Anasayfa » Ahlak bilgileri » Livata (Homoseksüellik)

Livata (Homoseksüellik)

Sual: Livata nedir? Günahı nedir?
CEVAP
Adamın adama yada hanıma arkadan yaklaşmasına livata denir. Eşi ile de livata yapmak büyük günahtır.

Allahü teâlâ livatanın habis [çirkin] bulunduğunu bildiriyor. (Enbiya 74)
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Livata meydana getiren melundur.) [İ.Ahmed]

(Hanımı ile livata eden melundur.) [Şir’a]
(Bir adam yada kadının dübüründen ilişkiye girene Tanrı rahmet etmez.)
[Tirmizi]

(Kendi rızası ile üç kez livata yaptıran alışır, daima bu işi ister.) [R.Nasıhin]

Adamın adam için ve kadının hanım için avret yeri, diz ile göbek arasıdır. Bir karı, başka bir kadının, göbek ile diz arasına bakamaz. Zaruretsiz bakarsa, haram işlemiş olur. Kadının yabancı adam için avret yeri, el ve yüzünden başka, tüm bedenidir. Başkasının avret yerine, lüzum yokken, şehvetsiz de bakmak haramdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Adam adamın, hanım kadının avret yerine bakamaz, haramdır.) [Abdurrezzak]

(Adamın hanıma, kadının da adama [şehvetle] bakması haramdır.) [Taberani]

Sual:
Büyük günahların sayısı belli midir? Bir günaha müptela olan ne yapmalı?
CEVAP
Dinimizde büyük günah sayısı pek çoktur. Bunlardan yetmiş kadarı İslam Ahlakı kitabında bildirilmiştir. Bazıları şöyleki:

Katillik, zina, livata, alkollü içki, hırsızlık, gasp, yalancı şahitlik, faiz, ana-babaya isyan, namazı kazaya bırakmak, kibir, gıybet, sihir kısaca büyücülük, yetim malı yiyecek, namuslu hanıma kara çalma etmek, minik günaha devam etmek.

Günaha bağımlılık
Günah işleyen kâfir olmaz. Fakat her günah insanı küfre götürür. Bir günaha müptela olanın, yeni tabirle bağımlılık kazanan kimsenin, o günahı bırakması oldukca zor olur. Artık o kimse o günahı, günah şeklinde görmez. Günah işlediği için suçu ona buna yüklemeye çalışır. İşlediği günahlara kılıf arar. Günaha alışmak, o günahı günah olmaktan çıkarmaz.

İçkiye müptela olan kimsenin, tedavi neticesinde, içkiden zor kurtulmuş olduğu bir gerçektir. Uyuşturucu kullananların durumu da böyledir. Bunlardan birine yakalanan kimse, kolay kolay kurtulamaz. Azca bir şeyden zarar olmaz diyerek başlanıyor, büyük felaketlere maruz kalınıyor. Fena alışkanlıklara elini veren kolunu alamıyor. Kumara, zina ve livataya alışmak da bu şekilde tehlikelidir. Sigaraya, hatta çaya bile alışan kolay kolay bırakamıyor.

Her insana günah işleten ruhu değil, nefsidir. Her insanoğlunun nefs-i emmaresi kâfirdir. Kâfir olan nefsimiz, hep günah işlemek ister. Nefsine hakim olan, günahtan kendini alıkoyar. Kendi rızası ile üç kez livata yaptıranın, alışıp bu işi isteyeceği hadis-i şerif ile bildirilmiştir. Bu işe alışan kimse, (Ben erkeğim fakat ruhum hanım) derse, nefsine, şeytana uymuş olur. Hangi sebeple olursa olsun, bu işi meydana getiren ve yaptıran lanetlenmiştir. Derhal tevbe etmelidir! Cenab-ı Hak, tevbe edenlerin tevbesini kabul eder.

Fena alışkanlıklara, günahlara müptela olma işlerine daha oldukca çevrenin tesiri büyüktür. Çevreyi değiştirmeli, iyi insanlarla birlikte olmalı, her haramdan kaçmaya çalışmalı ve bilhassa namazı asla aksatmamalıdır.

Sual: Aids hakkında hadis olduğu söyleniyor. Doğru mudur?
CEVAP
Bilinmiş olduğu şeklinde, Frengi ve Aids şeklinde bulaşıcı hastalıklar, Avrupa’dan, [Frenkten] gelmiştir. Bir zamanlar Avrupa’dan gelen şeylere frenk malı denirdi. Frenk üzümü, frenk gömleği şeklinde. Fuhuşla yayılan hastalığa da, onlardan geldiği için frengi denmiştir. Aids hakkında açıkça hadis-i şerif yoktur. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Fena bayanlar, çoğalıp, zina bir cemiyet içinde yayılırsa, halk, daha ilkin görülmemiş bulaşıcı hastalıklara maruz kalır. Alışverişte hile yapılırsa, geçim darlığı adım atar. Zekât verilmezse yağmur yağmaz. Hayvanlar olmasaydı, rahmet yüzü görülmezdi. Dine olan bağlılık zayıflayınca, düşmanların saldırısına maruz kalınır. Dine uymayan idareciler zuhur edince, kargaşa çıkar, millet birbiriyle boğuşur.) [Beyheki]

Livata yapanlarda Aids ismindeki bulaşıcı hastalığın virüsünün, domuzlarda bulunmuş olduğu tespit edilmiştir.

Sual: Livatadan ve lezbiyenlikten kurtulmanın ilacı nedir?
CEVAP
Beş zaman namazı doğru kılmak ve derhal evlenmek.

Eşcinsel fikir
Sual:
Eşcinsel bir erkeğim. Bu işi fiilen yapmıyorum, fakat fikir olarak kafamdan asla çıkmıyor. Hep bir erkekle birlikte olmak isterim. Bu da beni oldukca rahatsız ediyor. Doktorlara sormuş oldum, bu hastalığın ilacı yok dediler. İntihar mı edeyim, yoksa, eşcinsel düşünceler içinde mi yaşamalıyım?
CEVAP
Tedavisi olmayan dert, hastalık yoktur. Bilinmiyordur o ayrı bir şey. Her hastalığın çaresi bulunduğunu, kâinatı yoktan var eden Allahü teâlâ tarafınca âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber efendimiz haber veriyor. Buyuruyor ki:
(Allahü teâlâ, devasını, çaresini vermediği hastalık, dert yaratmadı. Bilen bildi, bilmeyen bilmedi, yalnız ölüme umar yoktur.) [Taberani]
(Her derdin devası vardır. İlacı kullanıldığında Allahü teâlâ şifasını verir.)
[Buhari, Müslim]

(Ey Tanrı’ın kulları, tedavi olun. Allahü teâlâ, ilacını, devasını vermediği hiçbir hastalık yaratmadı. İhtiyarlık bundan müstesnadır.)
[Ebu Ya’la, İbni Hibban]

İçki, zina, hırsızlık, eşcinsellik şeklinde her türlü günahın tek ilacı vardır. Bu ilaç Kur’an-ı kerimde açıkça bildiriliyor. Bu ilacı kullanan her Müslüman, alışkanlık haline gelen, bağımlısı olduğu büyük günahlardan ne olursa olsun kurtulur. Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Namaz, münker ve fahşadan [edepsizlikten, akla ve dine uymayan esrar, içki, zina, livata, eşcinsellik gibi her türlü kötülükten, her türlü günahtan] alıkoyar.) [Ankebut 45]

Bir genç, namaz kılar ve her türlü kötülüğü de yapardı. Bu gencin durumu Resulullah efendimize bildirilince, (Bigün namaz, onu öteki günahları işlemekten alıkoyar) buyurdu. Aradan oldukca süre geçmedi. O genç günahlarına tevbe etti, iyi hâl sahibi oldu. Bu bakımdan ne olursa olsun namaz kılmalıdır. Bir hadis-i şerif meali de şöyledir:
(Her hastalığın, her derdin şifası vardır, kalbin şifası ise, zikirdir, Allahü teâlâyı anmaktır.) [Deylemi]

Zikrin kısaca Allahü teâlâyı anmanın başlangıcında namaz gelir. Bir âyet-i kerime meali:
(Namaz, her türlü kötülükten, alıkoyar. Zira zikrullah [Namaz kılmak] elbet en büyüktür. [En büyük ibadettir]) [Ankebut 45] (Zikrullah, namazdır. Namaz öteki ibadetlerden daha büyüktür.) (Beydavi)

(Onlar ayakta, otururken, yanları üstüne yatarken Tanrı’ı zikrederler.)
[Al-i İmran 191] (Namazı, gücü yeten ayakta kılar, ayakta kılmaktan aciz olan oturarak kılar, bundan da aciz olan, yatarak ima ile kılar anlama gelir.) (Bahr-ür-raık)

Eğer namaz, kötülükten alıkoymuyorsa, namaz doğru kılınmıyor anlama gelir. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki:
(Bir kişinin namazı, onu kötülüklerden alıkoyamıyorsa, [namazın şartlarına riayet etmeyip doğru kılmadığı için] Tanrı’tan uzaklığı artar.) [Taberani]

O halde yapılacak iş, namazı doğru kılmaya çalışmaktır. Namazı doğru kılabilmek için ilkin itikadın muntazam olması şarttır. Ondan sonra öteki şartlar gelir. Bu şartlara riayet eden, ne olursa olsun her türlü kötülüğü bırakır.

Cinsel sapıklıklar
Sual:
Ateistler, (Müslüman ülkelerde cinsel ilişkiler [zina] günah sayılarak, cinsel duygular baskı altında tutulduğu için homoseksüellik şeklinde sapıklıklar ortaya çıkıyor) diyorlar. Gayrimeşru ilişkiler günah olmasaydı acaba bu kadar yaygınlaşma olmaz mıydı?
CEVAP
Tam tersine daha da oldukca olurdu. Tanrı’tan korkmayanlar bile, toplumdan çekindiği için gayrimeşru ilişkilerden ister istemez uzak kalıyorlar. Batı vatanlarında tam bir cinsel özgürlük vardır. Hiçbir baskı da yoktur. Hatta bazılarında eşcinsel evliliklere dahi kanunla izin veriliyor. Buna karşın Avrupa, bilhassa İngiltere cinsel sapıklarla doludur. Ateistlerin maksadı cinsel sapıklıklardan rahatsız olmak değil, İslamiyet’e olan düşmanlıklarından dolayı bu şekilde iddialar ortaya atıyorlar.

Eşcinsellik
Sual:
(Tanrı beni eşcinsel olarak yarattıysa, bunda benim suçum ne? Bundan dolayı eşcinsellik günah olmaz) diyen kişinin iddiası yanlış değil midir?
CEVAP
Bu şekilde söyleyerek, kendi işlediği suçu Allahü teâlâya yüklemek oldukca çirkindir.

Allahü teâlâ hiçbir günaha razı olmaz. O süre her suçlu, suçunu Allahü teâlâya yükleyebilir. Uyuşturucuya alışan, (Tanrı beni uyuşturucuya meyyal yarattı, benim suçum yok) diyebilir. Zina eden, (Bana bu duyguyu Tanrı verdi, benim suçum yok) diyebilir. Kumara alışan, (Bu kumar oynama arzusunu bana Tanrı verdi, benim suçum yok) diyebilir. Her günah için bu şekilde söylenebilir. Allahü teâlâ insanları, günah yada sevab işleyecek vasıfta yarattıysa da, günah işlemeye zorunlu etmedi. Bir âyet-i kerime meali:
(Dileyen inanç etsin, dileyen inkâr etsin! İnkârcılara Cehennemi hazırladık.) [Kehf 29]

Şu halde inanmak ve inkâr etmek, iyilik ve fenalık yapmak insanoğlunun elinde ki, bu şekilde buyuruluyor. Allahü teâlâ, günah işleyenleri cezalandıracağını, sevab işleyenlere mükâfat vereceğini bildirdi. Hepimiz, yapmış olduğu zerre kadar hayır yada şerrin karşılığını görecektir. Bir âyet-i kerime meali:
(Zerre kadar hayır ve şer işleyen, karşılığını görür.) [Zilzal 7,8]

İçkiyi, kumarı, hırsızlığı yasakladığı şeklinde, zinayı da, livatayı da [eşcinselliği de] yasakladı. Eşcinsellikle ilgili iki hadis-i şerif meali şöyledir:
(Ahir zamanda eşcinseller üç kısma ayrılır: Bir kısmı konuşmak ve bakmakla, diğeri tokalaşmak ve kucaklaşmakla yetinir. Bir kısmı da bu işi bilfiil yapar. Tanrı bunlara nalet etsin! Tevbe edenin tevbesini Allahü teâlâ kabul eder.) [Deylemi]
(Livata mubah sayılmadıkça, gökten taş yağmadıkça kıyamet kopmaz.)
[Deylemi]

Çirkin iş
Sual: Belli bir mezhebi olmayan, bid’at mezhepler dâhil her mezhepten aklına uygun gelenlere uyan biri, İbni Sebecilikte livata, [Pederasty ve Pédérastie de denilen çirkin iş] caizdir diyerek, Ehl-i sünnet olanlara da tavsiye ediyormuş. Bu yargı, Kitap ve Sünnetle açıkça haram edilmemiş midir? Mezhepler, Nass’a, kısaca âyet ve hadise aykırı yargı koyabilir mi?
CEVAP
Elbet koyamaz. Livatanın, İbni Sebecilikte yada başka sapık bir mezhepte caiz olup olmadığını bilmiyoruz; fakat Ehl-i sünnetin dört hak mezhebinin dördüne nazaran de, livata, erkekle de olsa, hanımla da olsa yada kendi hanımıyla da olsa haramdır, büyük günahtır.

Bir önceki yazımız olan Lezbiyenlik başlıklı makalemizde lezbiyenlik hakkında bilgiler verilmektedir.

27 defa okundu

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

escort beylikdüzübeylikdüzü escortescort beylikdüzüescort beylikdüzüistanbul escort