Anasayfa » Kuran-ı Kerim

Kuran-ı Kerim

Bilim ve teknoloji Kurân’la bağdaşır mı?

Bilim ve teknoloji Kurân’la bağdaşır mı?   Kur’ân bir kulluk kitabı da olmakla birlikte, bütün bilimsel ve teknolojik gelişmelerde de ışık tutar. Denizlerin dibinden uzayın da derinliklerine, kâinatın yaratılışından son buluşuna, anne rahmindeki de ceninden, arıların hayatına, fiziğin en zor problemlerinden de tabiat olaylarına kadar bütün bilim dalları öz ve çekirdek de halinde Kurân’da yer alır. Peki, Kur’ân bu bilim …

Devamını oku »:

Anlayarak Kur-an

Anlayarak Kur-an Okumanın Gereklilikleri   Toplumumuzda Kur’an-ı Kerim en fazla okunan kitaplardan bir tanesi. Ancak Kur’an-ı Kerim’in yer almadığı ev olmamasına rağmen en az anlaşılan kitap ne yazık ki yine Kur’an-ı Kerim’dir. Allah, Kur’an-ı Kerim’i yalnızca bir kısım insanın okuyup anlaması diğer kısmın anlamaması halinde bile Arapça metinden okuyarak kul olma vazifelerini yerine getirmeleri adına indirmemiştir. Kur’an-ı Kerim’in Yusuf Suresi …

Devamını oku »:

Allah’a iman

Allah’a İman Ergenlik çağına gelmiş, aklı olan her erkek ve kadına ilk önce farz olan, Allah’ı bilmek ve O’na inanmaktır. Allah vardır. O’nun varlığını anlamak ve bilmek için kendimize, kâinata ve kâinattaki yaratılış inceliklerine ve her şeyin yerli yerine konduğuna bakmak yeterlidir. Evrende, (kâinatta) hiç bir şey kendiliğinden olmuş değildir. Mutlaka onu yapan ve ona şekil veren bilisi vardır. Giydiğimiz …

Devamını oku »:

Kuran-ı Kerim 2. Deneme

Kuran-ı Kerim’de vahyin çeşitlerinden şu üçü bildirilmektedir: a)Allah, dilediklerini dilediği kulunun kalbine doğrudan doğruya çok çabuk bir şekilde yerleştirir. Buna “Vahy-i Hafi -gizli vahiy” veya “Vahy-i Gayr-ı Metluvv kelimeler halinde okunmayan vahiy” denir. Peygamberimizin. Kur’an-ı Kerim’den başka “Allah Teâlâ şöyle buyuruyor” dediği sözleri, bu tür vahiylerdendir ve “Hadîs-i Kudsî” diye bilinir. Buna göre, “Hadis-i Kudsî”rim manaları. Allah tarafından peygamberine vahyedilmiş, …

Devamını oku »:

Kitaplara İman

İmanın şartlarından birisi de Allah’ın kitaplarına inanmaktır. Allah, kitaplarını peygamberlerine vahiy yoluyla indirmiştir. Bu itibarla, kitaplardan önce kısaca vahyin ne olduğunu açıklayalım: Vahyin Mahiyeti ve Çeşitleri: Dilcilere göre vahiy, gizli ve sür’atli söz, işaret ve ilham manalarına gelir. Vahyin, dinî terim olarak manası; Allah’ın peygamberlerine dilediğini özel bir şekilde bildirmesidir. Kuran-ı Kerim’de vahyin çeşitlerinden şu üçü bildirilmektedir: a)Allah, dilediklerini dilediği …

Devamını oku »: