Anasayfa » Etiket Bulutu: Nedir ?

Etiket Bulutu: Nedir ?

Emr-i maruf nehy-i münker nedir

Sual: Emr-i maruf ve nehy-i münkeri kimler, iyi mi yapabilirler? Kimlere yapabilir? Ne süre farz olur, ne süre caiz olmaz?CEVAP Emr-i bil maruf ve nehy-i anil münker, farz-ı kifayedir. Maruf, dinimizin emrettiği hususlardır. Münker ise, dinimizin yasakladığı, şu demek oluyor ki Allahü teâlânın razı olmadığı işlerdir. Emr-i maruf fazlaca mühimdir. Emr-i maruf yapılmazsa, ilim yok olur. Bilgisizlik ve sapıklık yayılır. …

Devamını oku »:

Ahmaklık nedir

Sual: Akıllı kime denir yazılarınızdan öğrendik. Peki ahmak kime denir? Ahmaklığın çaresi var mıdır?CEVAP Aklı asla olmayana deli denir. Aklı olup da aklını kullanmayana yada kullanamayana ahmak denir. Ahmak, aklı azca, görüşü kısa, basiretsiz, fena huylu kimsedir. Kârını ve zararını iyi düşünemez. Hikmet, iyiyi kötüden, hakkı bâtıldan ayıran kuvvettir. Hikmetin lüzumundan azca olmasına ahmaklık denir. Ahmak, hayrı, şerri birbirinden tam …

Devamını oku »:

İnkâr nedir?

Sual: Peygamber efendimiz zamanında, olağanüstü nimetleri görmeden inanç edenler olduğu şeklinde, gördükleri hâlde inkâr edenler de olmuş. Bunun sebebi nedir?Yanıt: Mevzu ile ilgili olarak Şevâhid-ün Nübüvve kitabında deniyor ki: “Resulullah efendimiz zamanında, basiretli, ileri görüşlü olanlar, hiçbir delile gerek kalmadan derhal inanç etmişlerdi. Basiretleri örtülü olanlar ise, örf ve âdetler bunlarda davranış hâline geldiği için, Resulullah efendimizin hâllerini, sözlerini ve …

Devamını oku »:

Şirk ve küfür nedir?

Sual: Hadis-i şerifte, Tanrı’a şirk koşmanın haricinde küfre sokan bir günah olmadığı bildiriliyor. Bilinmiş olduğu benzer biçimde, şirkten doğrusu Tanrı’a ortak koşmaktan başka küfre düşürücü günahlar vardır. O halde, bu hadis-i şerifteki şirk ne anlama gelir?CEVAP Şirk, Allahü teâlâya ortak yapmak, benzetmek anlama gelir. Benzeten hiç kimseye müşrik denir. Küfrün çeşitleri vardır. Hepsinin en kötüsü, en büyüğü şirktir. Bir şeyin …

Devamını oku »:

İrade-i cüziyye nedir

Sual: Hayır ve şer Tanrı’tan olduğuna gore, irade-i cüziyyenin yeri nedir?CEVAPAkıl, din bilgilerinden bazılarını anlayamaz. Eğer anlasaydı, Peygamberlere lüzum kalmazdı. İnsanların işlerini, hareketlerini de Allahü teâlâ yaratmaktadır. İşleri zorla da yaptırmıyor. Zorla yaptırılan iş için hesaba çekmek de zulüm olur. Allahü teâlâ zulüm yapmaz. İnsanların işlerinin bir titreme şeklinde cebren yapılmadığı da meydandadır. İnsanda tam yaşlanmış ve tam cebir olmadığı …

Devamını oku »:

Nebi ve Resul nedir?

Sual: Bazıları hocalarını Resul şu demek oluyor ki Peygamber olarak gösterebilmek için, “Kitap gönderilen peygambere Nebi, Kitap gönderilmeyen peygambere Resul denir” diyorlar. Peygamberlik son bulmadı mı? Bizim Peygamberimiz son Peygamber değil mi?CEVAPMüslümanlıkla ilgisi olmayan bu şekilde iddialar, dinimizi içten yıkmak isteyen din düşmanlarının taktik ve hilelerindendir. Bunlar, Yalnız Kur’an diyerek, âyetleri kendi kafalarına bakılırsa yorumlayıp, Resulullahın açıklamalarına asla saygınlık etmezler. …

Devamını oku »:

Allah sevgisi nedir?

Sual: Sevgi nedir, Allah sevgisi nedir?CEVAPİmam-ı Gazali hazretleri buyuruyor ki:Sevgi, gönlün zevk almış olduğu şeye meyletmesi anlama gelir. Bu meylin kuvvetlisine aşk denir. Sevginin deyim anlamı ise şöyledir:Sevgi, hiçbir karşılık beklemeden sevgiliye [Allahü teâlâya] tâbi olmak, Ona itaat etmek, Onun her işini güzel, her eziyetini, her iyilikten daha tatlı görmek ve Onun dostlarını dost, düşmanlarını düşman bilmek, kısacası Onun rızası …

Devamını oku »:

Allah’a iman nedir?

Sual: Allah’a iman ne anlama gelir?CEVAP İmanın birinci şartı, Allah’a imandır. Amentü’deki, (billahi) ifadesi, Allahü teâlânın varlığına, birliğine inanmayı, iman etmeyi bildirmektedir. Allahü teâlâ birdir, Ondan başka ilah yoktur. Her şeyi yaratan Allahü teâlâdır. Yerde ve göklerde bulunan tüm varlıkları, maddeleri, cisimleri, özellikleri, vakaları, kuvvetleri, kanunları, bağlantıları yaratan, yalnız Odur. Ondan başka yaratıcı yoktur. Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:(Her şeyi …

Devamını oku »:

Hidayet nedir?

Sual: Hidayet nedir? CEVAPHidayet; Hakkı hak, batılı batıl olarak görüp doğru yola girmek, doğru yola iletmek, dalâletten ve batıl yoldan uzaklaşmak, inanç etmek, Müslüman olmak, yol gösterici, Kur’an, tevhid benzer biçimde anlamlara gelir. Hidayet, doğru yolu gösterme, Allahü teâlânın razı olduğu yolda bulunma, cenab-ı Hakkın insanoğlunun kalbinden her sorun ve darlığı çıkarıp, yerine rahatlık, genişlik verip, kendi buyruk ve yasaklarına …

Devamını oku »:

İman nedir?

Sual: İman nedir?CEVAP İman, bildirilen altı esasa inanmak ve Allahü teâlâ tarafınca bildirilen, Muhammed aleyhisselamın Allahü teâlâ tarafınca getirmiş olduğu buyruk ve yasakların hepsine inanmak ve inandığını dil ile söylemek anlamına gelir. Amentü şöyledir:Âmentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rüsülihi vel yevmil ahiri ve bilkaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ vel ba’sü ba’del mevti hakkun. Eşhedü en lâ ilahe …

Devamını oku »: