Anasayfa » Bazı sûrelerin fazileti

Bazı sûrelerin fazileti

Tevbe (Berâe) sûresi

Sual: Tevbe sûresinin önemi nedir?CEVAPTevbe sûresi Medîne’de nâzil oldu. 128 ve 129. âyet-i kerîmeleri Mekke’de indi. 104. âyetinde tevbenin öneminden bahsedilmektedir. Bu sûreye Berâe sûresi de denir. Birinci âyet-i kerimede geçen berâe kelimesine bugünkü manada ültimatom denebilir. Sûre, müşriklerin Allahü teâlâ ile alâkalarının kesildiğini, bundan sonrasında onların Kâbe’ye yaklaştırılmayacaklarını, Müslüman olmadıkları takdirde cezalandırılacaklarını bildiren bir ikazdır. Sûre, Peygamber efendimizin şefkat …

Devamını oku »:

Yunus sûresi

Sual: Yunus sûresinin fazileti nedir?CEVAPYunus sûresi Mekke’de nâzil oldu. Bir tek 40, 94, 95 ve 96. âyetler Medine’de nâzil oldu. 109 âyet-i kerîmedir. 98. âyet-i kerîmede Yûnus aleyhisselâmın kavminden bahsedilmiş olduğu için, sûreye bu isim verilmiştir. Sûrede, Nuh aleyhisselamla Musa aleyhisselama dair kıssalar, rahmet-i ilahînin, azâb-ı ilâhîden daha oldukça olduğu bildirilmektedir. Ek olarak sûrede, Resulullah efendimizin gerçek peygamber olduğuna inanmayan, …

Devamını oku »:

Enfal sûresi

Sual: Enfal sûresinin önemi ve fazileti nedir?CEVAPMedine-i münevverede Bedir harbinden sonrasında nazil oldu. Sûre adını, birinci âyette geçen enfal kelimesinden almıştır. Enfal, ganimet anlamına gelir. Farzdan başka meydana getirilen ibadetler anlamındaki nafile kelimesi de, aynı kökten türemiştir. Bu sûrede, Bedir harbinde elde edilmiş ganimetlerin dağıtılmasına dair emirler, Peygamber efendimiz ve öteki peygamberlerle ilgili bazı hususlar bildirilmiştir. Enfal sûresindeki, (Hâlis müminler …

Devamını oku »:

A’raf sûresi

Sual: A’raf sûresinin önemi nedir?CEVAPKur’an-ı kerimin yedinci sûresidir, 206 âyet-i kerimeden meydana gelmiştir. Kıyamet günündeki hesaptan sonrasında, sevabları ve günahları eşit olanlar A’raf denilen yerde bekleyecekler, fakat orada sürekli kalmayacaklardır. Peygamber efendimiz, onların Cennete girmesi için şefaat edecektir. 46.-50. âyet-i kerimelerde A’raf’ta bulunanlardan bahsedilmiş olduğu için, bu sûreye A’raf sûresi denmiştir. Ek olarak sûrede, itikada ve öteki dini hükümlere ilişkin …

Devamını oku »:

En’am sûresi

Sual: En’am sûresinde neler bildiriliyor, fazileti nedir?CEVAPEn’am sûresi Mekke’de nâzil oldu. Bu sûreyi, Cebrail aleyhisselam ile beraber 70 bin melek getirmiştir. En’am, deve, koyun ve sığır şeklinde hayvanlara denir. Allahü teâlâ bu tarz şeyleri ve daha nice hayvanı, insanların faydalanması için yarattığı halde, inanmayanların, âciz varlıklar olan bir kısım hayvanlara tapınmalarından bahsedilmiş olduğu için, sûre bu adı almıştır. En’âm sûresinde; …

Devamını oku »:

Maide sûresi

Sual: Maide, sofra demekmiş. Maide sûresindeki sofra nedir?CEVAP112. ve 114. âyet-i kerimelerde, İsa aleyhisselam zamanında gökten indirilmesi istenen bir sofradan bahsedilmiş olduğu için, sûre bu adı almıştır. Sûrede, hac, abdest, gusül, teyemmüm; içki ve kumar yasağı; toplumsal ve ahlâkî ilişkiler; helal ve haram olan yiyecekler; tek hak dinin İslamiyet olduğu, Yahudilerle ve Hristiyanlarla dostluk kurulmaması gerektiği, onların İslamiyet’e olan düşmanlıkta …

Devamını oku »:

Nisa sûresi

Sual: Hanımlarla ilgili olan Nisa sûresi hakkında data verir misiniz?CEVAPKur’an-ı kerimin dördüncü sûresidir. Sûrede, cemiyet içinde bayanların hukuki ve toplumsal yerinden ve değerlerinden bahsedilmiş olduğu için, bu isim verilmiştir. İslamiyet’te aile, hanım ve hanım hakları, müşrikler ve ehl-i kitabın sapık inançları, cenk yüzünden babalarını kaybeden yetimlerle dulların hukuku ve miras hükümleri bildirilmiştir. Peygamber efendimiz bigün İbni Mesud hazretlerine buyurdu ki:— …

Devamını oku »:

Âl-i İmran sûresi

Sual: Âl-i İmran sûresinin önemi nedir?CEVAPKur’an-ı kerimin üçüncü sûresidir. İki yüz âyet-i kerimedir. 33. âyet-i kerimede geçen Âl-i İmrân kelimesi, sûreye isim olmuştur. Âl-i İmran, İmran’ın âilesi anlamına gelir. Süleyman aleyhisselâmın evladından İmran bin Mâsân’ın kendisi yada onun kızı hazret-i Meryem ile oğlu hazret-i İsa’yı ifade etmektedir. Yakub aleyhisselamın evladından İmran bin Yeshar’ın kendisi yada oğulları hazret-i Musa ile hazret-i …

Devamını oku »:

Bekara suresi

Sual: Bekara suresinin önemi nedir?CEVAPBu surede, Allahü teâlânın varlığı, kudreti, büyüklüğü, peygamberlere itaatin önemini gösteren bekara [sığır] kesme vakası bildirilmektedir. Bunun için de, bu sureye Bekara suresi adı verilmiştir. Bekara kelimesi, surenin 67, 68, 69 ve 71. âyet-i kerimelerinde geçmektedir. Sure ek olarak, binlerce meseleleri, hakikatleri içermektedir. (Mevahib-i aliyye)Bekara suresini okumak, oldukça faziletlidir. Birkaç hadis-i şerif meali:(Bekara suresini okuyan hiç …

Devamını oku »:

İhlas sûresinin fazileti

Sual: İhlâs sûresini okumanın fazileti nedir?CEVAPİhlâs sûresini [Kul hüvellahü ehad…] okumanın fazileti çoktur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (İhlâs sûresini okumak, Kur’an-ı kerimin üçte birini okumaya denktir.) [Buhari] (On kere İhlâs okuyana Cennette bir köşk verilir.) [İ. Ahmed] (Yatarken yüz kere İhlâs okuyan Cennete girer.) [Tirmizi] (Sabah namazından sonrasında 11 kere İhlâs okuyana, Cennette bir köşk verilir.) [Haraiti] (Sabah namazından sonrasında …

Devamını oku »: