Anasayfa » Etiket Bulutu: yarat

Etiket Bulutu: yarat

Yaratılanı hoş gör

Sual: (Yaratılanı hoş gör, yaratandan dolayı) demek, kâfirin her şeyini hoş gör demek midir?CEVAPMüminin bile kötülükleri hoş görülmezken, kabahat işleyince cezalandırılırken, kâfirin kötülükleri asla hoş görülür mü? Kâfir, insan olarak Müslümandan farksızdır, ırk yönüyle üstünlük yoktur; fakat küfrü ve kötülükleri yönüyle oldukca fark vardır, hoş görülemez. Ilkin, insan olarak kâfirlerin dindeki yerini bildirelim. Birkaç hadis-i şerif meali:(Tüm insanoğlu [insan olarak] …

Devamını oku »:

Tabiata yaratıcı denir mi?

Sual: Tanrı’a inanmayanlar, (Kâinattaki her şeyi doğa yapıyor. Her şeyi doğa kuvvetleri yaratıyor) diyorlar. Tabiata yaratıcı denir mi?CEVAP Bunlara sorulsa ki: Bir otomobilin parçaları, doğa kuvvetleri ile mi bir araya gelmiştir? Suyun akıntısına kapılan, sağdan soldan çarpan dalgaların tesiri ile bir araya yığılan çöp yığını şeklinde mi bir araya gelmişlerdir? Otomobil, doğa kuvvetlerinin çarpmaları ile mi hareket etmektedir? Onlar buna …

Devamını oku »:

Yaratıcı var demek yetmez

Sual: Biri, (Hiçbir şey kendiliğinden olamayacağı için, fen ve teknik fazlaca ilerlemesine karşın bir karınca, bir domates bile yaratılamadığına bakılırsa, bu çok önemli kâinatın bir yaratıcısı olduğuna inanıyorum, fakat dinlere, peygamberlere, kitaplara ve âhirete inanmıyorum. Ben bir deistim) diyor. Bu hiç kimseye dinsiz denir mi?CEVAPAteist de, deist de‎, İslamiyet’e inanmayan dinsiz kimsedir. Deist, bir yaratıcı var söylediği hâlde, hiçbir dine …

Devamını oku »:

İnsanlar yaratılırken

Sual: Ateist diyor ki: Tanrı bizi yaratırken, (Seni hanım yada adam, varlıklı yada yoksul yaratacağım, benim sözümü dinleyecek misin?) dedi mi? Biz istemediğimiz hâlde, bizi kul doğrusu köle olarak yaratıyor ve sonrasında da (Benim sözümü tutmadınız) diye hesaba çekiyor. Bu olacak şey midir?CEVAPNormal olarak Allahü teâlâ, bizi kendi isteğimizle yaratmadı. Kendi mülkünde tasarrufta bulunmuş oldu. (Temsilde hata olmaz) derler. Biz …

Devamını oku »:

İnsan niye yaratıldı

Sual: Ateist diyor ki: Tanrı’ın hiçbir şeye ihtiyacı yoksa ne diye insanları, cinleri, melekleri ve canlı cansız mahlûkları yarattı? Bizim ibadetimizin ona bir faydası, günahlarımızın da ona bir ziyanı olmadığı halde, ne diye yakarma etmeyip isyan edenleri Cehenneme atıyor?CEVAPHadis-i kudside, (İnsanları, beni tanımakla şereflenmeleri için yarattım) buyuruldu. Bu şerefe kavuşup kavuşmama tercihini de kullarına bıraktı. Ateistlerin, (Biz Tanrı’a inanmıyoruz, Tanrı’ı …

Devamını oku »:

Yer ve göklerin yaratılışı

Ateist diyor ki:Sual: Yer ve gök bazı âyetlerde altı, bazılarında sekiz yazıyor. Bu çelişki değil mi?Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratandır. (Araf 54)O, gökleri ve yeri altı günde yaratandır. (Hud 7)Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratandır. (Yunus 3)Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratandır. (Furkan 59)Gökleri, yeri ve ikisinin içinde bulunanları altı günde yarattı. (Secde 4)Biz gökleri, …

Devamını oku »:

Cinler niçin yaratıldı

Ateist diyor ki:Sual: “Cinler kulluk için mi yaratıldı yoksa Cehennem için mi? İşte tutarsız âyetler:Ben cinleri ve insanları, sadece bana kulluk etmeleri, yakarma etmeleri için yarattım. (Zariyat 56)Biz cin ve insanların çoğunu Cehennem için yarattık. Onların kalbleri var, anlamazlar; gözleri var, görmezler; kulakları var, işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir; hatta daha da aşağıdır. İşte aslolan gafil onlardır. (Araf 179)CEVAPYalnız cinler mi, …

Devamını oku »:

Her işin yaratıcısı

Sual: Kur’an-ı kerimde, (Sizi de, işlerinizi de yaratan Tanrı’tır) buyuruluyor. Hadis-i şerifte de, hayrı da, şerri de yaratanın Tanrı olduğu bildiriliyor. Bu bildirilenlerden, Allahü teâlânın, kâfirin sövgü işlemesine izin verdiği anlaşılıyor. Bunun hikmeti ne olabilir?CEVAPİzin vermek razı olmayı göstermez. İmam-ı Begavî hazretleri buyuruyor ki: Kaza ve alınyazısı bilgisi, Allahü teâlânın kullarından saklamış olduğu bir sırdır. Bu bilgiyi, en yakın meleklere …

Devamını oku »:

Şerri de Allah yaratır

Sual: Kimi zaman Vehhabiliği, kimi zaman Şiîliği korumak için çaba sarfeden mutezile kafalı bir yazar, (Nisa sûresinin 79 âyetinde, şerri insanların yarattığı bildirildi) diyor. Her şeyi Allah yaratmadı mı?CEVAPNormal olarak her şeyi yaratan Allah’tır. İki âyet-i kerime meali şöyledir:(Her şeyin yaratıcısı Allah’tır.) [Zümer 62, Mümin 62] (Rabbin, dilediğini seçip yaratır. Onların seçme hakkı yoktur.) [Kasas 68] Sapık yazarın bildirdiği âyet-i …

Devamını oku »:

Melekler niye yaratıldı?

Sual: Tanrı, herhangi bir desteğe ihtiyacı olmadığı halde, melekleri niye yarattı? Kendisi bir ol demekle yaratabileceği şeyleri, niye meleklere yaptırıyor?CEVAPEvet, Allahü teâlânın asla kimsenin yardımına ihtiyacı olmadığı şeklinde, her şeyi yoktan bir ol demekle yaratabilir. Bir âyet-i kerime meali şöyledir:(Tanrı bir şeyi yaratmak isteyince, ol der, o da derhal oluverir.) [Bekara 117] Sadece, âdet-i tanrısal şöyledir ki, Allahü teâlâ, her …

Devamını oku »: