Anasayfa » Ahlak bilgileri » Yaratılanı hoş gör

Yaratılanı hoş gör

Sual: (Yaratılanı hoş gör, yaratandan dolayı) demek, kâfirin her şeyini hoş gör demek midir?
CEVAP
Müminin bile kötülükleri hoş görülmezken, kabahat işleyince cezalandırılırken, kâfirin kötülükleri asla hoş görülür mü? Kâfir, insan olarak Müslümandan farksızdır, ırk yönüyle üstünlük yoktur; fakat küfrü ve kötülükleri yönüyle oldukca fark vardır, hoş görülemez. Ilkin, insan olarak kâfirlerin dindeki yerini bildirelim. Birkaç hadis-i şerif meali:
(Tüm insanoğlu [insan olarak] bir tarağın dişleri şeklinde eşittir.) [İbni Lal]

(Arabın Acem’e, [Arap olmayana] Acem’in Otomobil üstünlüğü olmadığı şeklinde, kırmızının karaya, karanın kırmızıya üstünlüğü yoktur. Hiçbir milletin diğerine üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece takva iledir.) [İbni Neccar]

([Kâfir de olsa] Tüm insanoğlu, Tanrı’ın ıyalidir [kullarıdır]. Allahü teâlânın en oldukca sevilmiş olduğu kimse, Onun ıyaline iyilik edendir.) [Bezzar]

(Kâfir de olsalar, komşuya, misafire ve ana babaya ikram et! Kâfir de olsa, dilenciyi reddetme!) [Ç. Y. Güzin]
(Allahü teâlâ mazlumun bedduasını, kâfir de olsa kabul eder.)
[Ç. Y. Güzin]

(Kâfir de olsa, mazlumun bedduasından sakının!) [İ. Ahmed]

(Kâfir arkadaşını öldüren de, ümmetimden değildir.) [Hadika]

(Bir zimmi kâfiri öldüren Cennetin kokusunu duyamaz. Hâlbuki Cennetin kokusu kırk senelik mesafeden duyulur.) [Buharî] (Zimmi kâfir: Gayrimüslim yurttaş)

Zimmi kâfire zulmetmek, müslümana zulmetmekten daha kötüdür. (Dürr-ül-muhtar)

Kâfirlere, fena sözlerle hakaret eden, onları inciten cezalandırılır; bundan dolayı kâfirleri incitmek, kalblerini kırmak haramdır. (Mülteka)

İnsan olarak kâfirler bu manalarda hoş görülür. Yoksa küfürleri ve suçları hoş görülmez. Onları sevmek, onlarla dostluk oluşturmak haramdır. Birkaç âyet-i kerime meali şöyledir:
(Tanrı’a ve kıyamet gününe inanç edenler; babaları, kardeşleri ve akrabaları da olsa, Tanrı’ın ve Resulünün düşmanlarını sevmezler.)
[Mücadele 22]

(Ey inanç edenler, benim de, sizin de düşmanınız olanları [müşrikleri] dost edinmeyin! Onlar, size gelen gerçeği [Kur’an-ı kerimi] inkâr etmişken onlara sevgi besliyorsunuz [Resulün gizlediği sırrı veriyorsunuz]; oysa onlar, Rabbiniz olan Tanrı’a inandığınızdan dolayı sizi ve Resulü [Mekke’den] çıkarıyorlar. Eğer sizler Benim yolumda savaşmak ve rızamı kazanmak için [Mekke’den] çıkmışsanız, [onları dost edinemez] onlara sevgi gösteremezsiniz [sır veremezsiniz]. Ben, sizin gizlediğinizi de, açığa vurduğunuzu da bilirim. İçinizden, onlara sevgi gösteren, [düşmanı dost edinen] normal olarak doğru yoldan sapmış olur.) [Mümtehine 1]

(İbrahim’in ve Onunla birlikte olan müminlerin sözlerinden öğrenek alın! Onlar, kâfirlere dediler ki, biz sizden ve putlarınızdan uzağız. Dininizi beğenmiyoruz. Allahü teâlâya inanıncaya kadar, aramızda düşmanlık vardır.) [Mümtehine 4]

Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:
(En kıymetli yakarma, Tanrı için sevmek ve Tanrı için düşmanlıktır.) [Ebu Davud]
(Tanrı’ın düşmanlarını sevmemek, imanın tadını artırır.)
[Taberani]
(Tanrı’ı sevmeyen ve Onun düşmanlarını düşman bilmeyen, hakiki inanç etmiş olmaz. Müminleri Tanrı için seveni ve kâfirleri düşman bileni, Tanrı sever.)
[İ. Ahmed]
İsa aleyhisselam, (Tanrı düşmanlarına buğzederek, Allahü teâlânın sevgisini kazanın! Onlardan uzaklaşarak Tanrı’a yaklaşın! Onlara kızarak Tanrı’ın sevgisini arayın!) buyurdu.

Hazret-i Ömer’e, parlak zeka ve yazısı güzel olan Hireli bir Hristiyan’ı kâtip yapması söylenince, (Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin!) mealindeki âyeti okuyup, (Kâfiri dost edinemem) buyurdu.

Hazret-i Ömer, Ebu Musel Eşari’ye, (Niçin, bir Müslüman kâtip kullanmıyorsun? (Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin) âyetini işitmedin mi?) dedi. O da, (Dini onun, kâtipliği benim) dedi. Hazret-i Ömer, (Allahü teâlânın hakir ettiğine ikram etme! Onun zelil ettiğini aziz etme! Hristiyan ölürse ne yapacaksan, şimdi onu yap! Derhal o kâfiri değiştir!) buyurdu. (H. S. Vesikaları)

Şu halde, yaratılanı yaratandan dolayı hoş gör demek, kâfirleri sevmek demek değildir. İnsan olarak ona iyi davranıp, onu kazanmak, hidayetine vesile olmaya çalışmaktır.

Kim olursan ol, gel
Sual: Hazret-i Mevlana’nın, (Putperest olsan da gel) sözü, kâfirleri sevmeyi teşvik etmiyor mu?
CEVAP
Mevlana Celaleddin-i Rumi hazretlerinin, (Gel, gel, her kim olursan ol, gel! Müşrik, Mecusi olsan yada puta tapsan da gel! Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. Tevbeni yüz kez bozmuş olsan da gel) demesi, (Gel, sana Müslümanlığı öğreteyim de, gerçeği gör) anlamına gelir. Gel de gavurluğuna devam et demek değildir.

Bir önceki yazımız olan Yalan söylemek başlıklı makalemizde soylemek ve yalan hakkında bilgiler verilmektedir.

23 defa okundu

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

escort beylikdüzübeylikdüzü escortescort beylikdüzüescort beylikdüzüistanbul escort