Anasayfa » Doğru iman bilgileri>Ahiret gününe iman>Cennet ve Cehennem

Doğru iman bilgileri>Ahiret gününe iman>Cennet ve Cehennem

Cennette günler vardır

Sual: Cennette güneş olmadığına gore, haftanın günleri olacak mıdır?CEVAPDin kitaplarımızda deniyor ki:Günlerin birbirinden ayrı olması için, güneşin doğup batması ve gece gündüz olması koşul değildir. Nitekim kutuplarda altı ay gündüz ve altı ay gece oluyor. Fakat altı aylık, doğrusu yüz seksen günlük vakit diyoruz. Cennette de günler ayrı ayrı olacaktır. Hâlbuki Cennette güneş yoktur. (S. Ebediyye)Müminlerin makbul olanları, Cennette her …

Devamını oku »:

Cennet dili

Sual: (Arap harfleri de, Kiril, Latin ve Çin harfleri benzer biçimde, insanoğlu tarafınca meydana getirilmiştir. Arapça da, Rusça, İngilizce ve Çince benzer biçimde bir ırkın dilidir, kutsallıkla ilgisi yoktur. Onun için namazda hepimiz Kur’an mealini kendi diliyle okumalı) deniyor. Bu yanlış değil mi?CEVAPNormal olarak yanlıştır. Arapların, Farsların ve daha ilkin bin yıl kadar Osmanlıların kullandığı harfler, Arap harfleri değil, İslam …

Devamını oku »:

Cennetin anahtarı

Sual: Cennetin anahtarı nedir?CEVAPCennetin anahtarları çoktur. Birinci anahtarı inanç ve namazdır. Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir:(Yakarış rahmetin anahtarı, abdest namazın anahtarı, namaz da Cennetin anahtarıdır.) [Deylemî] (Cennetin anahtarı namazdır.) [Deylemi, Darimi] (La ilahe illallah, Cennetin anahtarıdır.) [İ. Ahmed] (Kılıç, Cennetin anahtarıdır.) [İ. Asakir] (Cennetin anahtarı “Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerike-leh” anlamına gelir.) (Her şeyin bir anahtarı vardır, Cennetin anahtarı …

Devamını oku »:

Müctehide hata etti demek

Sual: Şu şekilde diyenler var: İmam-ı Rabbani, (Dağda yetişip, hiçbir din duymayıp, puta tapan müşrikler, imanları olmadıkları için Cennete girmez. Peygamber gönderip haber vermeden, yalnız akıllarıyla bulamadıkları için, kullarını sonsuz olarak Cehenneme atmaz. Bunlar tüm hayvanlar benzer biçimde yok edilir) diyorsa da, ictihadında hata etmiştir. Fetret devrinde olduğu benzer biçimde, dinin ulaşmadığı kimseler, ehl-i necat şu demek oluyor ki Cennetliktir. …

Devamını oku »:

Cehennemde ateş yok mu?

Sual: Sitenizde, (Cennette nimet, Cehennemde azap ve ateş yok, hepimiz nimeti ve ateşi kendisi götürür) deniyor. İmam-ı Rabbani’den naklen, (Cennetteki her şey, dünyadaki ibadetlerin, iyiliklerin meyveleridir) denilerek, (Cennette ağaç yoktur. Tesbih, tahmid, temcid ve tehlil okuyarak, oraya oldukca ağaç dikin) hadisi bildiriliyor. Başka yerdeyse, Cennetin nimetlerle, Cehennemin ateş ve başka azaplarla dolu olduğu bildiriliyor. Bu çelişki değil midir?CEVAPÇelişki yoktur, ikisi …

Devamını oku »:

Kâfirlerin iyi işleri

Sual: İnsanlığa birçok hizmet veren kâfirlerin iyi işleri, keşifleri, nazarı itibara alınacak mı? Yoksa topluma büyük zulümleri olan bir kâfir ile aynı kefeye mi konacaktır?CEVAP Hayır, aynı kefeye konmaz. Sekiz Aden, yedi Cehennem vardır. Cennettekilerin, ihlâslarına ve amellerine nazaran dereceleri farklıdır. Peygamberlerle, şehitlerle basit bir Müslüman’ın derecesi aynı değildir. Cehennemdeki kâfirlerin durumu da böyledir. Firavun şeklinde ilahlık davası güdüp yeni …

Devamını oku »:

Kâfirler Cehenneme gider

Sual: Bazı kimseler, ateist, Budist, ateşperest, Hristiyan ve Yahudi Cennete girer diyorlar. Bunlar kâfir değil mi? Kâfir Cehenneme girmeyecek mi?CEVAP Bir hoca da, yukarıda bildirilen kâfirlerin hepsinin Cehennemlik bulunduğunu anlatınca, esnaftan birkaç şahıs geliyor, (Hocam biz sizin görüşünüze katılmıyoruz. Kâfirlerin de Cennete gireceğini bildiren başka hocalar vardır) diyorlar. Hoca, (Bu benim kendi görüşüm değildir, esasen asla kimsenin kendi görüşü dinde …

Devamını oku »:

Kâfir çocukları Cennete girecek mi?

Sual: Akıl baliğ olmadan ilkin ölen kâfir çocukları, Cennete girecekler mi, girmeyecekler mi?CEVAP Bu mevzuda, İslam âlimleri yedi değişik kavil bildirmişlerdir. Bunlar şöyledir: 1- Akıl-baliğ olmadan ölen kâfir çocukları, Cennete girer. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:(Cennette İbrahim aleyhisselamın çevresinde çocuklar dolaşır. Bunların içinde müşriklerin küçükken ölen çocukları da bulunur.) [Buhari] (Rabbimden, müşrik çocuklarını bağışlamasını diledim, kabul edip Cennete soktu.) [E.Nuaym] (Her …

Devamını oku »:

Soğuk Cehennem (Zemheri)

Sual: Ateistler, (İslamiyet, sıcak bölgede etkinlik gösterdiği için, insanoğlu hep ateşle korkutulmuştur. Kutuplarda olsaydı, soğuk azaplardan bahsedilirdi. Şimdi din kitaplarında niye soğukla azaptan bahsedilmiyor?) diyorlar. Bazı kimseler de, (Şeytan alevden yaratıldığı için Cehennem ateşi onu yakamaz, onun için şeytan açıkça meydan okuyor) diyorlar. Gene bir yazar da, (Kâfirler Cehennemde zaman içinde ateşe alışır ve artık ateş ona azap edemez) diyor. …

Devamını oku »:

Cehennemle korkutmak

Sual: Kâfirleri Cehennemle korkutmanın faydası olmayacağı Kur’anda bildirilirken, hocaların Cehennemin sonsuz azabından bahsetmesinin sebebi nedir?CEVAPEvet, Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki: (Kâfirleri [azapla] korkutsan da, korkutmasan da fark etmez; zira inanmazlar.) [Bekara 6] Tefsirlerde, kâfirler açısından fark etmese de, Peygamber efendimizin vazifesi olan emr-i marufu ve nehy-i münkeri yapması gerektiği bildirilmektedir. Bu âyet-i kerime, sonsuz olan Cehennem azabının dehşetinden bahsetmeyin demek …

Devamını oku »: