Anasayfa » Genel » Yılbaşı kutlamak ve Noel

Yılbaşı kutlamak ve Noel

Sual: Yılbaşı ile Noel hakkında data verir misiniz? Yılbaşı kutlanır mı?
CEVAP
Yılbaşı ile Noel birbirinden farklıdır; fakat Noel kutlamalarının devamı sayılabileceğinden yılbaşı gecesi onlar benzer biçimde eğlenmek, çam kesip evi çamla süslemek caiz olmaz. Şu sebeple bayramlarında onlar benzer biçimde eğlenmek, onlara benzemek olur.

Din kitaplarında buyuruluyor ki:
Noel günü ve gecesinde, kâfirlerin paskalya ve yortularında, onlar benzer biçimde bayram icra eden küfre girer.

Yılbaşı münasebetiyle Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli yerlerinde milyonlarca çam fidanı Noel hurafesi uğruna kesilip yok edilmektedir. Hristiyan ülkelerde olduğu benzer biçimde, Müslüman ülkelerde de bu cinayetler işlenmemeli. Hristiyanlara benzememek için yılbaşı gecesi hindi yememeli! Yenirse mekruh olur. Birkaç gün sonrasında yenebilir. Kumar oynamak, tombala çekmek benzer biçimde oyunlar ise esasen daima caiz değildir. Bu gece, gayrı müslimlere benzemek gayesiyle çeşitli yiyecek, içecek almak da caiz olmaz.

Devamlı ne alınıyorsa onları almakta sakınca yoktur. Bu geceye ayrı bir ehemmiyet vermemelidir.

Yalnız Hristiyanların değil, Yahudilerin ve tüm bâtıl dinlerin ibadetlerini yapmak, onlara benzemek olur. Sözgelişi 21 Martı Nevruz Bayramı diyerek kutlamak da böyledir. Kâfirlerin ibadetleri ve çirkin işleri hariç, mubah olan âdetlerini yapmakta sakınca yoktur. Kısaca onlara benzemiş olunmaz.

Noeli kutlamak asla caiz değildir. Bir yoksulluk olursa, caiz olur. Sözgelişi devletlerarası protokolde yoksulluk olduğundan kutlamak caiz olur. Fakat, Noel ile ilgisi olmayan yılbaşında bir Müslümana kutlama kartı yazıp, yeni bir senenin insanlık için, Müslümanlar için hayırlı olmasını dilemek günah değildir. Ya da, (yeni senenin mübarek olsun) diyene, (seninki de mübarek olsun) demek günah olmaz. Bu inceliği anlamalıdır!

Müslüman her gece neleri yapıyorsa, bu gece de onları yapmalıdır! Sanki kutsal geceymiş benzer biçimde mevlid okutmak, sohbetler düzenlemek uygun değildir. Bu gecenin öteki gecelerden farkı yoktur. Bu geceye kıymet veriyormuş benzer biçimde hareket etmek doğru değildir. Müslüman her gece neleri yapıyorsa, bu gece de onları yapmalıdır!

Noel’i kutlamak
Sual: Bir yazar, (Hristiyanların kendi bayramlarını kutlamaları haklarıdır. Müslümanlar da, karşılıklı saygı çerçevesinde sulh içinde yaşadıkları Ehl-i kitabın sevincine katılır, onların bayramlarını kutlar. Bunda herhangi bir sakınca görmem) diyor. Bu sövgü olmaz mı? Dinimizde, gayrimüslimlerin bayramlarını kutlamak caiz midir?
CEVAP
Kesinlikle caiz değildir. Bu hususta din kitaplarında deniyor ki:
Mecusilerin bayramları olan Nevruz ve Mihrican günü şerefine bir şey vermek caiz değildir. Bu günlerin isimlerini söyleyerek yada niyet ederek bir şey armağan etmek haramdır. Eğer bu günlere kıymet vererek yaparsa kâfir olur, bundan dolayı bu günlere müşrikler kıymet vermektedir. Ebül Hafs-ı Kebir diyor ki: Bir kimse Allahü teâlâya elli yıl yakarma etse, sonrasında bir müşrike, Nevruz günü şerefine yumurta armağan etse kâfir olur. Eğer bir Müslümana armağan eder ve bu güne kıymet vermezse, âdete uyarak verirse kâfir olmaz. Başka bigün almadığı bir şeyi, o gün satın alırsa, o güne kıymet vermişse kâfir olur. Kıymet vermeyip, yalnız yiyip içmek için almışsa kâfir olmaz. (Dürr-ül-muhtar 5 /481)

Bezzaziyye’de, (Nevruz günü, Mecusilerin bayramıdır. O gün, Mecusilerin yanına gidip, onların yaptıklarını yapmak küfürdür) diyor. Noel’de ve kâfirlerin paskalya ve yortularında, onlar benzer biçimde bayram icra eden da kâfir olur. (S. Ebediyye)

Zünnar denilen papaz kuşağını bağlamak ve putlara, heykellere, örnek olarak haç denilen, İsa aleyhisselamın asılmış hali dedikleri, birbirine dik kesişen iki çubuğa tapınmak, boynuna asarak tazim etmek, tazim etmemiz emrolunan bir şeyi tahkir ve tahkir etmemiz emrolunan bir şeyi tazim etmek küfürdür. Bu tarz şeyleri yapanın imanı gider, kâfir olur. (Birgivi vasiyetnamesi şerhi s.115, 202)

İmam-ı Rabbanî hazretleri buyuruyor ki: Hinduların bayram günlerine [ateşe tapınanların Nevruz günlerine ve Hristiyanların Noel gecelerine ve diğer paskalyalarına] saygı etmek ve o zamanlarda, onların âdetlerini, onlar benzer biçimde yapmak şirk olur. Küfre sebep olur. Kâfirlerin bayramlarında, Müslümanların cahilleri, kâfirlerin yaptıklarını yapıyorlar ve bu günleri, Müslüman bayramı zannediyorlar. Kâfirler benzer biçimde, birbirlerine armağan gönderiyorlar. Eşyalarını, sofralarını kâfirlerin yapmış olduğu benzer biçimde süslüyorlar. O geceleri, başka gecelerden ayırt ediyorlar. Bunlar hep şirktir, kâfirliktir. (Mektubat 3/41, S. Ebediyye)

İbni Âbidin hazretleri, 5. cildde, istibra babında, (İhtiyaç olunca zimmîye slm vermek ve müsafeha etmek caiz olur. Saygı için ise, caiz olmaz. Kâfire saygı küfürdür) buyuruyor. (S. Ebediyye)

Kâfire saygı etmek, saygıyla slm vermek, (üstadım) demek sövgü olur. (Berika, İ. Ahlakı)

Yazar, Müslümanların gayrimüslimlere saygı etmesini bildiriyor. Yukarıdaki yazılardan bu şekilde hürmetin de sövgü olduğu anlaşılmaktadır. Hristiyanları memnun etmek için küfre girmek akıl kârı değildir.

Noel gecesinin zamanı
Sual:
Hristiyanların dini bayramı olan Noel gecesi ne zamandır?
CEVAP
İsa aleyhisselam, dünyada azca kalıp göğe çıkarıldığından, kendisini de sadece 12 havari bilip, İseviler azca ve asırlarca gizli saklı yaşadıklarından, Noel gecesi doğru anlaşılamamıştır. 25 Aralık, 6 Ocak yada başka bir gündür. Kati değildir. (Takvim-i Ebüzziya)

Miladi yıl, minimum 300 yıl noksandır; bundan dolayı İsa aleyhisselam ile Muhammed aleyhisselam arasındaki vakit, bin yıldan azca değildir. (Burhan-ı kat’i)

İsa aleyhisselamla Muhammed aleyhisselam içinde, 963 yıl vardır. (Mevahib-i ledünniyye)

Hicri yıl kesindir. Miladi yıl, doğru ve kati değildir. Günü de, yılı da yanlıştır. (S. Ebediyye)

Sual: Hristiyanlar, Hazret-i İsa’nın yılbaşında geleceğine inandıkları için mi yılbaşını kutluyorlar?
CEVAP
Hristiyanların, Hazret-i İsa’nın yılbaşında geleceğine dair bir inanışları yoktur. Onlar Hazret-i İsa’nın çarmıhtan öldüğüne inanırlar. (İnsanları günahtan kurtarmak için Tanrı, oğlu İsa’yı öldürdü) derler. Kimi zaman İsa aleyhisselam için (Oğul Tanrı) kimi zaman de (Tanrı üçtür. Üç tanrı birdir) derler. Bu saçmalıklar da İncillerde meydana getirilen tahrifattan ileri gelmektedir. Hristiyanların eğlenceleri, Noel Baba dedikleri imgesel varlık içindir.

Kur’an-ı kerimde, Nisa suresinin 157 ve 158. âyet-i kerimelerinde, İsa aleyhisselamın öldürülmediği, öldürülen [Çarmıha gerilen] kimsenin başka biri olduğu, İsa aleyhisselamın göğe kaldırıldığı bildirilmektedir. Al-i İmran suresinin 54. ve 55. âyetleriyle, başka surelerde de bu hususta data vardır. İsa aleyhisselam, Hazret-i Mehdi [ve Deccal] zamanında gökten inecektir. (Mektubat-ı Rabbani c.2, m.67)

Bu husustaki hadis-i şeriflerden birkaçı şu şekilde:
(Ruhum yed-i kudretinde olan Tanrı’a vallahi billahi ki, Meryem’in oğlu İsa, adil bir yargıcı olarak aranıza inecek, haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracak, İslam’dan başka şeyi kabul etmeyecektir.) [Buhari]

(Vallahi Meryem’in oğlu adil bir yargıcı olarak inecek, haçı parçalayacak, domuzu öldürecek, kin, nefret ve haset ortadan kalkacaktır.) [Müslim]

(İsa inecek, İslamiyet yolunda savaşacaktır. Onun zamanında Allahü teâlâ, müslümanlardan başka herkesi helak edecektir. Deccal da helak olacaktır. İsa, kırk yıl yeryüzünde yaşayacak, sonrasında ölecektir. Cenazesini müslümanlar kaldıracaktır.) [Ebu Davud]

(İsa benim yanıma yok olacaktır.) [Tirmizi] [AÇIKLAMA: Hadis-i şeriflerde geçen, Domuzu öldürecek demek, domuz avına çıkacak demek değildir. “Domuz eti yemeyi yasaklayacak” anlama gelir. Haçı kıracak, şu demek oluyor ki Hristiyanlığı kaldıracaktır. Başka bir hadis-i şerifte (Mizmarları kıracak) buyurulmuştur. Kısaca her çeşit çalgıyı yasak edecektir.]

Sual: Yılbaşında hristiyanlara kutlama kartı yazmak caiz mi?
CEVAP
Yılbaşı için caiz, Noel için caiz değildir.

Sual: Bir hristiyan Noel gününde, öncesinde yada sonrasında Noel maksadı ile bir müslümana (arkadaşına yada akrabasına) armağan verse, bu müslümanın bu hediyeyi alması ve kullanımı caiz olur mu?
CEVAP
Noel maksadı ile verilmez yılbaşı maksadı ile verilmiştir. Noele saygı gösteren kâfir olur.

Verilen hediyenin mahzuru olmaz. Yiyecek ise yılbaşından iki üç gün sonrasında yenebilir.

Sual: Yılbaşında bazı aileler evlerinde TV seyredip, aile efradlarıyla oturup zaman geçiriyorlar, yiyip içiyorlar. Bunlardan haram işleyenlerin (örnek olarak içki içen oynayıp zıplayan, piyango çeken, tombala oynayan falan) kâfir olma tehlikesi var mıdır? Bu tarz şeyleri yapmadan düzgüsel aile görüşmelerini bu güne denk getirmenin bir mahzuru olur mu?
CEVAP
Kâfir olmak, niyete bağlıdır. Kâfirlerin Noelini kutlamak niyetiyle ise sövgü olur. Yılbaşı eğlencesi şeklinde olursa sövgü olmaz. Normal olarak içki, kumar ise esasen haramdır.

Sual: Yılbaşını yeni yıl geldi diye kutlayan, hediyeleşen, sevinen Müslüman kâfir olur mu?
CEVAP
Niyetleri mühim, yeni bir yıl geldi diye sevinip hediyeleşirlerse sövgü olmaz.

Sual: Bir başkasının bu geceye özel olarak pişirdiği mubah yiyecekleri (hindi benzer biçimde) yiyecek uygun mu?
CEVAP
Özel yiyecekleri o gece yiyecek mekruh olur. Birkaç gün sonrasında yemekte sakınca olmaz.

Hicri şemsi ve hicri kameri takvim
Sual:
Hicri şemsi ile hicri kameri takvim ne anlama gelir? Bunlar ne vakit başladı?
CEVAP
Hicret esnasında, Medine şehrinin Kuba köyüne gelindiği 20 Eylül 622 günü, (Hicri şemsi) tarih başlangıcı oldu. (Hicri kameri) tarih de, o senenin Muharrem ayından adım atar, şu demek oluyor ki hicri kameri yılbaşı 1 Muharrem’dir. Hicri kameri senenin başlangıcı da, 16 Temmuz 622 tarihindeydi.

Sual: Kâfirleri öykünmek etmek iyi mi olur?
CEVAP
Kâfirlere ibadette benzemek haram yada küfürdür. Fakat âdetlerde benzemek caizdir. Uçağa, trene, otomobile binmek, pantolon giymek caizdir. Peygamber efendimiz papaz ayakkabısı, Rum cübbesi giymiştir. Kâfirin dinine benzemek caiz olmaz, haç takmak, zünnar takmak benzer biçimde. Noeli kutlamak caiz değildir. Fakat yılbaşı farklıdır. Noeli kutlayan kâfir olur. Yılbaşında birine yeni senenin mübarek olsun, yeni senenin müslümanlara hayır ve bolluk getirsin demek caizdir. Hepimiz için yeni bir senedir. Noel ise hem hepimiz için değil, hem de Hristiyanların bayram günüdür.

Yılbaşı ve Noel
Sual:
Yılbaşı ve Noel’i kutlamak, miladi yeni yıl için kutlama kartı satmak, yeni yıl için kutlama kartı göndermek caiz midir?
CEVAP
Yılbaşıyla Noel farklıdır. Noel, Hristiyanların dini bayramıdır. Noel’i kutlamak kesinlikle caiz olmaz. Bir yoksulluk olursa, örnek olarak, devletlerarası protokolde yoksulluk olduğundan, kutlamak caiz olur. Bir gereksinim olunca, yeni senenin insanlık için, Müslümanlar için hayırlı olmasını dilemek yada (Yeni senenin mübarek olsun) diyene (Seninki de mübarek olsun) demek caizdir, fakat bu geceye değişik işlem etmemeli, her gece ne yapılıyorsa onları yapmalı. Sözgelişi bu gece, evi çamla süslememeli, hindi kesip yememeli. Kutlama kartı da, yeni yıl için caiz, Noel için ise zaruretsiz caiz değildir.

Miladi yılbaşında yakarma
Sual:
(Miladi yılbaşı gecesi İsa aleyhisselamın doğduğu gece ise, bu geceyi Kur’an okuyarak, namaz kılarak, mevlid okuyarak, tanrısal söyleyerek geçirmeli) deniyor. Bu gece, dinimizde, kutsal bir gece olarak bildirilmediğine bakılırsa, kutsal gece muamelesi yapmak, mevlid okumak yanlış olmaz mı?
CEVAP
Normal olarak, yanlış olur. Her gece Kur’an-ı kerim okuyan bu gece de okuyabilir, fakat bu geceye ayrı işlem etmemeli, her gece ne yapıyorsak, bu gece de onu yapmalı. İsa aleyhisselamın o gecede doğduğu da esasen belli değildir.

Kati olsa bile, dinimizin kutsal olarak bildirmediği bir güne özel işlem etmek, mevlid okutmak uygun olmaz.

Yılbaşı hindisi
Sual: Milâdî yılbaşında yada yılbaşı hazırlığı meydana getirilen günlerde, Noel’i düşünmeden hindi, çam ve aynı şeyleri alıp satmakta sakınca var mıdır?
CEVAP
Mekruh olur. Yılbaşı geçtikten sonrasında alıp satmanın mahzuru olmaz.

Hazret-i İsa’nın doğum günü
Sual: Noel Baba’yı öven bir hoca, (Hazret-i İsa’nın doğum zamanı kati belli değilse de, Noel’de olsun, yılbaşında olsun, onun doğum gününü kutlamayı her insana tavsiye ederiz) diyor. Niye öteki peygamberleri değil de bilhassa İsa aleyhisselamı seçmiştir? Acaba Noel’i kutlamaya yeşil ışık mı yakıyor? Hristiyanlığa özendirmeye mi çalışıyor?
CEVAP
Art niyetinin ne işe yaradığını bilemeyiz. Hiçbir İslâm âliminin yapmadığı bir şeyi yapmak bid’at olur. Hristiyanlığa özendirme tehlikesi de vardır. Müslümanlar, dinimizin emretmediği bu şekilde şeylerden uzak durmalıdır.

Hazret-i İsa’nın doğumu belli değil midir?
Sual: Hazret-i İsa’nın doğum gecesi ve miladi takvimin başlangıcı olarak kabul edilen Noel gecesi belli değil midir?
Yanıt:
İsa aleyhisselam, Peygamberlik vazifesini halletmeye başladığı vakit, Yahudilerden bazıları, onu beklenilen Mesih kabul ettiler. Sadece, Onun sözlerini, Yunan felsefesi ve putperest cemaatlerin fikirleri ışığında, tefsire doğal olarak tuttular. Böylece, İsa aleyhisselamın hakiki dini, değiştirildi. İsa aleyhisselamın yolunu öğretmek yerine, Onun şahsını yüceltme teşebbüsleri, bu değişikliğin ilk işaretleri idi. Dr. Morton Scott Enslin, Christian Beginnings kitabında diyor ki:
“İsa aleyhisselamın kim bulunduğunu araştırma, her şeyi Onun şahsiyeti ile ilgi kurarak izahat gayretleri, kendisi için uydurulan ve kendisinin hiçbir vakit söylemediği şeyleri, kendisinin bildiri etmiş olduğu, Allahü teâlânın kullarından istediği şeyleri ve tövbeye çağırdığı hususunu unutturdu. Böylece, ümmetine bildiri etmiş olduğu ahkamın öğrenilmesi ve itaat edilmesi yerine, şahsiyetinin açıklanıp anlaşılması lazım olan bir kimse hâline geldi.”

Eski çağdaki putperestlerde, tanrıların ve kahramanların efsanevi hikâyelerine mitoloji denir. Imgesel tanrıların ölmesi yada dirilmesi ile kendilerinin kurtulacağı zannolunurdu. Kurtarıcı tanrıya inanan kavimlerin ayinlerinin en mühimi, kişinin tanrı ile birleştiğine, bütünleştiğine inandıkları, simgesel et yeme ve içki içme ayinleridir. Her bir kurtarıcı tanrının, kış başlangıcında doğduğuna inanıldı. Kış başlangıcı ise, Julian takvimine bakılırsa 25 Aralık’tır. Hıristiyanlar da, İsa aleyhisselamı kurtarıcı bir tanrı yaparak, bu tarihte doğduğunu kabul ettiler ve bu geceyi milat ve Noel olarak her yıl kutlamaya başladılar. New York Üniversitesinde tarih profesörü olan, Waelance Ferguson diyor ki:
“Hıristiyanların yortuları, putperest yortuları ile aynı tarihlere rastlar. Sözgelişi, Noel zamanı, İran ve Roma’da güneş tanrısı Mithras’ın doğum zamanı idi. Ek olarak bu tarih oldukca eskiden beri putperest dünyasında mühim bir yortu günü idi.”

İsa aleyhisselam, gizli saklı dünyaya gelip ve dünyada azca kalıp, göğe çıkarıldığından ve kendisini sadece oniki havari bilip, İseviler azca ve asırlarca gizli saklı yaşadıklarından, Milat, şu demek oluyor ki Noel gecesi doğru anlaşılamamıştır.

Noel gecesini kutlamak
Sual: Hıristiyanların ve öteki gayr-i müslimlerin, mukaddes kabul ettikleri gün ve geceleri Müslümanların kutlamalarında sakınca var mıdır?
Yanıt:
İslâmiyette, güneş yılının ayları içinde sayılı bir kutsal gün, bir gece yoktur. Nevruz, Noel gecesi, Müslüman olmayanlar içinde kıymetli sayılır. Dürr-ül-muhtârda deniyor ki:
“Nevruz ve Mihrican günleri şerefine bir şey vermek caiz değildir. Bu günlerin isimlerini söyleyerek yada niyet ederek bir şey armağan etmek haramdır. Eğer bu günlere kıymet vererek yaparsa, kâfir olur. Şu sebeple bu günlere müşrikler kıymet vermektedir. Ebül Hafs-ı kebîr diyor ki: Bir kimse Allahü teâlâya elli yıl yakarma etse, sonrasında bir müşrike, Nevruz günü şerefine yumurta armağan etse, kâfir olur. Yapmış olduğu ibadetlerin sevapları yok olur. Eğer bir Müslümana armağan eder ve bu güne kıymet vermezse, âdete uyarak verirse, kâfir olmaz. Fakat, tehlikeden kurtulmak için bigün öncesinden yada sonradan vermelidir. Başka günlerde almadığını, o gün satın alırsa, o güne kıymet vermiş ise kâfir olur. Kıymet vermeyip, yalnız yiyecek içmek niyet etmiş ise, kâfir olmaz.”

İmâm-ı Rabbânî hazretleri buyuruyor ki:
“Kâfirlerin âdetlerini, kâfirlik alametlerini yapıyorlar. Bilhassa, çiçek hastalığı zamanında, bu bela, iyilerinde de, fenalarında da görülüyor. Bu şirkten kurtulabilen ve kâfirlik alametlerinden birini yapmayan hanım, oldukca azdır. Hinduların bayram günlerine, ateşe tapınanların Nevruz günlerine, Hristiyanların Noel gecelerine ve öteki paskalyalarına saygı etmek, onların âdetlerini, onlar benzer biçimde yapmak, şirk olur, küfre sebep olur. Kâfirlerin bayramlarında, Müslümanların cahilleri, kâfirlerin yaptıklarını yapıyor ve kâfirler benzer biçimde, birbirlerine armağan gönderiyorlar. Bunlar hep şirktir, kâfirliktir. Sure-i Yusuftaki ayet-i kerimede mealen; (Biz, Allahü teâlânın varlığına, birliğine, her şeyi yaratan O olduğuna inandık, Müslüman olduk diyenlerin bir çok, başkalarına yakarma ve itaat ederek ve daha birçok hareketleri ve sözleri ile, müşrik oluyorlar) buyuruldu.”

Büyük Kostantin putperest iken, Hristiyanlığı kabul etmiş ve putperestlikten de birçok şeyi Hristiyanlığa sokturmuştur. Noel gecesinin yılbaşı olmasını da kabul ettirmiş, böylece yeni bir Hristiyanlık dini kurulmuştur.

Sual: Zamanımızda kullanılan miladi ve hicri senelerdeki gün sayısı, uzunlukları ve bu takvimlerin başlangıçları aynı mıdır?
Yanıt:
Uzunluk bakımından iki türlü yıl vardır ki bunlar; Şemsî ve Kamerî senedir. Şemsî yıl, güneş senesi olup, dünyanın güneş çevresinde bir devir yapmış olduğu zamandır ki, 365 vasatî güneş günüdür. Kamerî yıl; Ay’ın, Dünya’nın çevresinde 12 kere döndüğü vakit olup, 354 güneş günüdür. Güneş yılı, kamerî yıldan 10 gün daha uzundur. Başlangıç zamanına bakılırsa, iki türlü yıl kullanılmaktadır. Bunlar; milâdî yıl, hicrî yıl. Milâdî yıl, İsa aleyhisselamın doğum günü zannedilen zamandan adım atar. Hicrî yıl, Peygamber Efendimizin Medine’ye hicret etmiş olduğu seneden itibaren başlamaktadır.

Bir önceki yazımız olan Cihazla ibadet etmek başlıklı makalemizde cihazla, etmek ve ibadet hakkında bilgiler verilmektedir.

22 defa okundu

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

escort beylikdüzübeylikdüzü escortescort beylikdüzüescort beylikdüzüistanbul escort