Anasayfa » Dinimiz ve bâtıl dinleR>Dinimiz>Dinimizde ilmin ve âlimin yeri

Dinimiz ve bâtıl dinleR>Dinimiz>Dinimizde ilmin ve âlimin yeri

Suallere cevap

Sual: Türkiye Gazetesi’nde dînî suallere, kırk yılı aşkın, niçin hep aynı şahıs cevap veriyor? Başka bir sual cevap kısmı niye yok?CEVAPBunu merhum Enver abimiz şöyleki açıklamıştı:(Hocamızın bildirdiğini aynen yazıp, kendinden bir şey ilave etmediği için bu vazife ona verilmiştir. Başka biri olsaydı, kitaplara bakar, Hocamızın tercih etmediği bir kavli söyleyebilirdi. Hocamız onun önüne ışık tutuyor, o da, o ışık yardımıyla …

Devamını oku »:

Âlimin hatası olur mu?

Sual: Dört mezhep imamının yada öteki müctehid âlimlerin, örnek olarak İmam-ı Rabbânî, İmam-ı Gazâlî hazretlerinin hatalarını biz bilebilir miyiz?CEVAPBiz bilemediğimiz şeklinde, ictihad derecesine yükselmiş başka bir âlim bile bilmesi imkansız, bundan dolayı (İctihad ictihadla nakzedilemez) şu demek oluyor ki onun hükmünü bozamaz, o ictihadı hükümsüz hâle getiremez, o hükmün yanlış bulunduğunu söylemesi imkansız. Fetava-yı Hindiyye’deki ictihadî bir hükmün, İbni Âbidin’den …

Devamını oku »:

Hocasında hata aramak

Sual: Bir dost, hocamız söylediği bir zat için, (Hocamızın kitaplarında şu kadar hata var. Peygamber değil ya, hatalarını bildirmemiz lazım) diyerek gençlere hocasının hatalı sandığı işlerini konu alıyor. Hocasında hata aramak yanlış değil mi?CEVAPEğer hocasını hakikaten hoca biliyorsa, onda hata araması oldukca yanlış olur. Hocasını beğenmemek kişinin helâkine sebep olur. Şu sebeple İmam-ı Rabbânî hazretleri buyuruyor ki:Büyük bir zatın işlerini …

Devamını oku »:

Âlimlere iftira

Sual: Ateist bir öğretmen, (Bilimin ilerlemesine en büyük darbeyi Gazâlî vurmuştur. “Bilimle uğraşmak gereksizdir, bir tek ibadetle meşgul olunmalı” diyerek ilim kitaplarını yaktırmıştır. Osmanlıyı da yıkan, bu Gazâlî felsefesi olmuştur) diyor. Bu, iftira değil midir?CEVAPEvet, bu iftirayı yapanın, Müslümanlıktan asla haberi yokmuş. Bilim söylediği fen ilimleri, İslamî ilimlerin bir koludur. Büyük bir İslam âlimi olan İmam-ı Gazâlî’nin, bilimsel öven yazıları …

Devamını oku »:

Sözün sahibi önemli

Sual: Bir yerde dinimizle ilgili bir söz gördük. Bu sözün sahibine bakmadan, o söze nazaran amel etmek uygun mudur? Kısaca bir sözü kimin söylediği yada kim için söylendiği önemli midir?CEVAPEvet, ikisi de önemlidir. Söyleyenin mezhebi de önemlidir. Sözgelişi, bir kitapta, (İmam arkasında Fâtiha okumak farzdır) diye okuduk. Derhal bizim de okumamız gerekmez. Kimin söylediğine bakarız. Bunu İmam-ı Şâfiî söylemişse, bizi …

Devamını oku »:

Vasıta ve gaye

Sual: Hakikat Kitabevi’nin kitaplarından başka kitap tavsiye etmediğinizi, hattâ (Benim kitabım bile olsa okumak uygun değildir) dediğinizi işitiyoruz. O vakit, Türkiye gazetesi okumak, web sitelerinizi izlemek yada radyoda Osman Meşhur Hoca’yı dinlemek de yanlış mı oluyor?CEVAPHayır, yanlış olmuyor. Yanlış olsa o vasıtalarla hizmet edilmez. Bu yollarla hizmet edildiğine bakılırsa faydalıdır. Vasıtayla gaye karıştırılmamalı. Gaye, doğru kitapların dünyaya yayılmasıdır. Bu kitaplar, …

Devamını oku »:

Müftünün sözü

Sual: (Hanefî bir kimse, kendi mezhebinde caiz olmayıp başka mezhepte caiz olan bir şeyi ihtiyaçtan dolayı yapmak istese, bunu bir müftüye sorsa, müftü de, “Caizdir, başka mezhebi yansılamak etmek gerekmez” dese, başka bir müftü de “Gerekir” dese, yurttaş kime sormuşsa onunla amel eder) diyenler var. Günümüzde müctehid müftü mü var da bu şekilde söyleniyor?CEVAPGünümüzde müctehid müftü yoktur. Günümüzün müftüleri sadece, …

Devamını oku »:

Hatasız âlim kimdir?

Sual: Âlimlerin birinin ak söylediğine, diğeri âlim kara diyor. Kusursuz insan olmaz. Âlimler de, insan olduğuna gore, onların da hatası niçin olmasın? Onların sözleri niye dinde senet oluyor?CEVAP(Müctehid bir âlim, hata etmez) dense yanlış olmaz; bu sebeple birinin ak söylediğine, ötekinin kara deme yetkisini, onlara dinimiz vermiştir. Burada kastedilen, günümüz yazarları ve profesörleri değil, yetkili âlimler, müctehidlerdir. Âlimin ictihadı hatalı …

Devamını oku »:

Bilmemek özür olur mu?

Sual: Yurt haricinde yaşayıp da, birkaç haramın, haram bulunduğunu asla duymadığı için, (Bu haram değil) diyen kâfir olur mu?CEVAP Haram bulunduğunu bilmediği için (Bu haram değildir) diyen kâfir olmaz. S. Ebediyye kitabında, (Müslümanların çoğunun bilmiş olduğu şeyleri bilmemek, öğrenmemek günah olur. İslam bilgilerinin yaygın olduğu yerde, bilgisizlik şu demek oluyor ki bilmemek özür olmaz, günah olur) deniyor. Şimdi İslam detayları …

Devamını oku »:

İlmi gizlemek

Sual: Dinî sual sorana yanıt vermemenin vebali var mıdır?CEVAPEvet, yanıt vermemenin vebali büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:(Bilmiş olduğu hâlde yanıt vermeyen âlimin, Kıyamette ağzına alevden gem vurulur.) [Tirmizi] (İlmini gizleyene, denizdeki balıktan, gökteki kuşa kadar her şey nalet eder.) [Darimi] İlmin kıymetini bilmeyene, ilim öğretilmez. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:(İlmi, ehli olmayana öğretmek, onu yitirmek anlamına gelir.) [İbni Ebi Şeybe] (İlmi …

Devamını oku »: