Anasayfa » Peygamber efendimiz

Peygamber efendimiz

Peygamber düşmanlığı

Sual: (Peygamber Tanrı mı sanki? Niçin o denli oldukça övülüyor?) diyenler oluyor. Mevlit kandillerinde Resulullah’ın anılıp övülmesine niçin tahammül edemiyorlar?CEVAP Tahammülsüzlük Resulullah’a düşman olmaktan ileri gelir. Ona düşmanlık da İslâmiyet’e düşmanlıktır. İslâmiyet’e olan düşmanlıklarını gizleyerek bu yolla saldırıyorlar. Resulullah efendimizin övülmesinden rahatsız olanlar birkaç gruptur:1- Müslüman kılığına bürünmüş misyonerler. Her grupta bunların parmağı vardır. 2- (Yalnız Kur’an) diyenler. 3- Rashat …

Devamını oku »:

Resule tâbi olmak (Resule uyun emri)

Sual: (Resulullah’ın emirleri değişmeyeceği için, Allahü teâlâ, “Resulüme tâbi olun” buyuruyor) deniyor. Peki, Hristiyanlık dininin insanoğlu tarafınca değiştirileceğini Tanrı bilmiyor muydu? Niye gönderdi öyleyse?CEVAPElbet Allahü teâlâ, Hristiyanlığın değişeceğini biliyordu. Bilmeyen ilah olur mu? Hristiyanlık değişince, değişmeyecek olan yeni bir din gönderdi. Eğer İslamiyet de değişecek olsaydı, insanların bozulmuş dinle amel etmesine razı olmaz, yeni bir din gönderirdi. Bunun için İslamiyet’in …

Devamını oku »:

Kelam-ı ilahi

Sual: Resulullah’ın her sözü Tanrı kelamı benzer biçimde kabul edilir mi? Onun vârisi olan âlimlerin ve mürşid-i kâmillerin ictihadlarını, dinle ilgili sözlerini, açıklamalarını, Resulullah’ın sözleri benzer biçimde sağlam kabul etmek, kelam-ı ilahinin bir açıklaması olarak görmek caiz midir?CEVAPResulullah’ın “sallallahü aleyhi ve sellem” din ile alakalı her sözü, Kur’ana dayanır. İctihadında yanılabilirse de, o şekilde kalmaz, Allahü teâlâ tarafınca derhal düzeltilirdi. …

Devamını oku »:

“İslam peygamberi” demek

Sual: Peygamber efendimize, İslam Peygamberi demek uygun mudur?CEVAPKesinlikle uygun değildir. Peygamber efendimiz, Resulullah efendimiz demelidir. Kur’an-ı kerimde mealen, (Seni âlemlere rahmet olarak gönderdim) ve (Seni tüm insanlara peygamber gönderdim) buyurulmasına karşın, Miracı ve başka olağanüstü nimetleri, tevil suretiyle inkâr eden Hamidullah ise, yazdığı kitaba, yalnız Müslümanların peygamberi bulunduğunu özetleyen İslam Peygamberi adını vermiştir. Kâfirlerin inançları böyledir, fakat Müslüman olan bu …

Devamını oku »:

Seyyidlere hürmet

Sual: Resulullahın soyundan gelenler doğrusu seyyidler ve şerifler günah işleseler de, onlara hürmet etmek gerekir mi?CEVAPElbet hürmet etmek gerekir. Bir kimseyi sevenin, onun sevdiklerini, çocuklarını, torunlarını da sevmesi gerekir. Düşmanlarını ise sevmemesi gerekir. Bir kimsenin evladı, torunu yaramazlık yapsa ona kızar, hatta bir ihtimal döver, fakat başkası yan gözle baksa üzülür, çocuğuna sahiplenir, onu korur. İşte tüm seyyidler ve şerifler …

Devamını oku »:

Peygamberlerin en üstünü

Sual: Yazarın biri, Hazret-i İsa’nın bile bu ümmetten olmak istediğini yazınca, başka bir yazar, (Hazret-i Muhammed hazret-i İsa’dan üstün mü ki? Bekara suresinde, “Peygamberler içinde fark yapılmaz” denirken hazret-i Muhammed ve ümmeti niçin üstün olacak?) diye ona reddiye yazdı. Hangi yazarın görüşü doğrudur?CEVAPİkinci yazar, hocasını Peygamber sanan süper bir sapıktır. Peygamber efendimiz tüm peygamberlerden üstün olduğu şeklinde, onun ümmeti de …

Devamını oku »:

Resulullah efendimizin vefatı

Sual: Peygamber efendimizin vefatı iyi mi oldu, bir vasiyette bulunmuş oldu mu? CEVAPResulullah efendimizin, hicretin onbirinci yılı, Safer ayının yirmi yedinci günü, kutsal başı ağrımaya başladı. Kendisinden sonrasında, Ebu Bekri Sıddıkın halife seçilmesi için, vasiyet yazdıracağını bildirip kalem getirilmesini komut buyurdu. Hazret-i Abdurrahman emirlerini halletmeye giderken (Sonrasında getirirsin, şimdi dursun!) buyurdu ve mescid-i âlem minbere çıkıp Eshabına tembih verdi ve …

Devamını oku »:

Vedâ Hutbesi

Hamd, Allahü teâlâya mahsustur. Ona hamd eder, Ondan bağışlanmak diler ve Ona tevbe ederiz. Nefslerimizin şerlerinden ve amellerimizin günahlarından Allahü teâlâya sığınırız. Allahü teâlânın doğru yola ilettiğini saptıracak, saptırdığını da doğru yola iletecek yoktur. Şehadet ederim ki, Allahü teâlâdan başka ilah yoktur. O, birdir. Onun eşi, ortağı yoktur. Ve gene şehadet ederim ki, Muhammed [aleyhisselam] Onun kulu ve resulüdür. Ey …

Devamını oku »:

Kitab-ı mukaddeste Ahmed ismi

Sual: Peygamber efendimizin isminin, mukaddes kitaplar dedikleri Tevrat ve İncil’de geçmiş olduğu, Kur’anı kerimde bildirilmiş midir?CEVAPEvet, bildirilmiştir. Allahü teâlâ, tüm din kitaplarında, (bir son Peygamberin geleceğini) ve bu son Peygamberin insanları en doğru yola, hidayet yoluna koyacağını beyan etmiştir. Bu ifade, hem Tevrat’ta, hem de birçok değiştirmelere karşın, İncillerde vardır. Şu şekilde ki, Yuhanna İncilinin 16. babının 12. ve 13. …

Devamını oku »:

Bu zat kimdir?

Evini süpürür, koyununu sağar, ayakkabısının söküğünü diker, çamaşırını yamar. Hizmetçisiyle beraber yiyecek yer, onun işine yardım eder. Çarşıdan, pazardan öteberi alıp eve getirir. Fakirle, zenginle, büyükle, küçükle karşılaşınca, ilkin slm verir. Tokalaşmak için, elini ilkin uzatır. Irk ve renk ayrımı yapmaz. Her kim olursa olsun, çağırılan yere gider. Güzel huyludur, iyilik etmeyi sever. Hep beraberce iyi geçinir. Güler yüzlü, tatlı …

Devamını oku »: