Anasayfa » Doğru iman bilgileri>İman ve İslam

Doğru iman bilgileri>İman ve İslam

İmansız cemaat

Sual: İmam-ı Deylemi’nin bildirdiği hadis-i şerifte, (Âhir zamanda bir camide binden fazla şahıs namaz kılacak, fakat içlerinde bir tane mümin bulunmayacaktır) buyuruluyor. Mümin olmayan ve namazları da kabul edilmeyen insanoğlu, niye camiye geliyor ki?CEVAPBunlar, kendilerini Müslüman zanneden, fakat küfre düşmüş kimselerdir. Örnek olarak, kaderi inkâr eden, (İnsan kaderini kendi çizer) diyen ve amelin imandan bir parça bulunduğunu söyleyen akılcı Mutezile …

Devamını oku »:

Allah’ı hiç unutmamak

Sual: İslam Ahlakı kitabında 54 farzın ilk maddesinde, (Allah’ı bir bilip, hiç unutmamak farzdır) deniyor. Biz, sabahtan akşama kadar oldukça unutuyoruz. Bu farzı terk ediyorsak, hep haram mı işlemiş oluyoruz?CEVAPBeş zaman namaz kılıp haramlardan sakınan bir Müslüman, Allah’ı unutmuş sayılmaz. Bir zaman namazı kılıp, diğeri namazı beklemekle, hep yakarma etmiş, Allah’ı unutmamış oluyoruz. Sabah namazına kalkmak niyetiyle gece yatınca, sabaha …

Devamını oku »:

İman etmek için araştırmak gerekir mi?

Sual: (Tahkik etmeden, körü körüne inanmak inanç değildir) deniyor. İman gayba olmaz mı?CEVAPAkılla, tahkikle kısaca araştırmakla, inanç kuvvetlenmez, hattâ aksine şüphelerin artmasına sebep olabilir. İbni Sakka isminde bir âlim, her şeyi akılla ispata kalkardı. Tanrı’ın varlığını, birliğini 99 delille kanıtlama ederdi. Zaman içinde aklının almadığı mevzular da çıktı, şüpheleri arttı. Yusuf-i Hemedanî hazretleri, onun bir sorusu için, (Senin sözünden sövgü …

Devamını oku »:

İmanda iki önemli şart

Sual: Bir kimse, Amentü’de bildirilen imanın altı şartına inanılmış olduğu halde, Tanrı dostlarını sevmese, Tanrı düşmanlarına muhabbet beslese, kâfir mi olur?CEVAPAmentü’ye inanmanın geçerli olması için, fazlaca önemli iki şart vardır:1- Hubb-i fillah ve buğd-i fillah:Hubb, sevmektir, dostluktur. Hubb-i fillah, sevdiğini Tanrı için sevmek, Tanrı için dost olmaktır. Buğd, sevmemektir, düşmanlıktır. Buğd-i fillah, sevmediklerini Tanrı için sevmemek, Tanrı için düşmanlık etmektir. …

Devamını oku »:

Yanlış yazıyorsunuz

Sual: Sitenizde, imanın şartı altı deniyor. Hâlbuki başka bir sitede, beş diyor. Kadere inanç diye bir koşul yok söylediği halde, siz iyi mi imanın şartı altı kabul edebilirsiniz?CEVAPBaşka bir okuyucu da bizi şu şekilde eleştirmişti:(Siz imanın şartı altı diyorsunuz. Hâlbuki başka bir sitede yedi diye yazıyor. Tanrı’a ulaşmak da imanın yedinci şartı diyor. Siz iyi mi imanın şartı altı kabul …

Devamını oku »:

Türk Müslümanlığı ne demek?

Sual: Osmanlı Müslümanlığı, Türk Müslümanlığı benzer biçimde ifadeler kullanmak doğru mudur?CEVAPHer milletin âdetleri değişik olabilir, fakat Müslümanlık tektir. Bugün Şiîlerin ve Vehhabilerin Müslümanlıkları farklıdır. Bunlar dinlerine, bid’at fırkalarının görüşlerini karıştırmışlardır. Arap ülkelerinin Müslümanlıklarına da fazlaca bid’at karışmış, sanki değişik bir Müslümanlık meydana gelmiştir. Türkler ise, İslamiyet’e doğru olarak hizmet etmişlerdir. Selçuklu ve Osmanlı Türkleri, Ehl-i sünnet yolundan ayrılmamış ve bid’at …

Devamını oku »:

Hidayet nedir?

Sual: Hidayet nedir? CEVAPHidayet; Hakkı hak, batılı batıl olarak görüp doğru yola girmek, doğru yola iletmek, dalâletten ve batıl yoldan uzaklaşmak, inanç etmek, Müslüman olmak, yol gösterici, Kur’an, tevhid benzer biçimde anlamlara gelir. Hidayet, doğru yolu gösterme, Allahü teâlânın razı olduğu yolda bulunma, cenab-ı Hakkın insanoğlunun kalbinden her sorun ve darlığı çıkarıp, yerine rahatlık, genişlik verip, kendi buyruk ve yasaklarına …

Devamını oku »:

Ölmeden önce Allah’a ulaşmak

Sual: Bazıları, Kur’anda geçen her hidayet kelimesini, ruhun ölmeden önce Allah’a yetişmesi olarak tanım ediyorlar. Bu manada bir âyet yada hadis var mıdır? Allah’a ulaşmak ne anlama gelir?CEVAPHayır, o manada bir âyet ve hadis yoktur. Hiçbir İslâm âlimi de, bu tarz bir olay söylememiştir.Hidayet; doğru yol, hak yol, İslamiyet anlama gelir. Zıttı dalalettir. Hakkı hak, bâtılı bâtıl olarak görüp doğru …

Devamını oku »:

İnanmak ihtiyaç mı?

Sual: İnsanlar niçin Tanrı’a inanmak ihtiyacı duyarlar?CEVAPBazı felsefeciler (İnsanda tapma ihtiyacı vardır. Bunun için de, ateşe, güneşe, puta tapanlar olmuştur) diyorlar. İşin aslı ise şu şekilde:Allahü teâlâ, insana, iyiyi kötüden, hakkı bâtıldan ayırması için akıl vermiştir. Akıl, bir şeyin kendiliğinden bulunduğunu kabul etmez. Her şeyi bir sebebe bağlar. İnsanın ve insandaki organların ve tabiattaki düzenin yerli yerince yaratılmasını rastlantı olarak …

Devamını oku »:

Elbette müminim

Sual: Tam İlmihal’de, son nefesteki imanı söylerken de (Elbette müminim) demeli deniyor. Bunun doğru olduğunda kuşku etmiyoruz; sadece buradaki inceliği anlayamadık, gaybdan haber vermek benzer biçimde anlaşılıyor. Son nefesi kast ederek normal olarak müminim demenin açıklaması nasıldır?CEVAP Tam İlmihal’de, İmam-ı Rabbani hazretlerinden şöyleki naklediliyor:Mümin misin diye sorulunca, İmam-ı a’zam Ebu Hanife, (Ben hak olarak, doğrusu normal olarak müminim demelidir) diyor. …

Devamını oku »: