Anasayfa » Genel » Günümüzde işlenen bid’atler

Günümüzde işlenen bid’atler

Sual: Günümüzde işlenen bid’atler nedir?
CEVAP

İbadetlere bir şey ilave etmek bid’attir, büyük günahtır. Dinimiz noksan değildir. Hâşâ Allahü teâlâ yada Peygamber efendimiz dinde bir şeyi noksan bırakmış da, daha iyisini biz mi yapacağız? İbadete bid’at karıştırmak, Allahü teâlânın dininde noksanlık bulmak, koyduğu hükümleri beğenmemek, dini değişiklik yapmak olur.

Sözgelişi akşam namazının farzını 3 rekat yerine, daha çok tapınmak için, 4 rekat kılmak bid’attir. 3 yerine de geçmez, namaz asla kabul olmaz. Tesbihleri 33 yerine, oldukça sevap olsun diye 40 kez yada daha çok çekmek bid’at olur. Oysa asla tesbih çekilmeden gidilse günah olmaz.

Namazlardan sonrasında âyet-el-kürsi okunması mümkün, tesbihler çekilir ve yakarış edilir. Yakarış ederken salâten tüncina okunması mümkün. Âyet-el kürsinin okunduğu yerde salâten tüncinayı okumak sünneti değişiklik yapmak olur, doğrusu bid’attir. Peygamber efendimiz iyi mi yakarma etmişse, mezhebimiz bunu iyi mi bildirmişse, o şekilde yakarma edilir. “Şunu da yapalım, ötekini de ilave edelim” demek, dinde değişim olur. Hadis-i şerifte, (İbadetleri bizim benzer biçimde yapmayan bizlerden değildir) buyuruluyor. Hoparlörle ezan okumak iyi ise, Allahü teâlâ, Peygamberine ibadetin iyisini niye bildirmedi? Tanrı hoparlörü yaratmaktan âciz mi idi? Binlerce mucizesi görülen Sevgili Peygamberimiz bunu yapması imkansız mıydı? Yapmadığına gore, hoparlörü ibadete sokmak bid’at olur.

Öteki bid’atlerden bazıları şunlardır:
İnce çoraba yada çıplak ayağa mesh etmek. (Dürer)

Kur’an-ı kerimi teganni ile okumak. (Bezzâziyye)

Namazı hoparlör ile kıldırmak. (Mezahibi erbea, Elmalılı tefsiri)

Sünnet ile farz namaz içinde yakarış etmek, tesbih çekmek, üç İhlas okumak. (İbni Âbidin)

Müezzinin tesbihlere komuta etmesi. Hutbeyi Türkçe olarak okumak. (El edille)

Namaz kılıp, duadan sonrasında şükür secdesi yapmak. (Dürr-ül Muhtar)

Namazlardan sonrasında imam ile, eli göğse koyarak selamlaşmak. (S. Ebediyye)

Camide her namazdan sonrasında müsafeha etmek. [Tokalaşmak] (Redd-ül Muhtar)

Estagfirullahel’azim ellezi
… diye süregelen istigfarı müezzinin yüksek sesle okuması. (El İbda)

Vaazdan sonrasında, cenazede yüksek sesle yakarış etmek. (Mekâtib-i şerife)

Gömüt taşı üstüne âyet-i kerime, şiir, övgü v.s. yazmak. (S. Ebediyye)

ûre günü aşûre pişmesini yakarma sanmak. (S.Ebediyye)

Bir kabirden başka bir yere nakledilirken yeniden cenaze namazı kılmak. (Hindiyye)

Eshab-ı kiramdan herhangi birini kötülemek. (Şerh-i Akâid)

Hanımı bir defada üç talakla boşamak. (Dergi-i Zühdiyye)

Cenazede yüksek sesle tekbir getirmek, ilâhi okumak. (Halebi)

Cenaze namazından sonrasında konuşma yapmak. (Zübdet-ül-makamât)

Ölü evinden helva vs. dağıtmak. Ölünün 3, 7, 40, 52 yada 53 üncü günlerini yapmak. (Tahtavi)

Mezar azabına inanmamak. (Akâid-i Şeybâniyye)

Yatırlara mum yakmak. Mezhepsiz olmak. (Tahtavi)

Zekeriya sofrası diye adak yapmak. (S.Ebediyye)

Bir kişinin bildirdiği hadislere inanmamak. (Tâtârhâniyye)

Mirac mucizesinin Kudüs’ten sonrasına inanmamak. (Bahr)

Kısa sakala sünnet demek. (Hadika)

Kutsal gecelerde, minareler arasına mahya asmak. (Mirat-ül-haremeyn)

Hazret-i Mehdi geldiği süre, (Bir süre gelir ki, Sünnet, bid’at benzer biçimde çirkin görülür, bid’at ise sünnet benzer biçimde rağbet görür) hadis-i şerifinde bildirildiği benzer biçimde, bid’at işlemeye alışmış olan Medine’deki âlim, bid’ati güzel sanıp yakarma olarak yapmış olduğu için Hazret-i Mehdi’nin bid’at aleyhindeki sözlerine şaşıp “Bu adam bizim dinimizi yok ediyor” diyecektir. Hazret-i Mehdi, bu mezhepsizi öldürecektir. (Mek. Rabbani)

Bazı bid’atler:
Cennette, Allahü teâlânın görüleceğine inanmamak,
Gökte Tanrı var demek,
Tanrı dede demek,

Hazret-i Ali’yi öteki üç halifeden üstün sanmak,
Eshab-ı kirama yada fâsık Müslümanlara bile nalet etmek bid’attir.

Namaza başlarken yalnız dil ile niyet etmek bid’attir. Kalb ile niyet şarttır.

Kur’anı, zikirleri, tekbirleri müzikle yada ney çalarak okumak bid’attir, tasavvuf müziği de bid’attir.

Ücretle Kur’an okumak bid’attir.

Hutbenin ikinci kısmında, aşağı basamağa inmek, sonrasında yeniden yukarı basamağa çıkmak,

Mest üstüne mesh etmemek ve çıplak ayağa mesh etmek bid’attir.

Vaazdan sonrasında toplanarak yüksek sesle yakarış yapmak,
Kutsal gecelerde, camilerde fazla ışık yakmak bid’attir.

Kısa sakal ile sünneti yerine getirdiğine inanmak,
Büyük zatların ölüm yıldönümlerinde matem tutmak bid’attir.

Cenaze bulunduğunu bildirmek için, minarelerde salât okumak,
Ölünün 40. ve 52. gecesini yapmak,
Gömüt taşlarına fotoğraf koymak, Fatiha ve övgü yazmak bid’attir.

Türbe yada camilerde tavaf eder benzer biçimde dönmek bid’attir.

Sual: (Namazlardan sonrasında, derhal âyet-el-kürsi okumak lazım iken, ilkin Salâten Tüncinâ’yı ve başka duaları okumak bid’attir. Bu tarz şeyleri, tesbihlerden sonrasında okumalıdır) diyorsunuz.
Sünnet ile farz içinde zikir çekmek, yakarış etmek niçin bid’at olsun? Salâten Tüncinâ’yı ilkin oku, sonrasında oku ne farklıdır? Hem hocamız devamlı bu şekilde okur. O bilmiyor da sen mi biliyorsun?
CEVAP
Biz, saygın eserlerden alarak yazıyoruz. Kendi görüşümüzü din benzer biçimde ortaya sürmekten Tanrı saklasın. Kimin hocası olursa olsun, saygın eserlere aykırı ise, saygınlık edilmez.

Merakıl-felah’ın Tahtavi haşiyesinin tercümesi olan Nimet-i İslam’da, (Farz ile sünnet ve sünnet ile farz içinde konuşmak, sünneti iskat [iptal] etmez. Fakat sünnetin sevabını azaltır. Bir kavle gore de, sünnet sakıt [iptal] olmakla namaz iade olunur) deniyor.

Aynı ifade Dürr-ül Muhtar’da da vardır: (Sünnet ile farz içinde konuşmak, sünneti iskat etmez ise de, sevabını azaltır. Bir şey okumak da konuşmak gibidir. Bazı âlimler, “Sünnet kabul olmaz. Önceki sünneti yeniden kılmak gerekir” buyurmaktadır.)

Bu ifade, Dürr-ül Muhtar’ın Arabi aslının 457, bazı baskılarında 711. sayfasındadır. Türkçe tercümesinde de c.3, s. 40-41’dedir. İbni Âbidin hazretleri, bu ifadeyi açıklarken, (Her türlü okumalar da bu hükme girer) buyurmaktadır.

Şu halde, sünnet ile farz içinde konuşmamalı, yakarış, sure yada üç İhlâs okumamalıdır. Hele bu okumaları âdet hâline getirmek bid’attir. İbadetlere ilave yapmak, dini değişiklik yapmak olur. Hadis-i şerifte, (İbadetleri bizim benzer biçimde yapmayan bizlerden değildir) buyuruluyor. (Mizan-ül kübra)

Peygamber efendimiz iyi mi yakarma etmişse, mezhebimiz bunu iyi mi bildirmişse, o şekilde yakarma edilir. (Şunu yapalım, ötekini ilâve edelim) yada, (Hocamız bu şekilde yapıyordu. Ikimiz de o şekilde yapalım) demek, dinde düzeltim olur. Asla caiz olmaz.

Sünnet ile farz içinde bir şey okumanın sünneti iskat [iptal] edeceği Bahr-ür-raık’ta da yazılıdır.

Tefekkür eder
Sabahın sünnetini evinde kılıp, camiye gelen kimse, konuşmaz, sesli olarak bir şey okumaz. Dudağını kıpırdatmadan kalbinden kelime-i tevhid okuyabilir yada tefekkür eder. Eğer kazaya kalmış namazı var ise, kaza kılar. Kur’an-ı kerim okunuyorsa dinler.

Sabah namazının farzı ile sünneti içinde okunması bildirilen dualar vardır. Bu duaları sabah namazının sünnetinden ilkin yada farzdan sonrasında okumalıdır.
Bu sebeple, İbni Âbidin hazretleri buyuruyor ki:
Sünnetten sonrasında yalnız, (Allahümme entesselam…… ikram) denir. Fazla bir şey okunursa, sünnet namazı, sünnet olan yerinde kılınmamış olur. Bazı âlimler, “Sünnet sakıt olur, yeniden kılınması lazım olur” buyurdu. Farzdan sonrasında olan sünneti (Allahümme entesselam….) dedikten sonrasında, daha çok geciktirmek mekruh olur. Resulullah efendimiz, farzdan sonrasında, (Allahümme entesselam…) diyecek kadar oturup, derhal son sünnete başlardı. Hadis-i şeriflerde, namazlardan sonrasında okunmaları bildirilen “Evrâd” son sünnetlerden sonrasında okunması mümkün. Bu sebeple sünnet namazlar, farzların devamıdır. Son sünnetlerden sonrasında okumaya, farzdan sonrasında okumak denilir. (Resulullah farz namazdan sonrasında Tesbih, Tahmid, Tekbir ve Tehlil okurdu) demek, (Son sünnetlerden sonrasında okurdu) anlama gelir. (Redd-ül Muhtar)

Bunlar, Hanefi mezhebine göredir. Şafii mezhebinde durum farklıdır. Hepimiz kendi mezhebine gore amel etmelidir. Sözgelişi bir Hanefi, “Şafiiler imam arkasında Fatiha okuyor” diye Fatiha okursa, tahrimen mekruh işlemiş olur. Namazı geri vermesi vacip olur.

Bir önceki yazımız olan Bid’atler mayın gibidir başlıklı makalemizde atler ve gibidir hakkında bilgiler verilmektedir.

22 defa okundu

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

escort beylikdüzübeylikdüzü escortescort beylikdüzüescort beylikdüzüistanbul escort