Anasayfa » Alışveriş bilgileri » Gayrimüslim ülkelerde

Gayrimüslim ülkelerde

Sual: Bir ülkenin dar-ül-harb olması için aranan şartlar nedir?
CEVAP
İmam-ı a’zama bakılırsa bir ülke üç şartla dar-ül-harb olur:
1- Dar-ül-harbe bitişik olması.

2-
Müslüman inancıyla güvence içinde olmaması.

3
– O ülkede gayri islami hükümlerin uygulama edilmesi. İmameyne [imam-ı Ebu Yusuf ile imam-ı Muhammed’e] bakılırsa ise gayri islami hükümlerin uygulanmış olduğu andan itibaren o ülke dar-ül-harb olur. Bir bid’at ehli, “Bin yıl öncesinin dar-ül harb ahkamını bugüne taşımak bence yanlıştır” diyor. Bin yıl önceki namaz, oruç benzer biçimde ibadetler de sence yanlış olabilir. Teknikte değişim ve muhteşem gelişmeler olur fakat dindeki değişim geçersizdir. Bundan dolayı din kâmildir. (Maide 3)

Dar-ül-harbde caiz olanlar
Sual:
Fıkhi tabirle, dar-ül-harb denilen, Japonya, Çin, ABD benzer biçimde ülkelerde, Müslümana neler caiz neler haramdır?
CEVAP
Bazılarını bildirelim:
1- Ehl-i kitabın kestikleri hayvan, temiz kabul edilir. Bir hayvanı kitapsız kâfirlerin kestiği kati olarak bilinmezse, o hayvanın etini yiyecek tenzihen mekruh olur.

2- Dar-ül-harpte, İslam’ın vakarını, şerefini korumak ve şöhretten, fitneden sakınmak vaciptir. [Mesela sarık sarmak, sakal bırakmak ve entari giymek fitneye sebep olacaksa, bunlar yapılmaz. Bunlar sünnet-i zevaiddir. Fitneye sebep olmak ise haramdır. Haram ile sünnet, hatta farz çakışınca, haram işlememek için farz tehir edilir, sünnet ise terk edilir. Sünnet ile mekruh çakışınca da sünneti terk etmek gerekir.]

3- Zâlimler, saçını, kollarını açması için zorlarlarsa, (açmazsan, işten çıkaracağız) derlerse, örtülü olarak çalışacak başka yer bulamayınca, kadının kolları açık emek harcaması, İmam-ı Ebu Yusuf’a bakılırsa caiz olur. Kadının kulaklarından sarkan saçlarını örtmesi farz değil diyen müctehid âlimler de vardır. Bu şekilde durumlarda, bu zayıf kavil ile amel etmek caiz olur.

4-
Fıkhın dört kısmını, [İbâdet, nikah, alışveriş ve cezalar] Dar-ül-harpte de ahkam-ı İslamiyeye uygun yapmak, uşur vermek lazımdır. Gayrimüslim hanımefendilerin saç, kol ve bacaklarına bakmak, Dar-ül-harpte de haramdır. Bir tek fâsid alışverişler caizdir. Dar-ül-harpte imana gelen, farz bulunduğunu işitene kadar, kılmadığı namazları kaza etmez.

5-
Dar-ül-harpte bulunan Müslüman tutsak, özgür bırakılsa, rahat dolaşsa, çalışıp kazansa da, kâfirlere gadr etmesi caiz olur. Bundan dolayı, onlara söz vermiş, müstemin olmuş değildir. Fakat, esirin de, onların hanımlarına, kızlarına saldırı etmesi caiz değildir. Bundan dolayı, nikahlı aileden başka bir hanımla birlikte olmak zina olur.

6-
Dar-ül-harpte harbi ile meydana getirilen sözleşmenin kıymeti yoktur. Kâfir olan sigortacılar ile sözleşme yapmak ve onlardan para almak helal olur.

7- Dar-ül-İslam’da, Güvence mektubu vermek için alınan ücret caiz olmaz, kefalet de sahih değildir. Kâfiri bu şekilde kefil yapmak, gerekseme halinde caizdir.

8-
Gayrimüslimlerin kanunlarına karşı gelmiş olarak, fitne çıkarmak da caiz olmaz. Kâfir ülkelerdeki kanunlara karşı gelmemek, onları ülül-emir olarak tanımak demek değildir. Tanrı’a isyana sebep olacak emirlere karşı gelinmez. Kanunlara karşı gelmek, nerde olursa olsun, fitne çıkmasına sebep olur. Fitneye sebep olmak haramdır. Bu haramları işleyen Müslüman, İslamiyet’i ve Müslümanları tüm dünyaya karşı barbar olarak tanıtmış olur. İslamiyet’e büyük zarar vermiş olur.

9-
Bankadan, fakirlik olmadan para çekip faiz ödemek de haramdır.

10-
Sövgü alametlerini dar-ül-harpte de kullanmak küfürdür. Bu tarz şeyleri gülmece için, başkalarını güldürmek için, latife için kullanmak da küfre sebep olur. İtikadının doğru olması yarar vermez. Dinimizin sövgü alameti söylediği şeyleri sözgelişi haç takmak, zünnar denilen papaz kuşağını takmak zaruretsiz caiz olmaz.

11- Orada yeni Müslüman olana eziyet edilmiyorsa, mukim olur.

12- Orada Müslüman olan hanım, kocası Müslüman olmaz ise iddetten sonrasında ayrılmış olur.

13- Bankaya para yatırıp faizini almak caizdir. Ceride-i ilmiyye’deki fetvada (Dar-ül-harbde onların bankasına para yatırıp, bankadan faiz almak, helal olur) buyuruluyor.

14- Orada zaruretsiz ehl-i kitap hanım ile nikah yapılmamalıdır. Bundan dolayı haram diyen âlimler vardır.

15- Orada had cezaları uygulama edilmez.

Gadr etmek nedir?
Sual:
(Gayrimüslim ülkelerde fâsid alışverişler caizdir, sadece gadr etmek caiz değildir) deniyor. Gadr etmek ne demek? Birkaç örnek verilebilir mi?
CEVAP
Gadr etmek, verdiği sözde, yapmış olduğu anlaşmasında durmamak, hainlik etmek anlamına gelir. Tam İlmihal’de diyor ki:
Dar-ül-harbde bulunan bir müstemin Müslüman, sözgelişi, Türkiye’den Fransa’ya, tecim için gitmiş olan bir Müslüman, kâfirlerin malını, fâsid akit ile alabilir. Bundan dolayı, Dâr-ül-harbde bulunan müsteminin, gayrimüslimlerin mallarını, onların rızası ile alması caizdir. Fakat, gadr ile almak caiz olmaz. Doğrusu sözünde durmamak, hıyanet etmek, her yerde haramdır. Gönül rızası ile malını almak, gadr değildir. Malına, canına, hanımına, kızına istila etmek gadr olur. Haram olur. Fakat, Müslüman ülkesinde bulunan müstemin kâfirin malını, gönül rızası ile olsa da, caiz olmayacak yol ile almak, gadr olur. Bundan dolayı, İslam ülkesinde, İslamiyet’in emirlerine uygun hareket edilir. Örnek olarak Meryem anayı ziyaret için Kudüs’e gelenlerden ve turistlerden ayakbastı parası yada başka isimlerle bir şey almak caiz olmaz. Müslüman hacıdan ayakbastı parası almak da haramdır.

Dar-ül-harbde, gayrimüslimlerin mallarını gönül rızası ile, gadr yapmadan almak Hanefi’de caizdir. Öteki üç mezhepte caiz değildir. (Mecmâ’ul-enhür)

Müstemin: Başka bir ülkeye, onların izni ile giren kimse anlamına gelir.

Almanya’daki bilet
Sual:
Almanya’da biri, bana piyango bileti armağan etmişti. Biletime bir miktar para çıktı. S. Ebediyye’de, gayrimüslim ülkelerde piyangolu satış yaparak kâfirlerin mallarını almanın caiz olduğu bildiriliyor. Bu hükme istinaden, bana verilen bilete çıkan parayı almam caiz olur mu?
CEVAP
Evet, caiz olur.

Kâfir ülkesinde
Sual: Senelerce Rusya’nın zulmü altında kalıp da, namazın ve orucun farz bulunduğunu duymayan kimse, hemen sonra bunların farz bulunduğunu öğrenince, bu tarz şeyleri kaza etmesi gerekir mi?
CEVAP
Müslümanların çoğunun bilmiş olduğu şeyleri bilmemek ve öğrenmemek günah olur. Hangi ülkede olursa olsun İslam bilgilerinin yaygın olduğu yerde, bilmemek özür olmaz, günah olur. (S. Ebediyye)

Bunun için o namazları ve oruçları kaza etmesi gerekir. Kâfir ülkesinde de olsa, içkinin, zinanın haram bulunduğunu oldukca Müslüman biliyorsa bilmeyenlerinki özür olmaz.

Eğer bulunmuş olduğu yerdeki Müslümanların bir çok namazın, orucun farz bulunduğunu duymamışsa, o vakit mazur olur. Bundan dolayı İslam Ahlakı kitabında, (Kâfir ülkesinde, farz bulunduğunu bilmediği için kılmadığı namazları, tutmadığı oruçları ve vermediği zekâtları kaza etmez) deniyor.

Kâfir bankasında çalışmak
Sual: Meşihat-i islamiyyenin kısaca eskiden İstanbul’da din işlerini yönetim eden Osmanlı Devleti’nin Diyanet İşleri dairesinin (Ceride-i ilmiyye) kitabının 29 Şubat 1336 ve 9 Cemazil-uhra 1338 tarih ve 55. sayısının 1744. sayfasında yazılı fetvada, (Gayrimüslim bir ülkede kâfir bankasına para yatırıp, bankadan faiz almak, şer’an helâl olur) buyuruluyor. Peki, bu şekilde bir bankada çalışıp alınan maaş da helâl olur mu?
CEVAP
Evet, bu şekilde bir bankada çalışıp maaş almak da, helâldir. (S. Ebediyye)

Gayrimüslim ülkelerde faiz
Sual: Fransa benzer biçimde dar-ül harb olan gayrimüslim bir ülkede, bankaya para yatırıp faizini almak yada kazanılması kesinse, kumar yada başka talih oyunlarıyla onların paralarını almak caiz midir?
CEVAP
Bu mevzuda, din kitaplarımızda deniyor ki:
Dar-ül-harbde, kâfirlerin mallarını faizle, kumarla, fasid beyle almak helâldir. Bu yollarla Müslümanın zarar etmesi helâl değildir. (İbni Âbidin) [Demek ki faiz vermek caiz olmadığı gibi, kaybetme ihtimali varsa, kumar ve diğer şans oyunlarını oynamak da haram oluyor.]

(Dar-ül-harbde, Müslümanla kâfir içinde faiz yoktur) hadis-i şerifi gösteriyor ki, onların mallarını gönül rızalarıyla, gadr yapmadan almak caizdir. (Mecmaul-enhür)

Dar-ül-harbde, Müslümanların, kâfirlerden ve orada Müslüman olanlardan, faizle ve fâsid beyle mallarını almaları caizdir. Bundan dolayı onların mallarını rızalarıyla almak mubahtır. (Dürer ve Gurer)

Bir önceki yazımız olan Fâsid ve bâtıl satışlar başlıklı makalemizde fasid hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

escort beylikdüzübeylikdüzü escortescort beylikdüzüescort beylikdüzüistanbul escort