Anasayfa » Alışveriş bilgileri

Alışveriş bilgileri

Haram mal

Sual: Yüzde yüz haramdan gelen bir para ile cami yaptırmanın yada hayır yapmanın dinimiz açısında bir mahzuru var mıdır?Yanıt: Mevzu ile ilgili olarak İbni Âbidînde ve Kâdî-zâde Ahmed efendi, Birgivî vasıyyetnâmesi şerhinde diyor ki: “Bir kimse, elindeki kati haram olan maldan sadaka verse, sevap umsa, alan fukara, haramdan bulunduğunu bilerek, verene Tanrı razı olsun dese, veren de yada başka bir …

Devamını oku »:

Vekalet ve vekil olmak

Sual: Vekalet nedir, birisine iyi mi vekalet verilir, iyi mi vekil yapılır ve haberci diye kime denir? Yanıt: Vekalet, bir kimsenin, bir işi yapmak için, başkasını kendi yerine koyması, başkasına iş havalesi anlamına gelir. Yerine geçirilen başka hiç kimseye Vekil denir. Vekil edene Haiz denir. Bir kimsenin sözünü başkasına götürene Resül yada Haberci denir. Birini vekil yapmak, gerektirme ve kabul …

Devamını oku »:

Vakıf ve vakıf malı

Sual: Dükkânım daha ilkin vakfa aitmiş. Vakıf alınıp satılmadığına gore, kazancım helâl midir?CEVAP Vakıf statüsündeki vakıf, alınıp satılmaz ve mülk olarak kullanılmaz, fakat sizinkinin bir tek adı vakıftır. Bugünkü vakıfların durumu değişiktir. Bugün çeşitli vakıflar kurulmuştur. Bunlar yardım teşkilatı olup, dinimizin bağışlama ahkâmına tabidir. Şu demek oluyor ki bunlar yardım yerleridir, vakıf değildir. Vakıf malı, vakfeden kimsenin koyduğu şartlara gore …

Devamını oku »:

Ticaretin önemi

Sual: Bazı kimseler, (Tecim, üçe aldığını beşe satmaktır. Bu da, dinen pek uygun değildir) diyorlar. Ticaretle uğraşmak, tüccar olmak uygun değil midir?CEVAPDinimizde tecim de, doğru tüccar da övülmüştür. Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir:(Bolluk ticarettedir.) [Ebu Davud] (Rızkın dokuzu ticarette, biri de hayvancılıktadır.) [İbni Sa’d] (Cennette tecim olsaydı, manifaturacılığı emrederdim, bu sebeple Ebu Bekir manifaturacıydı.) [Deylemi] (En iyi kazanç, el emeğiyle …

Devamını oku »:

Mislî ve kıyemî mal

Sual: Kitaplarda, (Emanetçi, emanet edilen altın parayı aynen geri verir. Yitirmiş yada telef etmişse, benzerini veremez, kıymetini öder. Bir altın lira gasbeden, bunu aynen öder. Bu yoksa benzerini veremez, kıymetini öder) deniyor. Niye aynı verilemiyor da, kıymeti veriliyor?CEVAPAltın paraların biri eski yada yeni tarihindeki ya da antika olduğundan kıymeti değişik olabilir. Bunun için, emanet edilenin aynısını vermek gerekir. Aynı de …

Devamını oku »:

Teayyün etmek

Sual: S. Ebediyye’de, (Semen, para atama edilince, sahih olan sözleşmelerde teayyün etmez. Şu demek oluyor ki söz kesilirken atama edileni vermek lazım değildir. Misli, aynı verilebilir. Mehirde, nezirde [adakta] ve vekil yapmakta da teayyün etmez. Emanet, bağışlama ve sadaka vermekte, şirkette ve gaspta teayyün eder. Mebi daima teayyün eder) deniyor. Mehirde 11 Reşat altını vermeyi taahhüt etmiştik. Şimdi onun yerine, …

Devamını oku »:

Pazarlık sünnettir

Sual: Alışverişte pazarlık koşul mıdır?CEVAPKoşul değildir. İhtiyaç var ise pazarlık yapılır. Pazarlık sünnettir. Alışverişte Müslümanın aldanması caiz olmadığı şeklinde, aldatması da caiz değildir. Üç hadis-i şerif meali şöyledir:(Müslümanı aldatan bizlerden değildir.) [İ. Rafiî] (Bizi aldatan bizlerden değildir.) [Taberânî] (Aldatan Cennete giremez.) [Tirmizî] Fakirlerin malını fazla parayla almalı, onları sevindirmeli, fakat zenginden mal alırken aldanmak sevab değildir, kötüdür. Malı zayi etmektir. …

Devamını oku »:

Mühayee ne demektir?

Sual: (Ev, tarla, zaman içinde yada mekânla mühayee olunur) ne anlamına gelir?CEVAPMühayee, mülkiyeti ortak olan bir malın getirilerinin ortaklar içinde bölüşülmesi anlamına gelir. Bunlar şu demek oluyor ki ev, tarla, hacimle ölçülmediği yada tartılmadıkları için kendilerinden değişik bir halde yararlanmak faiz olmaz anlamına gelir. Birkaç örnek verelim:1- İki kişinin, değişik değerlerde ortak iki evi olsa, uyuşurlarsa, iyi evde birinin, fena …

Devamını oku »:

Ticarette ırk, din farkı olmaz

Sual: Ticaretle uğraşıyor, ithalat ve ihracat yapıyorum. Müşteriler içinde her milletten insan var. İngilizlerle Yahudilerle tecim yapılması uygun değil deniyor. Bu tarz bir olay var mı?CEVAPÖyleki bir şey yok. Dinimizde, ticarette ırk ve din ayrımı yoktur. Her milletten, her dinden insanlarla alışveriş yapmakta, hatta onların işinde çalışmakta sakınca yoktur. Tarih süresince Müslüman ülkelerdeki gayrimüslimler, İslam devletinin himayesinde oldukça rahat idiler. …

Devamını oku »:

Maç tahmini mekruh mudur?

Sual: TV’de bazı sporcular maç tahmini yapıyorlar. Bazı kimseler bunların tahminine bakılırsa kumar oynuyorlar. Bunların tahmini kumara sebep oluyor. (Harama sebep olan haram işlemiş olur) kaidesine bakılırsa bu tahminler haram olmaz mı? Bir tarihçi, mekruh olur demiş. Doğrusu haram mı, mekruh mu?CEVAPBizim ölçme hayata geçirmeye yetkimiz yoktur. Din kitaplarında ne diyorsa o nakledilir. Şeyhlik meydana getiren bir hoca, (Üzümlerden şarap …

Devamını oku »: