Anasayfa » Doğru iman bilgileri>Peygamberlere iman

Doğru iman bilgileri>Peygamberlere iman

Peygamberlerle ilgili çeşitli sorular

Hazret-i İsa’dan sonrasında Sual: Hazret-i İsa ile Peygamber efendimiz içinde Peygamber gelmiş midir?CEVAP Hazret-i Âdem’den beri birçok Peygamber geldiği kitaplarda yazılıdır. Bunlardan bin senede bir gelene Resul denir. Her asırda minimum bir Peygamber gelmiş olarak, Resullerin bildirdiği dinleri kuvvetlendirmişlerdir. Resullere tâbi olan bu Peygamberlere Nebi denir. Hazret-i İsa’dan sonrasında da nebiler gelmiştir. Örneğin Hazret-i Yahya, İsa aleyhisselamla aynı senede dünyaya …

Devamını oku »:

Kabil kâfir idi

Sual: (Hiçbir peygamberin evladı kâfir olmaz. Peygamber evlatlarının anneleri fena olsa da kendileri büyük günah işlemez) diyenler oluyorsa da, Âdem aleyhisselamın oğlu Kabil, kâfir değil miydi? Hazret-i Yakub’un oğulları, Yusuf aleyhisselamı kıskanıp yalan söylemediler mi? Peygamber evladı olan günahtan mâsum olur mu?CEVAPEhl-i sünnete nazaran, peygamberlerin “aleyhimüsselam” evlatları ve yakınları günahtan mâsum değildir. Kabil’in kâfir olduğu âyet-i kerime ve hadis-i şeriflerle …

Devamını oku »:

Peygamberlik seçilmekle olur

Sual: (Peygamberlik, çalışmakla elde edilir) diyen oluyor. Çalışmakla peygamber olunur mu?CEVAP Peygamberlik, çalışmakla ve oldukca yakarma yapmakla ele geçmez. Yalnız Allahü teâlânın ihsanı, seçmesiyle olur. İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki: Peygamberlik kemalleri, sadece Allahü teâlânın ihsanıyla hâsıl olur. Çalışmakla, uğraşmakla, bu büyük nimet ele geçemez. Hiçbir çaba, bu büyük nimeti ele geçiremez, Hiçbir riyazet ve mücahede, bu yüksek nimete kavuşturamaz. …

Devamını oku »:

Her yere peygamber geldi

Sual: Dünyanın her yerine peygamber gönderilmiş midir?CEVAPEvet, gönderilmiştir. İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:Oldukca geniş ve oldukca derin düşünüyorum da, yeryüzünde, Peygamberimizin haberi yetişmeyen, hiçbir yer kalmadığını anlıyorum. Tüm dünyanın, onun çağrı nuruyla güneş benzer biçimde aydınlandığı görülüyor. Hatta duvar arkasında bulunan, Yecuc ve Mecuc’e bile ulaşmış bulunuyor. [İmam-ı Rabbani hazretleri zamanında böyle olunca, iletişim vasıtalarının çok ilerlediği günümüzde, Müslümanlığı duymayan …

Devamını oku »:

Hiçbir Peygambere dil uzatılmaz

Sual: Bazı Avrupa vatanlarında Resulullah efendimize hakaret maksadıyla karikatür vs. yapılınca, tepki amacıyla Hazret-i İsa’ya dil uzatmaya başlandı. Peygamberlere iyi mi dil uzatılır?CEVAPPeygamber efendimize dil uzatılması, peşinden Hazret-i İsa’ya dil uzatılması din düşmanlarının bir oyunudur. Müslümanlar bu tuzağa düşmemeli. Din düşmanlarının kendileri aslına bakarsan hiçbir Peygambere inanmıyorlar. Bir Peygambere Tanrı yada Tanrı’nın oğlu demek, ona inanmak demek değildir. Doğrusu onlar …

Devamını oku »:

Hazret-i Süleyman ve Belkıs

Sual: Belkıs kimdir?CEVAPSüleyman aleyhisselam, Hacdan sonrasında Sana’ya gitti. Buradaki bir hüdhüd (ibibik), Süleyman aleyhisselamın hüdhüdüne Belkıs’ın sarayını söyledi. Bu hüdhüd de merak edip, Belkıs’ın sarayını gezip geldi. Gördüklerini söyledi. Hazret-i Süleyman Belkıs’a besmeleyle süregelen (Müslüman ol, isyan etmeden bana gel!) diye bir mektup yazdı. Hüdhüd, her yer kapalı olduğundan mektubu pencereden girerek Belkıs’ın yatağına koydu. Belkıs, uyanıp mühürlü mektubu görünce …

Devamını oku »:

İskender-i Zülkarneyn

Sual: İskender’e niçin Zülkarneyn denmiştir?CEVAPHazret-i Zülkarneynin de Lokman aleyhisselam benzer biçimde peygamber yada veli olduğunda ihtilaf edilmiştir. Peygamber olup olmadığını bilmemiz gerekmez. Doğu ve Batıya hakim olduğundan kendisine Zülkarneyn dendiği söylenmektedir. Başka rivayetler de vardır. Allahü teâlâ, Hazret-i Zülkarneyne, dilleri ayrı olan birkaç kabileyi dine çağrı etmesi için nur ile zulmeti, (Aydınlıkla karanlığı) emrine verdiğini, kabilelerin de böylece kendisine tâbi …

Devamını oku »:

Lokman aleyhisselam

Sual: Hazret-i Lokman’ın Kur’an-ı kerimde adı geçmiş olduğu halde niçin peygamber olduğunda ihtilaf edilmiştir?CEVAPKur’an-ı kerimde her adı geçen peygamber değildir. Lokman aleyhisselamın peygamber olup olmadığını bilmek gerekmez. Eğer gerekseydi, dinimiz açıkça bildirirdi. Hazret-i Lokman, Davud aleyhisselam zamanında yaşadı. Habeşli bir köle iken azat olup yüksek mertebelere kavuştu. Allahü teâlâ, Lokman aleyhisselama, hikmet ile peygamberlikten hangisini istediğini sordu. O da hikmeti …

Devamını oku »:

Hazret-i Eyyub ve sabrı

Sual: Hazret-i Eyyub’ün, hastalanıp çeşitli belaya maruz kalmasının sebebi nedir?CEVAPEyyub aleyhisselam, namaza durduğu vakit, dünya ile alakasını tamamen keser, Hak teâlâdan başka bir şey düşünmezdi. Hak teâlâ, onun yakarma ve taatteki sabrını övünce, yerde ve gökte bulunan tüm melekler, ziyaretine geldiler. Şeytan, Eyyub aleyhisselamı kıskanarak Hak teâlâya niyazda bulunmuş oldu.– Ya Rab, bu kuluna ne izzet verdin de melekler onu …

Devamını oku »: