Kâinatın idaresi

Sual: Allahü teâlâ, kâinatın idaresini kutup denilen kimselere iyi mi bırakır?
CEVAP
(Iyi mi bırakır) sözü oldukca yanlıştır, sanki kendisi asla karışmıyor benzer biçimde anlaşılır. Her şeyin yaratıcısı Allahü teâlâdır. Tüm işleri yönetim eden Odur. Her işi sebeplerle yaratmak âdetidir. Dilerse, mucize ve kerametlerde olduğu benzer biçimde sebepsiz de yaratır.

Ol demekle her şey olduğu hâlde, (Niye bu şekilde sebeplerle yaratıyor?) demeye kimsenin hakkı yoktur. Birkaç örnek verelim:

Naziat suresinin, (İşleri önlem eden, yöneten melekler…) mealindeki beşinci âyeti açıklanırken şu hadis-i şerif bildiriliyor:
(Dünya işlerini dört melek yönetim eder: Cebrail, Mikail, İsrafil ve ölüm meleği Azrail.) [Kurtubi]

Dört büyük meleğin vazifeleri şöyledir:
1- Cebrail aleyhisselamın vazifesi, Peygamberlere vahiy getirmek, komut ve yasakları bildirmektir. Dileseydi, Cebrail aleyhisselama bildirdiği benzer biçimde peygamberlerine de direkt bildirirdi. Cebrail aleyhisselamı bu işle vazifelendirmiştir. Niye bu şekilde yaptığını bilemeyiz.

2- İsrafil aleyhisselam Sur’a iki kere üfürecektir. Birincisinde, Allahü teâlâdan başka her diri ölecektir. İkincisinde, hepsi yine dirilecektir. Bu işi de Cebrail aleyhisselama verebilirdi ya da asla hiç kimseye vermez, Ol demekle olurdu.

3- Mikail aleyhisselama, yağmur, kar, rüzgâr benzer biçimde hava vakaları, ekonomik nizamı, kısaca ucuzluk, pahalılık, kıtlık, bolluk yapmak, ferahlık ve refah getirmek ve her maddeyi hareket ettirmek vazifesini vermiştir. Bunu da Cebrail aleyhisselama verir ya da asla hiç kimseye vermez, Ol demekle bu işler rahatça olurdu.

4- Azrail aleyhisselamı insanların ruhunu almakla vazifelendirmiştir. Eceli gelenleri öldüren Tanrı’tır, fakat bu işi Azrail aleyhisselam yapıyor. Evlatları yaratan da O. Fakat ana babayı sebep kılıyor. Ana babasız da yaratırdı elbet.

Kâinatı da yönetim eden Allahü teâlâdır. Yukarıda açıklanmış olduğu benzer biçimde bir kısmını melekler vasıtasıyla yapıyor. Kutup denilen evliya zatlara da vazife vererek sebeplerle yönetim ediyor.

İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
Kutb-i irşad, kayyum-i âlemdir. Her insana rüşd ve inanç, bunun vasıtasıyla gelir. (3/3)

Kutb-i ebdal kısaca kutb-i medar âlemde, dünyada her şeyin var olması ve varlıkta durabilmesi için feyz gelmesine araç olur. Kutb-i irşad ise, âlemin irşadı ve hidayeti için feyzlerin gelmesine araç olur. Her şeyin yaratılması, rızıkların gönderilmesi, dertlerin, belaların giderilmesi, hastaların iyi olması, bedenlerin afiyette olması, kutb-i ebdalin feyzleriyle olur. İman sahibi olmak, hidayete kavuşmak, yakarma yapabilmek, günahlara tevbe etmek ise, kutb-i irşadın feyzleriyle olur. Her zamanda, her asırda kutb-i ebdalin bulunması lazımdır. Hiçbir süre, bunsuz olması imkansız, bundan dolayı âlem bununla düzen bulur. (Mearif-i ledünniyye)

Süper sapık bir mezhepsiz, âyet-i kerimeleri anlayamadığı için bunu kabul edemiyor. (Tanrı idareyi hiç kimseye vermez) diyor. Süper mezhepsiz, aşağıdaki iki âyet-i kerimeyi ileri sürerek Azrail aleyhisselamın canları almadığını söylüyor:
(Dirilten ve öldüren yalnız Odur.) [Yunus 56]

(Ölüm zamanında insanı, Tanrı öldürüyor.) [Zümer 42]

Peki, şu iki âyet-i kerimeyi inkâr mı ediyor:
(Öldürmek için vekil yapılmış olan melek sizi öldürüyor.) [Secde 11]

(Âdem aleyhisselamın oğlu, kardeşini öldürdü.) [Maide 30]

Demek ki, öldüren ve dirilten Allahü teâlâ olduğu hâlde, bu işleri sebeplerle, vekillerle yapıyor.

Kutb-i irşada da hidayete vesile olma yetkisini vermesi böyledir.

Bir önceki yazımız olan Sebeple yaratmak başlıklı makalemizde sebeple ve yaratmak hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.