Anasayfa » Doğru iman bilgileri>Allah’a iman>Allah’ın isimleri ve sıfatları

Doğru iman bilgileri>Allah’a iman>Allah’ın isimleri ve sıfatları

Allah hayâ eder mi?

Sual: Hayâ etmek, utanmak anlamına gelir. Utanmak, komik olacak bir duruma düşmekten korkmak, sıkılmak, utangaç olmak, çekinmek benzer biçimde mânâlara geldiğine nazaran, (Allah utanır demek) caiz midir? Allah kimden çekinecek, kimden korkup sıkılacak?CEVAP Allah’ın hayâ etmesiyle insanların hayâ etmesi farklıdır. İnsanın hayâ etmesi, sıkılmak, çekinmektir. Fakat Allah’ın hayâ etmesi, o işi, keremine, ihsanına yakıştırmamaktır. Örnek olarak insanların görmesiyle, işitmesiyle ve …

Devamını oku »:

(Allah gaybı bilmez) diyorlar

Sual: Bid’at ehlinin bir kısmı, kerameti inkâr ediyorlardı, bir kısmı da olağanüstü nimetleri inkâr edip, (Gaybı Tanrı’tan başka kimse bilmesi imkansız) diyorlardı. Bazıları, daha da ileri giderek, (Tanrı da gaybı bilmez) demeye başladı. Sanki Kur’ana inanıyorlarmış şeklinde, (Âl-i İmran 140, Tevbe 16 âyetleri delilimizdir. Tanrı da ileride olacak şeyleri, gaybı bilmez) diyorlar. Tanrı’ın gaybı bildiğine dair açık âyetler yok mudur?CEVAPElbet …

Devamını oku »:

El-Müheymin ismi

Sual: Esma-i hüsnadan olan El-Müheymin isminin mânâsı nedir?CEVAPHer mahlûkun ömrünü, amelini, rızkını, ecelini, nefeslerini, sözlerini bilen, gören, onların tüm hâllerinden haberdar olan anlamına gelir. Allahü teâlânın ismi olarak Kur’an-ı kerimde bir yerde geçmektedir. O âyet-i kerimenin meali:(Tanrı’tan başka ilah yoktur. O, Melik’tir, Kuddûs’tür, Selâm’dır, Mü’min’dir, Müheymin’dir, Azîz’dir, Cebbâr’dır, Mütekebbir’dir. O, müşriklerin şirkinden de münezzehtir.) [Haşr 23] Abdülganî Nablüsî hazretleri, (Müheymin …

Devamını oku »:

El-Azîz ismi

Sual: Esma-i Hüsna’dan olan El-Azîz isminin mânâsı nedir?CEVAPAzîz, (Daima izzet ve onur sâhibi, galip, aynı olmayan, karşı gelinemeyen) anlamına gelir. Kur’an-ı kerimde 91 yerde geçmektedir, fakat hiçbir yerde tek başına zikredilmemiş, daima Esma-i Hüsna’dan öteki bir isimle birlikte açıklanmıştır. Bir âyet-i kerime meali şöyledir:(Bilin ki, Tanrı Azîz’dir, Hakîm’dir [hikmet sâhibidir].) [Bekara 209] Rahman, Kuddus, Müheymin ve Hâlık şeklinde yalnız Allahü …

Devamını oku »:

El-Mü’min ismi

Sual: Esma-i hüsnadan olan El-Mü’min isminin mânâsı nedir?CEVAPMümin kelime olarak, inanan anlamına gelir. Bu mânâ kullar içindir. Tanrı için olan mânâ, gönüllere inanç veren, kendisine güvenenlere güvenlik elde eden ve ferahlık bahşeden anlamına gelir. Mümin ismi, kulun en seçkin ve en şümullü ismidir. Cenab-ı Hak kulunu o denli seviyor ki, kendine mahsus olan ismi kuluna vermiştir. Tam anlamıyla müminlik sıfatlarını …

Devamını oku »:

Es-Selâm ismi

Sual: Esma-i hüsnadan olan Es-Selâm isminin mânâsı nedir?CEVAPEs-Selâm ismi, eksikliklerden uzak olan anlamına gelir. Birkaç âyet-i kerime meali şöyledir:(O gün Cennetlikler, hakkaten nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri, gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada onlar için her çeşit meyve vardır. Tüm arzuları yerine getirilir. Onlara merhametli Rabb’in söylediği “Merhaba” vardır.) [Yasin 55-58] (Tanrı, kullarını Dar-üs-selam’a [Cennete] çağırıyor. O, dilediğini doğru …

Devamını oku »:

El-Kuddüs ismi

Sual: Esma-i hüsnadan olan El-Kuddüs isminin mânâsı nedir?CEVAPHer türlü takdîse, övmeye, yüceltmeye lâyık olan; azamet ve celâline, ebatlarına lâyık olmayan, noksanlık getiren şeylerden, his organlarının anladığı, hayal gücünün hayal etmiş olduğu, hatıra gelen ve düşünülebilen her türlü vasıftan ve özellikten münezzeh, temiz ve temiz olan anlama gelir. Bir âyet-i kerimede mealen, (Tanrı’tan başka ilah yoktur. O Melik’tir, Kuddüs’tür) buyuruluyor. (Haşr …

Devamını oku »:

El-Melik ismi

Sual: Esma-i hüsnadan olan El-Melik isminin mânâsı nedir?CEVAPMülkün, kâinatın sahibi, mülk ve saltanatı sürekli olan anlamına gelir. Bir âyet-i kerime meali:(Tanrı’tan başka ilah yoktur. O Melik’tir, mülkü asla yok olmaz.) [Haşr 23] İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:İnsanların kullandığı, övündükleri mallar, mülkler, gerçekte onların değil, hepsi Allahü teâlânındır. Bizim bunlara el uzatmamız, karışmamız, gerçekte zulümdür. Allahü teâlâ, bu dünyanın düzeni için …

Devamını oku »:

Rahman ve Rahîm isimleri

Sual: Allahü teâlânın Rahman ve Rahîm isimlerinin anlamı nedir?CEVAPRahman ism-i şerifi, dünyada, dost olsun düşman olsun, layık olsun olmasın, mümin olsun kâfir olsun, tüm yaratıklara rızık ve sayısız nimetler veren anlama gelir. Rahîm ism-i şerifi ise, ahirette yalnız Müslümanlara acıma eden anlama gelir. Bir âyet-i kerime meali:(Ey günahı fazlaca olan kullarım, Tanrı’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin! Tanrı günahların hepsini affeder. O, …

Devamını oku »:

Allah ismi

Sual: Allah ismi de, Esma-i hüsna’dan mıdır, bu ismin anlamı nedir?CEVAPEvet, Allah ism-i şerifi, Esma-i hüsna’nın şu demek oluyor ki Allahü teâlânın isimlerinin birincisidir. Bu ism-i şerif, Allahü teâlânın her isminin vasfını ihtiva eden öz ismidir. Cenab-ı Hakk’ın özgü ismidir. Bu itibarla öteki adların ifade etmiş olduğu tüm güzel vasıfları ve ilâhî sıfatları içine alır. Öbür isimler ise, yalnız kendi …

Devamını oku »: