Anasayfa » Genel » Gazoz ve kola içmek

Gazoz ve kola içmek

Sual: Bazı kuruluşlar, bazı gazoz ve kolalarda alkol bulunduğunu tespit etmiştir. Alkolün damlası da haram olduğuna nazaran, bu şekilde meşrubatları içmek haram değil midir?
CEVAP
Gazozlardaki alkol yeni değildir. Bunu belli bir zamana getirmeleri maksatlıdır. Gayeleri, (Bakın Müslümanlar içecek bile içmiyorlar) yaygarasını yaygınlaştırmak, bu vesile ile (İşte Müslümanlık budur, bakın Müslümanlar ne hale gelmiş) dedirtmek. Kim bilir bazı provokatörler çıkıp, (Alkollü gazozlara hayır) sloganı ile, protestolar yapabilirler. Müslümanlar bu fitneye, Müslümanlığın kötülenmesine alet olmamalıdır.

Şarap, rakı şeklinde alkollü içkilerin damlası da haramdır. Fakat içki olarak değil de, başka sebeplerle bulunan alkoller bu hükme dahil değildir.

Birkaç örnek verelim:
1- Taze sirkelerde alkol bulunmuş olduğu kati olarak tespit edilmiştir. Fakat bu alkollü bir içecek olmayıp sirke olduğundan, içilmesi haram edilmemiştir. Şaraptan meydana getirilen sirkenin fazileti hadis-i şeriflerle de övülmüştür.

2-
Hamurda, dolayısıyla ekmeklerde de alkol olduğu da bugün kati olarak tespit edilmiştir. Fakat Peygamber efendimiz ekmek yemeyi yasaklamamıştır.

3-
Portakal ve öteki meyvelerdeki alkol oranı gazozdakilerden azca değildir. Bu da kati olarak tespit edilmiştir. Fakat dinimiz, içinde alkol olmasına rağmen meyve yemeyi, haram kılmamıştır.

4-
İlaçları ve kokuları ıslah için, içlerine konulmuş olan necis mayiler [alkol gibi sıvılar] affedilmiştir. (İslam Ahlakı, Ey Oğul İlmihali kısmı)

5-
S. Ebediyye’de diyor ki: Şafii’de, necis sıvıyı [mesela alkolü], ilaç ve ıtriyat ıslahı için kullanmak affedilmiştir. (Mezahib-i erbea, El-mafüvat)

6-
Necis olan sıvı, örneğin ispirto, ilaç, koku şeklinde şeylere karıştırılınca, karışım temiz olur. Bunun için, tentürdiyot ve kolonya, hanefide temizdir. (İslam Ahlakı)

[Kolonya, tentürdiyot içilmez ama, elbiseye dökülünce temizlemeden onunla namaz kılmak caizdir. Temizlemek elbette evladır.]
7-
Necis yağlar sabun yapılınca, şarap sirkeye dönünce temiz olur. Tüm kimyasal değişmeler böyledir. (Redd-ül muhtar, Tahtavi, Menahic-ül-ibad, S. Ebediyye)

Gazoz meselesini merhum hocamıza da sormuştum. Hocamız, din âlimi olmanın yanında kimya ilmini de iyi bilen bir kimyagerdi. (Esansı alkolde eritip gazozlara koyuyorlar. İçmek caiz mi?) diye sual etmiştim. Bir kavle nazaran içmenin caiz bulunduğunu, ahir zamanda zayıf kaville bile amel etmenin, güçlü kavil ile amel etmek şeklinde sahih bulunduğunu bildirmişlerdi. İçine esans konan meşrubatların, kolaların derhal hepsinde azca da olsa, alkol mevcuttur. Gazoz şeklinde bu tür meşrubatlarda esansı eritmek için kullanılan bu alkol affedilmiştir; bu şekilde meşrubatları içmek caizdir.

Bir çok sarhoş etmezse
Sual:
(Bir çok sarhoş edenin azı haramdır kuralı var. Bu kurala nazaran, meşrubatların, kolanın içinde alkol olsa da, oldukca içilince sarhoş etmedikleri için, içilmeleri caiz olur) deniyor. Örnek olarak yemeğe yada bir sürahi suya azca bir miktar şarap konsa, bunların bir çok sarhoş etmediği için, o suyu yada o yemeği bu kurala nazaran yiyip içmek caiz mi oluyor?
CEVAP
Caiz olmaz. Su da, yiyecek de, necis olur. Din kitaplarında deniyor ki:
Bir damla şarap içen de cezalandırılır. Şarabın bir damlası da haramdır. İspirto da [alkol de], şarap şeklinde kaba necasettir, içilmesi haramdır. (Hidaye)

Meşrubatlara özel olarak alkol konmuyor. Esansı eritmek için konuyor. Din kitaplarında, ilaçları ve kokuları ıslah için, içlerine konulmuş olan necis sıvının [alkolün] affedildiği bildirilmiştir. (İslam Ahlakı)

Kolaların sırrı açıklanmış
Sual: Alkollü gazoz furyasından sonrasında, şimdi de kolaların sırrının açıklanmış olduğu ve Cochineal diye bir böcekten, kimyasal filtreleme yöntemiyle elde edilmiş, karmin isminde maddeden, boya maddesi olarak, her marka kolanın içine konduğu ve bu durumda kola içmenin haram olduğu söyleniyor. Kola içmek haram mıdır?
CEVAP
Hayır, kola içmekte asla sakınca yoktur. İslam âlimleri buyuruyor ki:
Resulullah efendimiz, bir Yahudi’nin ekmeğini ve tereyağlı yemeğini temiz mi diye sormadan, araştırmadan yedi. Bu domuz yağı mı, koyun yağı mı, ekmeğin hamur harcını suyla mı, yoksa şarapla mı yoğruldu diye sorup araştırmadı. Müşrik kadının su kabından abdest aldı. Bunlar, yenilen gıdaların içinde ne var diye araştırmanın gerekmediğine birer delildir. (Berika)

Kâfirler, gıdalara necaset de, zehir de katabilirler. Nitekim Yahudi yemeğe zehir katmıştır. Peygamber efendimiz de, araştırmadan o yemeği yemiştir; şu sebeple necis olduğu bilinmeyen şeyleri yememek takva değil, vesvese olur. Dinimiz de, vesveseden kaçmayı emreder. (Hadika)

Lâ Mekke
Sual:
(Coca Cola yazısı tersten okununca, Lâ Muhammed, Lâ Mekke yazıyor. Bu şekilde içecekleri içmek haramdır. Bunu her insana duyurmak oldukca sevaptır) şeklinde şeyler söyleniyor. Bir de, e-maillerle yada SMS ile çeşitli mesajlar gönderiliyor. Örnek olarak, (Medine’den gelen vasiyetname, ya da içinde dualar da olan bir mesajı 13 yada şu kadar kişiye gönderen oldukca varlıklı olur. Eline geçip de göndermeyenin başına büyük felaketler gelir) deniyor. Bunlar doğru mudur?
CEVAP
Kesinlikle doğru değildir. Coca Cola yazısını tersten okuyunca La Muhammed, La Mekke yazılı olduğu da, doğru değildir. Mecburi benzetme yaparak o hale sokulmaya çalışılıyor. Diyelim ki La Mekke yazsa ne çıkar? Şu demek oluyor ki Mekke yok dese ne olur? Ikimiz de, New York, Paris, Berlin yok desek ne olur? Bu şehirler yıkılır mı? Bu tarz şeyleri, öteki vasiyetname ve mesajları misyonerler hazırlıyor. Maksatları Müslümanları bu şekilde hurafelerle meşgul etmek, ciddi meselelerden, ilimden uzak kalınmasını sağlamaktır. Onların bu oyunlarına alet olmamalıyız.

Kola içmek haram mı?
Sual:
(Falanca marka kolanın geliri, İslam düşmanı gayrimüslim bir ülkeye gittiği için o kolaya haram fetvası verdik) deniyor. Gayrimüslimlerin hepsi İslamiyet’in düşmanıdır. O vakit hiçbir gayrimüslimin malını almamak mı gerekiyor?
CEVAP
Fetva dedikleri görüş, birkaç yönden yanlıştır:
1- O fetva değil bir görüştür. Kişisel düşüncedir. Günümüzde fetva verecek yeterli kimseler yoktur. Bir tek verilmiş fetvaları nakledenler vardır. İbni Abidin, dördüncü cilt, üç yüz birinci sayfada, kadılık bahsinde buyuruyor ki:
Fâsık müftünün verdiği fetvalara güvenilmez, şu sebeple fetva vermek, din işlerindendir. Din işlerinde fâsıkın sözü kabul edilmez. Öteki üç mezhepte de böyledir. Bu şekilde müftülere bir şey sormak caiz değildir. Müftünün Müslüman olması ve akıllı olması da, sözbirliği ile şarttır. Müftü, imam-ı a’zam Ebu Hanife’nin sözüne uygun olarak fetva verir. Aradığını onun sözlerinde açıkça bulamazsa, İmam-ı Ebu Yusuf’un sözünü alır. Onun sözlerinde bulamazsa, İmam-ı Muhammed Şeybani’nin sözünü alır. Ondan sonrasında İmam-ı Züfer’in, hemen sonra Hasan bin Ziyad’ın sözünü alır. Müctehid-i fil-mezhep âlimlerinden Eshab-ı tercih olan müftüler, ictihadlar içinde delilleri güçlü olanları seçerler. Müctehid olmayanlar, bunların tercih etmiş oldukları söze uyar. Bu şekilde yapmayan müftülerin sözü kabul edilmez. Demek ki, tercih ehlinin seçmemiş olduğu şeylerde, İmam-ı a’zamın sözünü almak lazımdır. Müftünün müctehid-i fil-mezhep olması lazımdır. Bu şekilde olmayana müftü denilemez, nâkıl, fetvayı iletici denir. Nâkıller fetvaları, meşhur fıkıh kitaplarından alır. (S. Ebediyye)

Behcet-ül-fetâvâ şeklinde kıymetli kitaplar bile, fetva kitapları değil, fetvaları nakleden, ulaştıran kitaplardır. Bu tarz şeyleri yazanlar müftü değil, birer nâkıl ve toplayıcıdır. Fetva verenin, kısaca müftünün müctehid olması lâzımdır. Bir kimse fetva verdim diyorsa, müctehid bulunduğunu iddia ediyor anlamına gelir. Yusuf Nebhani hazretleri, (Bugün müctehidlik taslayanın, aklı yada dini noksandır) buyurmuştur. Aklı yada dini noksan olanın da fetva söylediği görüşüne saygınlık edilmez.

2- Gayrimüslim demek müslüman olmayan anlamına gelir. Bunlar elbet İslâmiyet’e düşman olur. Bunlarla alışveriş yapılmaz mı? Peygamber efendimiz ve Eshab-ı kiram, her çeşit alışveriş yapmışlardır.

3– Esas İslâmiyet’e düşman olan mürtetlerdir. Din düşmanı yerli mürtetlerle alışverişi düzgüsel görüp de Ehl-i kitap olan gayrimüslimlerle alışverişi caiz görmemek oldukca yanlıştır. Müslüman şirketlerin mallarını yeşil ana paraya paramız gitmesin diye almayan mürtetleri, gayrimüslimden hafifçe görmek oldukca tuhaftır. Bu yanlış görüşe fetva demek de, daha tuhaftır.

Bir önceki yazımız olan Zekat-ı şer'i ne demektir? başlıklı makalemizde demektir ve zekat hakkında bilgiler verilmektedir.

38 defa okundu

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

escort beylikdüzübeylikdüzü escortescort beylikdüzüescort beylikdüzüistanbul escort