onlara bir ziyanı olmaz, biz haça saygı göstersek sövgü olur. Onlar bizim bayramlarımızı kutlama etse, sakıncası olmaz, fakat biz onların Noellerini kutlama edersek küfre gireriz. Onların kızları Müslümanlarla evlense, Hristiyanlıklarına zarar vermez, fakat bizim kızlarımız onlarla evlenirse kâfir olur.

Geçen gün, bir kilisede, Hristiyanlarla, Hristiyan hayranı Müslümanlar yakarış etmişti. Bu haber, (Dinler değişik, fakat yakarış aynı) şeklinde verilerek, üç tanrıya yakarış edenlerle, bir Tanrı’a yakarış edenler aynı benzer biçimde gösterilmişti.

(Onlarla inanç birliğimiz var) denmesi de fazlaca yanlıştır. Onlar kâfir, biz Müslümanız, onlarla inanç birliğimiz yoktur. Amentü’deki altı esasa inanmayanlarla inanç birliği olur mu?

Hristiyanlarla aramızdaki inanç birliği yok, ayrılık ise çoktur. Birkaçı şöyledir:
1- En başta Tanrı’a imanda birlik yoktur. Biz bir Tanrı’a inanırız. Onlar üç tanrıya inanırlar. Hazret-i İsa’ya Tanrı’nın oğlu ve Tanrı derler. Bir âyet-i kerime meali:
(Tanrı’la beraber başka ilah edinen Cehenneme atılır.) [İsra 39]

Biz, (Tanrı, mekândan münezzehtir) deriz, onlar (Tanrı göktedir) derler. Biz, (Tanrı, insana yada tahayyül edilen hiçbir şeye benzemez, oğlu kızı yoktur, doğmadı ve doğurmadı) deriz, onlar (Tanrı babamızın oğlu vardır, melekler Tanrı’nın kızlarıdır) derler. Biz, (Tanrı hiçbir şeyi hayata geçirmeye zorunlu değildir) deriz, onlar (Tanrı insanlığın kurtuluşu için biricik oğlunu kurban etmek mecburiyetinde bırakıldı) derler. Sanki hâşâ oğlunu kurban etmeden insanları affedemezmiş benzer biçimde, Tanrı’ı âciz bir varlık benzer biçimde gösterirler. Hâşâ Tanrı’ın da oğlu bulunduğunu söylerler. Bu sakat mantıkla, (Tanrı, yeni bir oğul yaratır, onu da kurban eder, her insanın günahını böylece affeder) diyen biri çıkarsa ne diyecekler?

2- Onlar, meleklere kız derler. Biz ise, (Meleklerde erkeklik dişilik yoktur) deriz. Bir âyet-i kerimede mealen, (Rabbiniz oğulları size ayırdı da, kendisi için kız olarak, melekleri mi edindi? Elbet vebali fazlaca büyük söz ediyorsunuz) buyuruldu. (İsra 40)

3- Biz semavî kitapların hepsine inanırız, onlar Kur’an-ı kerime inanmazlar.

4- Biz peygamberlerin hepsine inanırız, onlar Peygamberimize inanmazlar. Bir âyet-i kerime meali:
(Kimi, Ona
[Resulüme] inanç etti, kimi de, Ondan yüz çevirdi. Bunlara da deli alev ateş Cehennem yetti. Âyetlerimizi inkâr edip kâfir olanları normal olarak ateşe atacağız.) [Nisa 55–56]

Bir hadis-i şerifte, (Bana inanç etmeyen Yahudi ve Hristiyan, ne olursa olsun Cehenneme girecektir) buyuruldu. (Başat)

5- Biz, (Hayrın da, şerrin de yaratıcısı Tanrı’tır) deriz, onlar Mutezile sapıkları benzer biçimde, (Kötülükleri Tanrı yaratmaz) derler. Her şeyin yaratıcısı Allahü teâlâdır.

Amentü’ye inanmayan Cennete gider mi? (Tanrı’ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır) diyerek gâvurlara da ahirette rahmet edileceği söylenir mi asla? Rahman, dünyadaki her mahlûka acıyan; Rahim ise, ahirette yalnız müminlere acıyan anlamına gelir. Allahü teâlânın rahmeti, şefkati dünyada müminlere ve kâfirlere, her insana beraber yetiştiği halde, ahirette kâfirlere merhametin zerresi bile yoktur.

Bir tek Hristiyanlarla değil, hiçbir kâfirle inanç birliğimiz yoktur. Bir âyet-i kerime meali:
(Kâfirlerin cami yapmaları ve öteki tüm [iyi] işleri, boşa gidecek, Cehennemde sonsuz kalacaklar.) [Tevbe 17]

Kâfiri etkilemeyen işler
Sual: Bizlere, Avrupa’da kiliseye gidip Kur’an okuma imkânı sağlanıyor. Papazlar da camiye gelip Hristiyanlığı konu alıyor, fes, sarık giyebiliyor. Ikimiz de, kiliseye gidince haç taksak ne mahzuru olur?
CEVAP
Hristiyan yada başka bir gayrimüslim, fes, sarık giyse, camiye gelse, Kur’an dinlese, zemzem içse, bozuk dinine tesiri olmaz. Kâfir, Müslüman olmadıkça, ne yaparsa yapsın, kendi bâtıl dininden çıkmış olmaz, şu demek oluyor ki kâfirliğine zarar gelmez. Fakat Müslüman öyleki değildir, dinine aykırı ne yapsa ziyanı olur. Örnek olarak, onların verdiği içkiyi içse yada onlarla domuz eti yese büyük günah işlemiş olur. Haçlarını boynuna taksa, zünnarlarını kuşansa kâfir olur. Bunun benzer biçimde gayrimüslim, Müslümanın bayramını kutlasa, bâtıl dinini etkilemez, fakat Müslüman kâfirin Noel’ini kutlasa kâfir olur. Kâfir olunca, imanı ve nikâhı gider. Bu inceliği iyi anlamalıdır.

Bir önceki yazımız olan Gayrimüslim şehit olmaz başlıklı makalemizde gayrimuslim ve olmaz hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.