Anasayfa » Genel » Dini Bilgiler » İBLİS İMTİHAN SIRRIDIR

İBLİS İMTİHAN SIRRIDIR

İblis yani tüm şeytan ve cinlerin atası, yaratılış itibariyle Kuranı kerimde belirtildiği gibi dumansız ateşten yaratılmıştır. İlk insan prototipi olan Adem’den önce yaratılmış olup Adem öncesi Allah’ın verdiği görevleri diğer meleklerle beraber yerine getiren bir varlıktı.

Adem’in ilk yaratılış safhalarında henüz ruh üfürülmemişken daha İblis devamlı bu prototipin yanına gitmiş ve onu küçümseyen bakışlarla devamlı inceleyip durmuştur. Yüce Allah daha Ademi yaratmadan önce melekler ve iblise, topraktan bir canlı yaratacağını ve bu yaratmadan sonra bu varlığa secde edeceklerini söylemiştir.

Melekler yapı itibarıyla nefs sahibi değillerdir, kendi iradeleriyle değil Allah’ın emriyle hareket ederler, İblis ise yaratılış olarak meleklerden farklı cevherden olup nefs sahibidir, aslında bu secde imtihanı meleklerden daha çok İblis için yapılmıştı, Allah’u Teâlâ ezeli ilmiyle İblisin secde etmeyeceğini biliyordu, onun Ademin prototipine yaklaşımını da görüyordu bu secde imtihanı bilhassa İblis içindi, ve İblis bu imtihanı kaybedip lanetlenenlerden olarak Allah’ın huzurundan kovuldu.

Allah’ın biz yaratılmışlara en büyük hediyesi hayattır, daha dün yoktuk bugün varız ve bu muhteşem hediye karşısında bu verilen hediyelere layık olup olmadığımızda tabi olarak sınav verecektik ve bu sınav yerimizde dünyadır. İblis bu imtihanda bizi meleklerden üstün olmamızı sağlayan bir araçtır yada hayvanlardan daha aşağı düşmemize neden olan bir araçtır.

İnsanda tıpkı İblis gibi nefs sahibi olduğu için kendi iradesini kendi belirler, ister melekler gibi secde edip Allah’a itaat eder, isterse İblis gibi Allah emirlerine asi olup isyan edip huzuru ilahiden kovulur.

Allah’u Teâlâ yarattığı canlılar içinde insanoğlu son sıralarda gözükse de işin aslı başkadır, Allah alemleri, melekleri, cinleri ve insanları yaratmayı murad ettiği andan itibaren ilk yarattığı cevher insanoğlunun ruhlarıdır, bu ruhlar alemlerde özgür olarak dolaşırlardı, daha sonra Allah insanoğlunu imtihan etme muradı hasıl olunca bu imtihanında bir takım vasıtalarla olacağı için İbliste bu vasıtalardan biri olarak yaratılmıştır, yani Adem madde olarak yaratılmaya başlandığı andan itibaren Allah İblisin asi olacağını biliyordu, aslına bakılırsa İbliste insanoğlunun tekamülüne yardımcı olması için yaratılmıştır.

Allah’ın melekler ve İblise, Ademe secde emri vermesi ve akabinde gelişen olaylardan bizlerinde çıkarması gereken dersler vardır, mesela bir insanın ilmi kendisini kurtaramaz, İbliste ilim sahibiydi fakat gurur ve kibre kapılıp lanetlendi, Allah Kuranı Kerimde defalarca insanlara namaz ve secde etmelerini emrederken bilhassa biz Müslümanlar bu emre karşı gelerek İblis gibi gurur ve kibir sahibi olup lanetlenmeyle karşı karşıya kalabiliriz.

Allah’ın yarattığı her canlının bir görevi vardır, biz insanlarda Kuranı Kerimde belirttiği gibi ‘’Allah cin ve insanları sadece kendisine kulluk etmeleri için yarattı’’ ayeti sırrınca insan sadece nefsi isteklerini yerine getirerek Allah emirlerine lakayt kalarak dilde Müslümanım demekle kurtuluşa eremez, Dünya hayatı imtihan Dünyasıdır, bizlere düşende bu imtihandan iyi bir kul olarak Allah’a secde etmek, sevgiyle kalın.

Bir önceki yazımız olan HAYAT İNSANA İKİNCİ BİR ŞANS TANIMAZ başlıklı makalemizde beden, dünya ve ahiret ve Namaz dinin direğidir. İbadetsiz bir hayat düşünülemez. Ruhun da ibadete ihtiyacı vardır. hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.