Anasayfa » Doğru iman bilgileri>Allah’a iman>Allah sevgisi ve Allah korkusu

Doğru iman bilgileri>Allah’a iman>Allah sevgisi ve Allah korkusu

Lütfun da hoş, kahrın da…

Sual: Allahü teâlâ, Kur’an-ı kerimde, çeşitli âyetlerde Cehennemi oldukça fena yer olarak vasıflandırıyor: Bekara 126, 206; Tevbe 73, 81; Rad 25, Tahrim 9, Nahl 29, Kehf 29Cehennemin oldukça fena olduğu, Tanrı’ın razı olmadıklarını oraya koyacağı, âyetle ve hadisle durağan(durgun) olduğuna nazaran, Yunus Emre şeklinde bazı hak âşıklarının (Senin Cehennemin de hoş) demeleri sövgü değil midir? Bir ihtimal o aşk sarhoşluğuyla …

Devamını oku »:

Yalnız Allah’tan korkmak

Sual: Kur’an-ı kerimdeki, (Yalnız Allah’tan korkun) ve (Yalnız senden yardım isteriz) mealindeki ayetlerden kasıt nedir?CEVAPBizi Cennete koyacak olan da, Cehenneme atacak olan da Allahü teâlâdır. Bir başkası bu işi yapması imkansız. (Putların gazabına uğrarız da, bizi Cehenneme atar) benzer biçimde bir korku yanlış olur. Deccal yada başka zalimlerden, bizi Cehenneme sokar diye korkulmaz. Bu hususlarda yalnız Allahü teâlâdan korkulur. Yılandan, …

Devamını oku »:

Aşk, sevgi ve heves

Sual: Aşka geçici heves, sevgiye gerçek duygu denebilir mi?CEVAPSevgiyle aşk aynı şeydir. Sevgi, gönlün zevk almış olduğu şeye meyletmesi anlamına gelir. Güçlü sevgiye aşk denir. Sevgi, hiçbir karşılık beklemeden sevgiliye tâbi olmak, Ona itaat etmek, Onun her işini güzel, her eziyetini, her iyilikten daha tatlı görmek ve Onun [Allah’ın] dostlarını dost, düşmanlarını düşman bilmektir. Buna, hubb-i fillah buğd-i fillah da …

Devamını oku »:

Allah güzeldir, güzeli sever

Sual: (Allah güzeldir, güzeli sever) hadis-i şerifinin açıklaması nasıldır? CEVAPBahsettiğiniz hadis-i şerifin daha uygun tercümesi şöyledir:(Allahü teâlâ cemildir. Cemal sahiplerini sever.) [Müslim] Cemal, çirkinliği gidermek, vakar sahibi olmak ve şükretmek için, nimeti göstermek anlamına gelir. Gösteriş için, övünmek için, nimeti göstermek, cemal olmaz, kibir olur. Yukarıdaki hadis-i şerif, cemal sahibi olmayı övmektedir. Bu bakımdan her işte tertipli, tertipli olmak iyidir. …

Devamını oku »:

Allah’ın sevgi ve rızasına kavuşmak için

Sual: Ne yaparsak Tanrı bizlerden razı olur?CEVAP İsrailoğulları benzer bir suali Musa aleyhisselama sual etmişlerdir. Allahü teâlâ, (Onlar benden razı olurlarsa, ben de onlardan razı olurum) buyurdu. Kısaca başına gelen belalara katlanmak, ona buna şikâyet etmemek, Tanrı’tan gelen her şeye razı olmaktır. Musa aleyhisselam, (Ya Rabbi en fazlaca buğzettiğin kimdir?) diye sual etti. Allahü teâlâ (Bir kul, benden hayırlısını isteyip …

Devamını oku »:

Allah ve Resulünü çok sevmek için

Sual: Allah ve Resulünü ve İslam âlimlerini çok sevebilmek için ne yapmalıdır?CEVAP1- İmanı Ehl-i sünnet itikadına bakılırsa düzeltmelidir! İman doğru olmadıkça, Allahü teâlâ ve Onun sevdikleri sevilemez. Kur’an-ı kerimde mealen, (İman edenlerin Allah sevgisi çok sağlamdır) buyuruluyor. (Bekara 165) Sevgi, imanın esaslarındandır. Hadis-i şerifte, (Bir kimse, Allah ve Resulünü her şeyden daha çok sevmedikçe, inanç etmiş sayılmaz) buyuruldu. (Buhari) Demek …

Devamını oku »:

Kork Allah’tan korkmayandan

Sual: Seyyid Buyruk Gilal hazretleri, (Hiçbir yakarma, Tanrı korkusundan daha tesirli değildir. Tanrı’tan korkandan korkun. Allah’tan korkmayandan korkmayın) buyuruyor. Hâlbuki biz, (Kork Allah’tan korkmayandan, korkma Allah’tan korkandan) diye biliyoruz. Bizim bildiğimiz mi yanlış acaba?CEVAPİkisi de doğrudur. Tanrı adamlarını, kısaca Allah’tan korkan salihleri üzmekten, onların sevgisini kaybetmekten oldukca korkmak lazımdır. Allah’tan korkmayan bizi sevse ne çıkar, sevmese ne yitirmiş oluruz? Şu …

Devamını oku »:

Gözyaşı rahmettir

Sual: Ağlayıp gözyaşı dökmenin Tanrı korkusu ile bir ilgisi var mıdır?CEVAPHer ağlamanın Tanrı korkusu ile ilgisi yoktur. Rol icabı da olsa ağlayıp gözyaşı dökenler çoktur. Sadece, Tanrı korkusu ile ağlamanın fazileti büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:(Tanrı’ı anarken, Tanrı korkusu ile bakış açısından yaş akana, kıyamette azap olmaz.) [Hâkim] (Tanrı korkusuyla ağlayan göze, Cehennem ateşinin dokunması haramdır.) [Nesai](Kıyamette hepimiz ağlayıp gözyaşı …

Devamını oku »:

Sevgi ve korku nasıl olur?

Sual: Tanrı sevgisi ile Tanrı korkusu nasıl olur?CEVAPSevgi benzer biçimde, korku da çeşitlidir. Tanrı sevgisi, Ana baba sevgisinden, evlat sevgisinden, hanım sevgisinden, doğa (tabiat) sevgisinden farklıdır. Tanrı korkusu ile düşman korkusu da oldukça farklıdır. Kur’an-ı kerimde, (Tanrı’tan nasıl korkmak gerekiyorsa, öyleki korkun) buyuruluyor. (Âl-i İmran 102) Allahü teâlânın istediği benzer biçimde, Tanrı’tan korkmaya takva denir. Takva, Tanrı’a inanç edip, Onu …

Devamını oku »:

Allah korkusunun alameti

Sual: Allah korkusunun alametleri nedir?CEVAPAllah korkusunun sebebi, ilim ve marifettir. İlim ve marifet sahipleri, kendi ayıplarını, günahlarını ve ibadetteki kusurlarını görerek, bunun yanında Allahü teâlânın kendisine verdiği sayısız nimetleri düşününce, yaptıklarından utanıp, kalbinde korku adım atar. Hadis-i şerifte de buyuruluyor ki: (Her hikmetin başı Allah korkusudur.) [Taberani] Hikmetin birçok manası vardır. Yararlı ilim, fen ve sanat, tinsel ilim benzer biçimde …

Devamını oku »: