Anasayfa » Genel » Yer ve göklerin yaratılışı

Yer ve göklerin yaratılışı

Ateist diyor ki:
Sual:
Yer ve gök bazı âyetlerde altı, bazılarında sekiz yazıyor. Bu çelişki değil mi?
Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratandır. (Araf 54)
O, gökleri ve yeri altı günde yaratandır. (Hud 7)
Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratandır. (Yunus 3)
Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratandır. (Furkan 59)
Gökleri, yeri ve ikisinin içinde bulunanları altı günde yarattı. (Secde 4)
Biz gökleri, yeri ve ikisi içinde bulunan şeyleri altı günde yarattık. (Kaf 38)
Göklerle yeri ve aralarındakileri altı günde yaratan Odur. (Hadid 4)
Şu âyetlerde de 8 günde yaratıldığı söyleniyor:
Siz, yeri iki günde yaratanı inkâr edip Ona ortaklar mı koşuyorsunuz? O, yeryüzüne durağan(durgun) dağlar yerleştirdi. Orada bereketler yarattı ve orada tam dört günde isteyenler için fark gözetmeden gıdalar takdir etti. Sonrasında duman halinde olan göğe yöneldi, ona ve yer küreye: İsteyerek yada istemeyerek, gelin! dedi. İkisi de “İsteyerek geldik” dediler. Böylece onları, iki günde yedi gök olarak yarattı. (Fussilet 9,10,11,12)
CEVAP
Ateist toplamayı bilmiyorsa yada kasıtlı topluyorsa kabahat kimin olur? Arapça’da bir anlatış şekli vardır. Bunu bilmeyince ateist işte bu şekilde zırvalıyor. Doğrusu, Yer küre ve içindekiler dört günde tamamlandı. Gökler de iki günde toplam altı gün eder. 7 âyette 6 gün deniyor. Fussilet’te ise detaylı olarak altı gün açıklanıyor. Bunun ikisi yer küre, ikisi içindekiler, iki günde de gökler. Hepsi altı gün.

İşin uzmanı olan müfessir İmam-ı Kurtubi bu âyet-i kerimeyi şu şekilde açıklıyor:
(Basra’dan Bağdat’a 10 günde, Küfe’ye de 15 günde gittim) denince, Bağdat’la Kufe arasının 15 gün olduğu anlaşılmaz. 15 -10 = 5 gün olduğu anlaşılır. Basra Bağdat arası 10 gün, Bağdat Kufe arası 15 gün denirse, toplam 25 olur ki yanlış olur. Bu sebeple Basra ile Bağdat arası 10 gün, Bağdat ile Kufe arası ise 5 gündür. (Câmi’ul ahkâm)

Âyet-i kerimede de durum aynen böyledir. 2 günde yeri, iki günde gıdaları ki toplam dört gün eder, âyette de bu bildiriliyor. Dört gün bildiriliyor. İki gün de gökler yaratılıyor. Toplam 6 gün. Hani 8 gün nerede?

Tefsir uzmanı İmam-ı Beydavi de şu şekilde açıklıyor:
Orada [yer yüzünde her mahlukatın] gıdalarını [iki gün yerin yaratılışı ile beraber toplam] dört günde yarattı.

Tefsir uzmanlarının hepsi şu şekilde diyor:
Bu şekilde ifadeler, Arap dilinde de oldukca kullanılan bir üsluptur, örneğin, Kufe’den Medine arası 20 gündür, Mekke ise 30 gündür denince, Kufe Mekke arası 50 gün anlaşılmaz. Medine’den Mekke arası 10 gündür toplamı 30 gündür. (Taberi, Beydavi, Kurtubi, Nesefi)

Gün tabiri nedir?
Ateist gene diyor ki:
Sual: 1 gün dünyanın kendi etrafındaki 24 saatlik bir dönüşünden meydana geldiğine gore, dünya yaratılmadan ilkin bu şekilde bir dönüş olamayacağından bu zamanı gün olarak hesaplamak mümkün mü?
CEVAP
Dünya günü, ahiret günü değişik olduğu benzer biçimde Allahü teâlânın indinde gün de farklıdır. Burada bildirilen gün için işin uzmanı müfessir İmam-ı Razi hazretleri (Burada gün demek, devir anlama gelir, hâl anlama gelir) buyuruyor. Allahü teâlâ için vakit mefhumu yoktur. “Ol” denince her şey olur. Buradaki “Ol” ifadesindeki günü 24 saat olarak algılamak yanlıştır. Hâşâ o şekilde emek sarf etmesi falan olmaz. Emek sarf etmek acizler içindir. Kur’an-ı kerimde “Ol” denince her şey olur buyuruluyor.

İşte birkaç âyet-i kerime meali:
(O, [Allahü teâlâ] bir şeyi yaratmak istediği zaman ona “Ol” der, o da derhal oluverir.) [Bekara 117]
(O, gökleri ve yeri hak ve hikmet ile yaratandır. “Ol” söylediği gün her şey oluverir.)
[Enam 73]
(Bir şeyin olmasını isteyince, ona bir tek “Ol” deriz, o da, derhal oluverir.)
[Nahl 40]
(O, bir şey yaratmak isteyince, “Ol” der, derhal oluverir.)
[Yasin 82]

(Dirilten de, öldüren de sadece Odur. Olmasını istediği şeye ol der, o da derhal oluverir.) [Mümin 68]

(Tanrı’ın bir evlat edinmesi, olur şey değildir. O, bundan münezzehtir. Bir işe hükmettiği vakit, ona bir tek “Ol” der ve derhal olur.) [Meryem 35]

Hazret-i Meryem, (Ya Rabbi, bana bir adam eli değmediği halde, iyi mi çocuğum olur) dedi. Allahü teâlâ da, (Tanrı dilediğini yaratır. Bir işe hükmedince ona bir tek “Ol” der; o da oluverir) buyurdu. (Al-i İmran 47)

(Tanrı nezdinde İsa’nın durumu, Âdem’in durumu gibidir. Tanrı onu topraktan yarattı. Sonrasında ona “Ol” dedi ve oluverdi.)
[Al-i İmran 59]

Bir önceki yazımız olan Yahudi ve Hıristiyanlar başlıklı makalemizde ristiyanlar ve yahudi hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.