Anasayfa » Doğru iman bilgileri>Ahiret gününe iman>Ölüm ve kabir hayatı

Doğru iman bilgileri>Ahiret gününe iman>Ölüm ve kabir hayatı

Müslüman kadının ölümü

Sual: Müslüman kadının ölümü iyi mi olur?CEVAPBir Müslüman hanım, lohusa yada hâmileyken yada bulaşıcı bir hastalıktan veya iç hastalıklardan ölmüşse veyahut yabancı erkeklere açık saçık görünmemişse ve kendisinden kocası razı olmuşsa, o hanıma, ölürken Aden melekleri gelip karşısında, saf saf durarak ona izzet ve ikramla merhaba verip şu şekilde derler: (Allahü teâlânın sevgili, şehit kulu, gel çık, ne durursun bu …

Devamını oku »:

Kâfirlerin ölümü

Sual: Kâfirlerin ölümü iyi mi olur?CEVAP Bir kâfir öleceği vakit, bakış açısından perde kaldırılır. Aden gösterilir. Melek ona, (Ey kâfir! Yanlış yoldaydın. Hak olan İslam dinini beğenmezdin. İmansız olduğun için Cennete giremezsin. Cennete sadece Muhammed aleyhisselamın Allahü teâlâdan getirmiş olduğu bilgilere inanan gidecektir) der. Cennetteki nimetleri görür. Aden hurileri de, (İman eden, Allahü teâlânın azabından kurtulur) derler. Birazcık sonrasında şeytan, …

Devamını oku »:

Ölüm alameti

Sual: Bir kimsenin öldüğü iyi mi anlaşılır? Ölünce, ne yapmak gerekir?CEVAP Sertleşme, soğuma ve kokma, ölüm alametidir. Soluğun kesilmesi, ağzına tutulan aynanın buğulanmamasıyla; kalbin durduğu, nabızla anlaşılır. Ölüm anlaşılınca, gözlerini kapamak ve çenesini bağlamak sünnettir. Çenesi, geniş bezle başı üzerine bağlanır. Gözlerini kaparken, (Bismillahi ve alâ milleti Resulullah. Allahümme yessir aleyhi emrehü ve sehhel aleyhi mâ ba’dehü ve üs’ıd’hü bilikâike, …

Devamını oku »:

İmanla ölmek için

Sual: İmanla ölmek için neler gerekir?CEVAP İmanla ölmek için, doğru inanç sahibi olmaya, salih ameller yapmış olup, salih dostlar edinmeye çalışmak gerekir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:(Kulun Kıyamet günü ilk hesaba çekileceği ameli namazdır. Eğer o muntazam çıkarsa, öteki amelleri de muntazam olur. Eğer o bozuk çıkarsa öteki amelleri de bozuk olur.) [Taberani] (“Sübhanallah” demek mizanın sevap kefesinin yarısını doldurur. “Elhamdülillah” …

Devamını oku »:

Kabir azabından kurtulmak için

Sual: Kabir azabından kurtulmak için ne yapmak gerekir?CEVAP Kabir yada Cehennem azabından kurtulmak için itikadı muntazam bir Müslüman olmak ve dinimizin emirlerine riayet etmek, yasakladıklarından kaçmak şarttır. Kabir azabı en oldukça, üzerine idrar sıçratan ve Müslümanlar içinde söz taşıyana olur. Cuma günü yada gecesi ölenler, her gece Tebareke [ve secde] suresini okuyanlar ve ölüm hastalığında İhlâs suresi okuyanlara mezar suali …

Devamını oku »:

Herkesi kabir sıkar

Sual: Kabir sıkması diye bir şey var mıdır?CEVAP Normal olarak vardır. Kabir azabı ve kabrin sıkmasına inanmayan bid’at sahibi olur. Hakkında hadis olsa da, olmasa da, kabir azabına inanmam diyen dinden çıkar. İmam-ı a’zam hazretleri buyurdu ki: Kabirde ruhun cesede iadesi ve kabrin sıkması ve azap edilmesi haktır. (Kavl-ül fasl) İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki: Kabrin bedeni sıkması vardır. (3/17) …

Devamını oku »:

Kabir azabı kâbus gibi değildir

Sual: Ölüme rüya, mezar azabına kâbus demek doğru mudur?CEVAPHayır, oldukca yanlıştır. Ölüm, mümin için nimet, kâfir için musibettir. Allahü teâlâ, Azrail aleyhisselama, (Dostlarımın canını kolay al, düşmanlarımınkini de güç al) buyurdu. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:(Mümin öleceği zaman, rahmet meleklerini görür, can verme acısını duymaz. Ruhu tereyağından kıl çeker gibi, kolay çıkar, nimetlere kavuşur.) [Bezzar] Mümin bu anda oldukca sevinir. Hazret-i …

Devamını oku »:

Kabir sualleri

Sual: Kabirde ne sorulacak, cevapları nedir?CEVAP Kabir sualine yanıt olmak suretiyle şunları öğrenmelidir: Rabbin kim?CEVAP Allahü teâlâ. Dinin nedir? CEVAP İslâm dini. Hangi Peygamberin ümmetindensin? CEVAP Muhammed aleyhisselamın. Kitabın nedir? CEVAP Kur’an-ı kerim. Kıblen neresidir?CEVAP Kâbe-i muazzama. İtikadda mezhebin nedir? CEVAP Ehl-i sünnet vel cemaat. Amelde mezhebin nedir? CEVAP 4 mezhepten hangisi ise, örneğin Hanefi, Maliki, Şafii ve Hanbeli’den biri …

Devamını oku »: