Anasayfa » Doğru iman bilgileri>Kaza ve Kadere iman

Doğru iman bilgileri>Kaza ve Kadere iman

Kaza ve kader ile ilgili çeşitli sorular

Sual: Şu Osmanlıca şiirde ne denmek isteniyor?Hep kesbindendir ki bu belaları çekersin Sa’yin deki noksanını atfı kader edersin CEVAP Başına gelen belalar, çektiğin sıkıntılar, hep dine uygun olmayan yanlış işlerindendir. Kısaca işlediğin günahlar sebebiyle başına bunlar geliyor. Sonrasında da kader böyleymiş dersin, suçunu kadere yüklersin. Şans ve uğur Sual: Şans, uğur benzer biçimde şeyler hakikaten var mıdır? İslami açıdan bu …

Devamını oku »:

Kaderi inkâr edenler

Sual: Mutezile, imanın altı esasından önde gelen kaderi inkâr ediyor. Kaderi inkâr eden hepimiz Mutezile midir?CEVAPGenel anlamda öyleki ise de, yalnız Mutezile değil, dinsizler de kaderi inkâr ediyor. Örnek olarak, (Ülkeyi kaderine terk etmeyeceğiz) diyorlar. İbni Sebeciler de, kaderi inkâr ediyorlar. Yazgı, Allahü teâlânın ileride olacak her şeyi ezelde bilmesidir. Kaza, bu bildiklerini Levh-il mahfuz’da göstermesidir. (Emali şerhi, Seyyid Ahmed …

Devamını oku »:

Kadere rıza göstermek

Sual: (Elimizde olmadan başımıza gelen her şey kaderdendir. Vâki olanda hayır vardır) deniyor. Başımıza fena bir iş gelse yada biri bizlere hakaret etse veya treni kaçırsak üzülmeyecek miyiz? Üzülürsek Tanrı’ın kaderine razı olmamış mı oluruz?CEVAP (Vâki olanda hayır vardır) sözü, lüzumlu tüm sebeplere yapıştığımız hâlde, irade ve tercihimizin haricinde, başımıza gelene, şikâyetçi olmadan sabretmek, neticesinin hayırlı olacağını bilmek anlama gelir. …

Devamını oku »:

Takdir-i ilahi

Sual: Bir zelzele, bir sel felaketi, bir yangın oluyor, bir trafik kazası yada iş kazası oluyor. Kazara bomba patlıyor, insanoğlu ölüyor. Bunlara takdir-i ilahi denir mi? Dinî mevzularda bilgisiz bir yazar, (Bu şekilde kazalara takdir-i ilahi demek densizliktir) diyor. Lüzumlu önlem alınmadan kazaya sebep olunmuşsa, gene buna takdir-i ilahi denir mi?CEVAPÖnlem almak dinimizin emridir. Sadece önlem alınsa da, alınmasa da, …

Devamını oku »:

Kâfiri cezalandırmak

Sual: Kur’anda, (Kâfirlerin kalblerini mühürledik, onlar göremez, işitemez ve anlayamaz) buyuruluyor. Kalbleri mühürlendiği için kâfirler inanç edemez. İman etmemeleri kendi ellerinde olmadığına bakılırsa, âhirette niye cezalandırılıyorlar?CEVAPBu soru, kaza ve kaderi bilmememizden kaynaklanıyor. Allahü teâlâ hiç kimseye zulmetmez, kimseyi haksız yere Cehenneme atmaz. Allahü teâlâ, ezelî ilmiyle onların kâfir olacaklarını biliyordu. Iyi mi olsa kâfir olacaklar diye, onları dünyaya göndermeden Cehenneme …

Devamını oku »:

Tedbir, takdir ve spiral

Sual: (Doğum kontrolü için Spiral kullanılsa da, Tanrı dilerse çocuk verir. O dilemezse önlem yarar vermez. Alınyazısı da değişmez. O hâlde spiral kullanmak dine aykırıdır) deniyor. Önlem almak dine aykırı mıdır?CEVAPYukarıdaki dört cümlenin ilk üçü doğrudur. Yargı olan dördüncü cümle yanlıştır. Alınyazısı normal olarak değişmez. Bir kimsenin Cennete yada Cehenneme gideceği takdir edilmiştir. Eğer bir kimse, (Ben cennetliksem de, cehennemliksem …

Devamını oku »:

Âyetler, âyetleri açıklar

Sual: Kur’anda, (Tanrı, dilediğini hidayete kavuşturur, dilediğini sapıklıkta bırakır) deniyor. Madem sapıklıkta bırakan Tanrı ise, sapıkları Cehenneme niye atıyor?CEVAPBaşka âyet-i kerimelerde bunun açıklaması var. Hadis-i şerifler, Kur’an-ı kerimi açıklamış olduğu benzer biçimde, bazı âyetler de, öteki âyetleri açıklar. Bazı mezhepsizler de, imanın altı şartından dördünü inkâr etmek için, bir âyeti ele alıp, (Bak, imanın şartı burada iki deniyor) diyorlar. Örneğin …

Devamını oku »:

Her işin yaratıcısı

Sual: Kur’an-ı kerimde, (Sizi de, işlerinizi de yaratan Tanrı’tır) buyuruluyor. Hadis-i şerifte de, hayrı da, şerri de yaratanın Tanrı olduğu bildiriliyor. Bu bildirilenlerden, Allahü teâlânın, kâfirin sövgü işlemesine izin verdiği anlaşılıyor. Bunun hikmeti ne olabilir?CEVAPİzin vermek razı olmayı göstermez. İmam-ı Begavî hazretleri buyuruyor ki: Kaza ve alınyazısı bilgisi, Allahü teâlânın kullarından saklamış olduğu bir sırdır. Bu bilgiyi, en yakın meleklere …

Devamını oku »:

Ömür, ecel değişir mi?

Sual: Ecel değişebilir mi?CEVAP Şeyh-ül-İslam Ahmed bin Süleyman bin Kemal paşa buyuruyor ki: Rad suresindeki, (Allahü teâlâ, dilediğini siler. Dilediğini değiştirmez. Ümm-ül-kitab, Ondadır) mealindeki âyette, levh-i mahfuz bildirilmektedir. Ümm-ül kitab, öncesiz olan kelam-ı İlahinin ismidir. Melekler, bunu anlayamaz. Zamanlı değildir. Allahü teâlâdan başka, kimse bilmez. Asla yok olmaz. Levh-i mahfuzda değişim olur. İnsanın, işine gore, ömrü ve rızkı değişir. İyiler …

Devamını oku »:

Nasip meselesi

Sual: (Müslüman olmak, doğru yolu bulmak, nasip meselesidir) deniyor. Nasibi yaratan Tanrı olduğuna nazaran, ötekileri niye nasipsiz yaratıyor? Nasipsiz yaratmak adalete uygun mu?CEVAPAllahü teâlâ asla kimseyi nasipsiz, kâfir olarak yaratmamıştır. Allahü teâlâ geçmiş ve gelecek her şeyi, ezelî ilmiyle bilir. Örnek olarak, bir kâfirin sonsuz kâfir kalıp kalmayacağını bilir. Olacak şeylerin iyi mi olacağını bilir. Allahü teâlâ da, insanların başlarına …

Devamını oku »: