Anasayfa » Sünnet ve bid’at nedir?|Yalnız Kur’an diyenler

Sünnet ve bid’at nedir?|Yalnız Kur’an diyenler

Bid’at-i hasene nedir?

Sual: Her mezhepteki kolay gelen hükme uyan bir hoca, (Hoparlörle, video ile tapınmak bid’at, fakat yararlı bid’attir. Bu, bid’at-i hasenedir) diyor. Bid’at-i hasene nedir?CEVAP (Yararlı bid’at) tâbiri oldukça yanlıştır. Hâşâ, o vakit (Allahü teâlâ, dinimizi noksan göndermiş ve Tanrı’ın noksan bıraktığı bazı hükümleri insanoğlu, yararlı şeyler ilave ederek tamamlamış olur) anlamı çıkar ki, oldukça yanlıştır. Bid’at, sonradan çıkan şey anlamına …

Devamını oku »:

Alkışlamak bid’at değildir

Sual: Hep kafadan konuşmakla tanınan bir hoca, (Alkışlamak, Lut kavminin fena amellerinden olduğundan bid’attir) diyor. Bid’at ibadette olur. Alkış yakarma değil ki, niye bid’at oluyor?CEVAPO hoca, bid’atin ne işe yaradığını bilmiyor. Bid’at, sonrasında çıkan şey demekse de, sonradan çıkan şey, ibadette değil de, âdette ise mahzuru olmaz. Telefonla konuşmak, mail yazmak, âdette bid’attir. Dinde mahzuru olmaz. Günah olan bid’at, ibadette …

Devamını oku »:

Sünnet ve mekruh denilen iş

Sual: Dört mezhep içinde değişik hükümler olduğu benzer biçimde, bir mezhep içinde de değişik ictihadlar oluyor. Kimi zaman birinin sünnet söylediğine, diğeri âlim mekruh diyor. Bu durumda hangisine uymak gerekiyor?CEVAPFetva buna göredir diye, tercih edilen kavil bildirilmemişse, mekruh diyen âlime uyularak, o iş yapılmaz. Örneğin abdestte yüzü yıkayacağı süre, kalble niyet etmek sünnettir. Ağızla da niyet etmeye sünnettir, müstehabdır yada …

Devamını oku »:

Sünnetin üç manası

Sual: S. Ebediyye’de deniyor ki: Sünnet kelimesinin dinimizde üç manası vardır:1- Kitap ve sünnet beraber söylenince, kitap, Kur’an-ı kerim, sünnet de, hadis-i şerifler anlamına gelir.2- Farz ve sünnet denilince, farz, Allahü teâlânın emirleri, sünnet ise, Peygamberimizin sünneti, kısaca emirleri anlamına gelir.3- Sünnet kelimesi yalnız olarak söylenince, İslamiyet, kısaca tüm ahkâm-ı İslamiyye anlamına gelir. Peygamberin emirleri içinde farzlar da olduğundan, ikinci …

Devamını oku »:

Sünnet, fitne ve müdara

Sual: (Fitne zamanında sünnetimi terk edebilirsiniz diye bir hadis yoktur; aksine fitne zamanında sünnete sarılana yüz şehit sevabı var diye hadis var. Sünnete uymak asla fitne olur mu? Aslolan, sünneti terk etmek fitnedir. Örnek olarak sarıkla, çarşafla, şalvarla dolaşmak gerekir) diyenler oluyor. Sünnete uymak mı, yoksa uymamak mı fitne olur?CEVAPSünnete değil, yerine bakılırsa farza uymak bile fitne olur. Aşağıda bu …

Devamını oku »:

Bid’at ehlini kötülemek gıybet olmaz

Sual: Bid’at ehli bazı kimselerin sapıklıklarını söyleyince, “Ölülerin fena tarafı söylenmez. Ek olarak gıybet de olur” deniyor. Fakat bu bid’at ehli şahıslar, başta Hazret-i Osman olmak suretiyle Eshab-ı kiramın çoğunu kötülüyorlar. Eshab, bizim ölülerimiz değil mi, onları kötülemek gıybet değil mi?CEVAPBid’at ehlini kötülemek gıybet olmaz. Gıybet, bir kimsenin gizli saklı bir kusurunu, arkasından söylemektir. Harbilerin ve bid’at sahiplerinin ve açıkça …

Devamını oku »:

Onların dinine uymadıkça

Bazı kimseler, globalleşme adına, tevhid adına, kitap ehli ve bid’at ehli hakkında ya asla yazı yazmamalı yada oldukça light yazmalı, kâfire açıkça kâfir, fahişeye açıkça fahişe denmemeli diyorlar. Din kitaplarında da, (Hristiyan ve Yahudi kâfirlerine kâfir dememeli, bu sebeple onlar, kendilerini kâfir olarak bilmiyorlar) deniyor. Bu ifadeleri ne kadar yumuşatırsak yumuşatalım, kitaplılar [Hristiyanla Yahudiler] ve kitapsızlar [ateistler] memnun olmaz. Bundan …

Devamını oku »:

Harac ve zaruret nedir?

Sual: Harac ve zaruret nedir?CEVAP İnsanın elinde olmayarak hasıl olan sebebe (Zaruret) denir. Bir farzın yapılmasına engel yada haram işlemeye sebep olanı önlemenin meşakkatli, güç olmasına da (Harac) denir. Tedavi edilemeyen şiddetli ağrı ve bir uzvun veya yaşamın telef olmak tehlikesi ve başka bir şey yapamamak mecburiyeti zarurettir. Birkaç örnek verelim: Başı dönen, ayakta duramayan kimsenin oturarak namaz kılması zaruret …

Devamını oku »:

Unutulan sünnetler ve farzlar

Sual: Günümüzde unutulan sünnetler ve dikkatsizlik edilen farzlar nedir?CEVAPSünnet iki türlüdür:1- Sünnet-i hüda [Müekked sünnetler],2- Zevaid sünnetler [Âdete bağlı sünnetler]. Unutulmuş bir sünneti meydana çıkarmak, oldukca kıymetlidir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:(Unutulmuş bir sünnetimi meydana çıkarana yüz şehit sevabı vardır.) [Hakim] Unutulan müekked sünnetlerden bazıları şunlardır:1- İki şahıs de olsa, farz namazı cemaatle kılmak.2– Namazları sarık yada takkeyle kılmak,3- Abdestte, …

Devamını oku »:

Emri yapmamak veya değiştirmek

Sual: (Bir şeyi asla yapmamaktansa, bir kısmını olsun yapmalıdır. Örnek olarak sünnete uygun sakal bırakmayanın, kirli sakal veya top sakal bırakması daha iyidir) deniyor. Sünnete uymayan sakala iyi denir mi?CEVAPİyi denmez. Sünnete aykırı sakalı, sünnet niyetiyle bırakmak bid’at olur. Bid’at işlemek büyük günahtır. Günaha iyi demek oldukça tehlikelidir. Sünnette değişim yapmak, asla yapmamaktan daha kötüdür. Bu sebeple sünneti değiştirmek, sünneti …

Devamını oku »: