Anasayfa » İman

İman

KADERE İMAN

  KADERE İMAN İman, dinimizde oldukça  önemli Allah sevgisi, inama gücüdür. . Allah’a iman, kadere iman, peygamberlere iman ve daha bir çok şeye iman etmek gerekir. Kader iman denildiğinde herkesin aklına evlilik gelmektedir. Evlilik kaderin bir oyunu mu der bazıları. Ancak kadere iman sadece bu konuda sınırlandırılmamalıdır. Mesela çok iyi bir aileye sahip olmak veya iman yönünden zayıf, içkili, kumarbaz …

Devamını oku »:

İmanın Önemi

İmanın Önemi   İman aslında her şeyin temel taşıdır. olmazsa olmazdır. O yüzden onu korumak ve kuvvetlendirmek gerekir. Koruyup kuvvetlendirmeyince İman geriye doğru gider. Peygamber Efendimiz (SAV) buyurmuştur ki: “İki günü denk olan zarardadır.” Bu hadis herhalde sözün bittiği yerdir. Bir Müslüman tembel, hantal, uyuşuk olmamalıdır. Şu devir de insan kendisine bir şey katmazsa İmanını doyurmazsa İmanı zayıflar. Öyle bir …

Devamını oku »:

İman ‘ın 6 Şartı

İmanın  6 tane şartı bulunmaktadır. Bunlar Allah’a inanmak, Kitaplarına inanmak, Meleklerine inanmak, Peygamberlerine inanmak, Kader, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmak, Ahiret gününe inanmak olarak söyleyebiliriz. Allah’a inanmak; Allahtan başka ilah olmadığını, kusursuz ve benzersiz olduğunu, bütün her şeyin yaratan olduğunu kabul etmektir. Kitaplarına inanmak; Allah dünyaya 4 büyük kitap indirmiştir. Bunlar Kur’an-ı Kerim, İncil, Tevrat ve Zebur kutsal kitaplarıdır. …

Devamını oku »:

Allah’a İman 4

Allâhınız bir tek ilâhtır. O’ndan başka ilâh yoktur. O, Rahman’dır, Rahimdir.”( Bakara: 163) Kâinattaki ahenk ve düzen, tabiattaki kanunların birbirine uygunluğu. Allah’ın birliğine. O’nun hiç bir surette eşi ve dengi bulunmadığına açık bir delildir. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruluyor نوفصي امع شرعلا بر هللا ناحبسف ا تدسفل هللا إلا ةهلا امهيف ناك ول “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, …

Devamını oku »:

Allah’a İman 3

Allah’a İman Ergenlik çağına gelmiş, aklı olan her erkek ve kadına ilk önce farz olan, Allah’ı bilmek ve O’na inanmaktır. Allah vardır. O’nun varlığını anlamak ve bilmek için kendimize, kâinata ve kâinattaki yaratılış inceliklerine ve her şeyin yerli yerine konduğuna bakmak yeterlidir. Evrende, (kâinatta) hiç bir şey kendiliğinden olmuş değildir. Mutlaka onu yapan ve ona şekil veren bilisi vardır. Giydiğimiz …

Devamını oku »:

Allah’a iman

Allah’a İman Ergenlik çağına gelmiş, aklı olan her erkek ve kadına ilk önce farz olan, Allah’ı bilmek ve O’na inanmaktır. Allah vardır. O’nun varlığını anlamak ve bilmek için kendimize, kâinata ve kâinattaki yaratılış inceliklerine ve her şeyin yerli yerine konduğuna bakmak yeterlidir. Evrende, (kâinatta) hiç bir şey kendiliğinden olmuş değildir. Mutlaka onu yapan ve ona şekil veren bilisi vardır. Giydiğimiz …

Devamını oku »:

Kitaplara İman

İmanın şartlarından birisi de Allah’ın kitaplarına inanmaktır. Allah, kitaplarını peygamberlerine vahiy yoluyla indirmiştir. Bu itibarla, kitaplardan önce kısaca vahyin ne olduğunu açıklayalım: Vahyin Mahiyeti ve Çeşitleri: Dilcilere göre vahiy, gizli ve sür’atli söz, işaret ve ilham manalarına gelir. Vahyin, dinî terim olarak manası; Allah’ın peygamberlerine dilediğini özel bir şekilde bildirmesidir. Kuran-ı Kerim’de vahyin çeşitlerinden şu üçü bildirilmektedir: a)Allah, dilediklerini dilediği …

Devamını oku »: