Anasayfa » İslami Makaleler » Kadınların zorla evlendirilmezsi caiz midir

Kadınların zorla evlendirilmezsi caiz midir

Sual: Kadınların zorla evlendirilmesi caiz midir?

Hayır, değildir. Rızâsı alınmadan Kadın nikâhlanmaz.

İmâm Neseî’nin [rahimehullah] rivâyet ettiği şu hadis bu meseleye açıklık getiriyor:

Ensar’dan Hidame’nin kızı Hansa [radiallahu anha], Hz. Âişe’nin [radiallahu anha] huzuruna girer ve şu şikâyeti iletir:

“Babam itibârını arttırmak için beni kardeşinin oğlu ile evlendirdi. Ben ise istemiyorum!”

Hazret-i Âişe, “Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) gelinceye kadar bekle” diye oturtur. Resûlullah (sav.) teşrif edince, Âişe vâlidemiz durumu ona anlatır. Resûlullah (sav.) hemen kızın babasını çağırtır ve evlenme yetkisini kıza verir.

Sonra Hansâ Resûlullah’a (a.s.m.) şunu der: “Yâ Resûlallah! Ben babamın yaptığı bu nikâhı kabul ediyorum, ancak babaların, kızlarına evlilikte böyle yetkisinin olmadığını bildirmek istedim.”

| Kaynak: Neseî, Nikâh, 36

Ayrıca Yahya bin Saîd el-Kâsım şöyle tahdis etti:

“Cafer oğullarından olan bir kadın, velisinin kendisi istemediği halde evlendireceğinden korktuğunda Ensardan iki yaşlı Cariyenin iki oğlu; Abdurrahman ve Mücemmi isimli kimselere haber gönderdi.

Bu iki yaşlı o kadına:

Sakın korkma! Çünkü Ensardan Hansa binti Hizam (Radiyallahu Anha)’yı babası kendisi istemediği halde evlendirmişti de onun talebi üzerine Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu nikahı iptal etmişti!dediler.”

| Kaynaklar: İbni Mâce 1873, Buhâri 6838, Mâlik 2/535/25, Ebu Dâvud 2101, Nesei 3268, Darimi 2/139

Buradan kadınların zorla evlediremeyeceklerini anlıyoruz. Yukarıdaki her iki rivâyet de, kızın rızasının evliliğin sahih olmasının şartlarından birisi olduğunu gösteriyor veevlenmeye zorlama, rızayı ortadan kaldırdığından evlilik sahih olmaz.

Bu konuda başka Hadisler de şunlardır:

Evlenmeye Zorlamak hakkında Hadis-i şerifler.

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Resûlullah [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]: “Dul kadın kendisinden açıkça emri alınmadan nikah olunmaz! Kız da kendisinden izin almadan nikahlanmaz!” buyurdu.

Orada hazır bulununlar: “Yâ Resûlallah! Kızın izni nasıl olur?”dediler.

Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): “Onun izin vermesi sukut etmesidir!” buyurdu.”

| Kaynaklar: Buhari 5229, Müslim 1419/64, Ebu Davud 2092, Nesei 3265, Tirmizi 1107, Darimi 2/138, İbni Mace 1871, İbnu’l-Carud 707, Darekutni 2/238….

Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Ben: “Ya Resûlallah! Kadınlar nikahlanma hususunda kendileriyle istişare edilirler mi?” dedim.

Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): “Evet” buyurdu.

Ben: “Kız evleneceği kimse hakkında istişare edilirse utanır ve susar…” dedim.

Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): “Onun susması onun iznidir!” buyurdu.”

Kaynaklar: Buhari 6815, Müslim 1420/65, İbni Hibban 4080, Beyhaki 7/119, Begavi 2255, Ahmed 6/165

Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Osman bin Mez’un vefat etti ve Hakîm’in kızı Havle’den olma bir kız bıraktı. Osman bin Mez’un ölürken kızını kardeşi Kuddame bin Mez’un’a emanet edip vasiyet etmişti. Bu ikisi yani Osman bin Mez’un ve Kuddame bin Mez’un benim dayım olmaktadır.

Osman bin Mez’un’un kızını amcası Kuddame bin Mez’un’dan bana nikahlaması için talep ettim. O da kızın benimle evlenmesine razı oldu. Sonra Mugire bin Şube araya girdi; yani annesinin yanına girdi ve onu malla kızı kendisine nikahlaması için rağbetlendirdi de kadın Mugire’ye razı oldu.

Kız da annesinin hevasına uyup razı oldu. Kuddame bin Mez’un ve Mugire bin Şube anlaşmazlığa düştüler de bu anlaşmazlıkları Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e arz edildi.

Bunun üzerine Kuddame bin Mez’un: “Ya Resûlullah! Bu kız benim kardeşimin kızıdır; kardeşim onu bana vasiyet etti. Ben de onu halasının oğlu Abdullah ibni Ömer ile evlendirmek istedim. Bu kız hakkında ne salah ne de denklik yönünden taksirat yapmadım. Ancak o aklını kullanamayan bir kadındır, annesinin hevasına tabi oldu” dedi.

Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): “O kız yetimdir, izni olmadan nikahlanamaz!” buyurdu.

Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi: “Vallahi, kıza sahip olduktan sonra onu benden çekip aldılar ve Mugire bin Şube ile evlendirdiler.” www.cennetinbahcesi.com

Kaynaklar: Ahmed 2/130, Darekutni 3/230, Hâkim 2703, Beyhaki 7/120

Hansa binti Hizam (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Hansa (Radiyallahu Anha)’yı babası iznini almadan evlendirmişti. Halbuki Hansa (Radiyallahu Anha) dul idi ve bu evliliğe razı olmadı! Akabinde Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e gidip durumu şikâyet etti. Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de onun nikahını iptal etti!”

Kaynaklar: Buhari 5230, Malik 2/535/25, Ebu Davud 2101, Nesei 3268, Darimi 2/139, İbni Mace 1873, İbnu’l-Carud 710, Beyhaki 7/119…

 

Ve Allah, en iyi bilendir.

Bir önceki yazımız olan Müslüman uyanık olmalıdır başlıklı makalemizde müslüman, olmalı ve uyanık hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Dini Özlü Sözler

Dini özlü sözler

Dini Özlü Sözler Dini özlü sözler iki şey, aklı ve tedbiri bozar; biri acele etmek, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.