Anasayfa » Dinimiz ve bâtıl dinleR>Dinimiz>Tek hak din

Dinimiz ve bâtıl dinleR>Dinimiz>Tek hak din

Hakiki Hristiyanlık uydurması

Sual: Her fırsatta, (Müslüman İsevîler çoğalıyor) diyen bir yazar, (Madem âhir zamanda Hazret-i İsa hakiki Hristiyanlığı yayacaktır; o hâlde Hristiyanlarla birlik içinde olmalıyız) diyor. İslamiyet, Hristiyanlığı nesh etmedi mi? Değişik iki hak din olur mu?CEVAPAsla olmaz. Özetlemek gerekirse yanıt verelim:Müslüman İsevî diye bir şey olamayacağı benzer biçimde, Müslüman Musevî, Müslüman Budist, Müslüman Komünist, Müslüman Mason da olması imkansız. Zira biri …

Devamını oku »:

Muhammedîlik suçlaması

Sual: Yahudi ve Hristiyan hayranlığıyla malum bir hoca, (İslâm, tevhid dinidir. Fakat yanlış olarak hazret-i Muhammed’in getirmiş olduğu dine İslam deniyor. Yahudilik de, Hristiyanlık da tevhid dini iken peygamberlerine isnat edilmiş olduğu için Musevîlik ve İsevîlik denmiştir. Hazret-i Muhammed’in getirmiş olduğu dine de, Muhammedîlik, ona inananlara da Muhammedî demek ve bu yanlışlıktan kurtulmak gerekir) diyor. Peygamber efendimizin getirmiş olduğu dinin …

Devamını oku »:

Fetret ne demektir?

Sual: (Günümüzde fetret devrinde yaşayan kâfirler Cennete gider) deniyor. Günümüzde fetret devri mi vardır?CEVAPFetret, aynı cinsten iki vaka arasındaki kesinti devresi anlamına gelir. Örnek olarak iki peygamber içinde peygambersiz geçen zamana fetret devri denir. Fetret devri tabiri daha fazlaca İsa aleyhisselamdan, Muhammed aleyhisselama kadar devam eden bin senelik zamanda peygamberden uzak yaşayan toplumlar için kullanılmıştır. Bazı köy ve kasabaya nebi …

Devamını oku »:

Yahudi hayranlığı

Sual: (Hazret-i İbrahim Yahudi soyundandır. Hazret-i Muhammed de, Hazret-i İbrahim’in soyundan olduğundan, o da Yahudi soyundandır. O halde Yahudiler bizim kardeşimizdir) demek doğru mu?CEVAPYahudi kelimesi iki manada kullanılır: Birincisi din, ikincisi ırk anlamındadır. Hepimiz hazret-i Âdem’den geldi. O süre ırklar yoktu. Irklar, Nuh aleyhisselamın evlatlarından sonrasında çıkmaya başladı. Yahudi ırkı Yakub aleyhisselamdan sonrasında çıktı. İbrahim aleyhisselam ırk yönüyle de, din …

Devamını oku »:

Kâfire, kâfir denmez mi?

Sual: Hristiyanlar, (Hristiyanlıktan başka dinde olanlar, Cennete giremez) dese, bu söz bizim hoşumuza gider mi? Gitmez normal olarak, o halde, (Yalnız Müslümanlar Cennete girer) dersek onlar da normal olarak hoşlanmaz, üstelik Müslümanlıktan da, uzaklaştırmış olmaz mıyız?CEVAPHristiyanlar Cehenneme gidecek dersek, Hristiyanlar normal olarak hoşlanmaz. Onlar hoşlanmayacak diye biz İslamiyet’i, Tanrı’ın âyetlerini ve Resulünün hadis-i şeriflerini inkâr mı edeceğiz? Söylemeyecek miyiz? Peygamber …

Devamını oku »:

Ehl-i kitaba Cennetlik diyenler

Sual: Bir hoca, (“Hristiyanlar ve Yahudiler Aden’e girecek” diyen kâfir olur) diyor. Bu şekilde demesi dinimize uygun mudur?CEVAP Evet, Kur’an-ı kerimde ve hadis-i şeriflerde, Yahudi ve Hristiyanların Cehennemlik olduğu pek açık yazılıdır. Bu âyet-i kerimelere inanmayan normal olarak kâfir olur. Bir âyet-i kerime meali şöyledir:(Âyetlerimizi yalanlayanlar kâfirdir, ebedî Cehennemde bırakılırlar.) [Bekara 39] Demek ki, Müslüman olmayan hepimiz kâfirdir. Hristiyanların bir …

Devamını oku »:

Hristiyan Müslüman mukayesesi

Sual: Avrupa’daki bazı Müslümanlar, din kardeşi benzer biçimde, Hristiyanlarla düşüp kalkıyorlar. (Onlar bizim camimize geliyor, ikimiz de onların kilisesine gidiyoruz, onlar bizim cemaatimize geliyorlar, ikimiz de onların âyinlerine katılıyoruz, onlar Kur’an okuyorlar, ikimiz de İncil okuyoruz. Onlar bizim mukaddes değerlerimize saygı duydukları için, bizim de onların mukaddes değerlerine örneğin haçlarına, kiliselerine saygı duymamızın ne ziyanı olur? Aslına bakarsan onlarla inanç …

Devamını oku »:

Gayrimüslim şehit olmaz

Sual: (İster herhangi bir dinden olsun, ister dinsiz olsun, bir gayrimüslim eğer ihtiyarsa, fakirse, zayıfsa, belalara maruz kalmış olarak oldukca sorun çekmişse, zulme uğramışsa yada iyi huyları var ise örneğin mütevazı ise, insanlığa yararlı buluşlar yapmışsa, bunların hepsi küfrüne kefaret olur, hatta şehitlik mertebesine yükselir ve Cennete gider) diyenler oluyor. Bir gayrimüslim, yaşlanmış genç, yoksul varlıklı, zayıf güçlü olsun, ister …

Devamını oku »:

Hak dinler

Sual: Din ne anlamına gelir? Hristiyanlığa ve Yahudiliğe din denir mi? İslamiyet’ten başka hak din olmadığına nazaran dinler tabiri yanlış değil mi?CEVAPYanlış değildir. Allahü teâlâ, ilk insan ve ilk Peygamber olan Âdem aleyhisselamdan beri, her bin senede din sahibi yeni bir Peygamber vasıtasıyla, insanlara dinler göndermiştir. Bunlar vasıtasıyla, insanların dünyada rahat, rahatlık içinde yaşamaları ve ahirette de sonsuz saadete kavuşmaları …

Devamını oku »:

Tarihsel âyet olmaz

Sual: Her ne kadar Ehl-i kitabın cehennemlik olduğuna dair âyetler var ise da, Bekara 62, Maide 69’da Ehl-i kitabın cennete gideceği bildiriliyor. Bu bir çelişki midir? Yoksa sapıkların söylediği şeklinde, bu âyetler tarihsel midir?CEVAPHâşâ Kur’an-ı kerimde çelişki de, tarihsel âyet de olmaz. Hak din yalnız İslamiyet’tir, Müslümandan başkası cennete giremez. Üç âyet-i kerime meali şöyledir:(Tanrı indinde hak din sadece İslâm’dır.) …

Devamını oku »: