Hazret-i Mehdi gelecektir

Sual: Mehdi hurafedir diyenler oluyor. Iyi mi yanıt verilebilir?
CEVAP
İbni Hacer-i Mekki, (Alamat-i Mehdi), imam-ı Süyuti, (El-bürhan) ve imam-ı Şarani (Muhtasar-ı Tezkire-i Kurtubi) kitabında iki yüze yakın, Hazret-i Mehdi’nin alameti bildirilmektedir. Hazret-i Mehdi için hurafe demek, ilme ihanettir, kıyamet alametidir. Bu konudaki hadis-i şeriflerden birkaçı şöyledir:
(Eshab-ı Kehf, Mehdi’nin yardımcıları olacak ve İsa bunun zamanında gökten inecek ve Deccal ile harb ederken, Mehdi, onunla birlikte olacaktır.) [İ.Süyuti]
(Yeryüzüne dört şahıs malik oldu. İkisi mümin Zülkarneyn ile Süleyman idi. İkisi kâfir, Nemrud ile Buhtunnasar idi. Beşinci olarak, benim evladımdan biri yeryüzüne malik olacaktır.)
[İ.Süyuti]
(Horasan tarafınca gelen siyah sancaklılara katılın. Onların içinde Tanrı’ın halifesi Mehdi vardır.)
[Hakim, İ.Ahmed, Deylemi]

(Iyi mi helak olur bir ümmet ki, başlangıcında ben, sonunda Meryem oğlu İsa ve ortasında da ehl-i beytimden Mehdi vardır.) [Hâkim, İ.Asakir]
(Şarktan çıkan bir grup, Mehdi’ye yardım ederler.)
[İbni Mace, Taberani]

(Mehdi çıkınca, Allahü teâlâ ona rahmetini indirir.) [İ.Ahmed, Hakim]
(Mehdi bendendir, yeryüzünü hak ve adaletle doldurur.)
[Ebu Davud]

(Dünyayı sövgü kaplamadıkça Mehdi gelmez.) [Mekt.Rabbani 2/68]

(Mehdi ulaşınca, bir bolluk olacak, ümmetim rahat edecektir.) [İbni Ebi Şeybe]

(Mehdi ehl-i beyttendir. Allahü teâlâ onu bir gecede olgunlaştırır.) [İbni Mace, İ.Ahmed]

(Deccal’ın yada Mehdi’nin geleceğine inanmayan kâfir olur.) [Favaid-il Ehbar – Şerh’is-Siyer]
(Mehdi, Kureyşten ve ehl-i beytimdendir.)
[İ.Ahmed, Baverdi]

(Mehdi benim soyumdandır.) [İbni Mace]

(Mehdi evladı Fatıma’dandır.) [Ebu Davud, Hakim]
(Mehdi, amcam Abbas’ın soyundandır.)
[İ.Asakir, Dare Kutni]

(Ya Abbas, senin soyundan bir genç dünyayı adaletle doldurur, İsa ile namaz kılar.) [Hatib, İbni Asakir, Dare Kutni] [Burada tenakuz [çelişki] yoktur. Abdülkadir-i Geylani hazretleri anne tarafınca seyyid, baba tarafınca şerif idi. Hazret-i Mehdi de, Hazret-i Fatıma’nın soyundan bir genç, Hazret-i Abbas’ın soyundan biri ile evlenince, her iki soydan da gelmiş olur.]

Hazret-i Ali, oğlu Hasanı gösterip, “Bu oğlumun neslinden biri çıkacak, dünyayı adaletle dolduracaktır” buyurdu. (Ebu Davud)

Kütüb-i sitteden Buhari, Müslim, Ebu Davud, İbni Mace, Tirmizi ve öteki hadis âlimlerinin bildirdikleri bu hadis-i şerifleri ve Ehl-i sünnet âlimlerinin açıklamalarını akıl ve inanç sahibi asla kimse inkâr edemez. Tevil etmek de dinimize aykırıdır. Hepimiz dinin hükümlerini tevil etmeye kalkarsa ortada din diye bir şey kalmaz.

Hazret-i Mehdi ulaşınca
Sual:
Tam İlmihal’deki, (Hazret-i Mehdi, ahir zamanda dünyaya gelecektir. İsa aleyhisselamla buluşacak, mezhepleri kaldıracak, yalnız onun mezhebi kalacaktır) ifadesinden kasıt nedir?
CEVAP
Hazret-i Mehdi vardığında, hak mezheplerin hükmü unutulmuş olacak, bid’at mezhepleri ortalığı kaplayacak, ortada hak bir mezhep kalmayacaktır. Kısaca mezheplerin doğru detayları kalmayacak, bir tek adları kalıp, din düşmanları yada sapıklar tarafınca bu adlar kötüye kullanma edilecektir.

Hazret-i Mehdi, ictihad edecek, ictihadı Hanefi mezhebine uygun olacaktır. Aslına bakarsan İsa aleyhisselamın Hristiyanlığı yasak etmiş olduğu benzer biçimde, Hazret-i Mehdi de öteki bozuk fırkaları, bozuk mezhepleri yasak edecektir. Bozuk mezhepleri kaldıracağı için mezhepleri kaldıracak ifadesi kullanılmıştır.

Hazret-i Mehdi’nin üstünlüğü
Sual:
Hazret-i Mehdi, dört halifeden daha üstün müdür?
CEVAP
Kesinlikle değildir. Bu hususta İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
Resulullahın vefatından bin yıl geçtikten sonrasında, ümmetinden gönderilen âlimlerin sayısı azsa da, İslamiyet’i tam kuvvetlendirmeleri için, oldukça yüksek olacaklardır. Resulullah efendimiz, hazret-i Mehdi’nin geleceğini haber vermiştir. Bin yıl sonrasında gelecektir. İsa aleyhisselam da, bin yıl sonrasında, gökten inecektir. Bin yıl sonrasında gelen Evliyanın yükseklikleri, Eshab-ı kiramın yüksekliklerine benzemektedir. Her ne kadar, Peygamberlerden sonrasında, en üstün insanoğlu Eshab-ı kiram ise de, sonrasında gelenler, bunlara fazlaca benzedikleri için, hangilerinin daha üstün oldukları anlaşılması imkansız benzer biçimde olmuştur. Kim bilir bunun içindir ki, Resulullah efendimiz, (Öncekiler mi daha üstündür, yoksa sonrakiler mi? Bilinemez) buyurdu. Yoksa (Öncekiler mi daha üstündür, yoksa sonrakiler mi, bilmiyorum) buyurmadı, zira hangilerinin daha üstün bulunduğunu elbet biliyordu. Bunun için, (En üstün olanlar, benim zamanımda bulunan Müslümanlardır) buyurmuştu, fakat fazlaca benzedikleri için, kuşku hâsıl olduğundan (Bilinemez) buyurdu.

Resulullah, Eshab-ı kiramın zamanından sonrasında, Tabiinin zamanının yüksek bulunduğunu bildirdi. Bundan sonrasında da Tebe-i tabiinin zamanının üstün bulunduğunu bildirdi. Bunların da, bin yıl sonrasında gelenlerden daha üstün oldukları anlaşıldı. Sonrasında gelenlerin, Eshab-ı kirama fazlaca benzemesi iyi mi olur denilirse, şu şekilde yanıt veririz ki, o iki asrın, bu son gelenlerden daha üstün olması, bir ihtimal onlarda Evliya sayısının fazlaca ve bid’at sahiplerinin azca olduğundan olabilir. Bunun için, sonrasında gelenler içinde birkaç Evliyanın, o iki asırda bulunan Evliyadan daha yüksek bulunduğunu söylemek, yanlış olmaz. Sözgelişi, hazret-i Mehdi böyledir, fakat Eshab-ı kiramın zamanı, her bakımdan, daha yüksektir. Bunun üstünde konuşmak bile lüzumsuzdur. Ilkin gelenler, onlardır. Naim Cennetinde yakîn olanlar onlardır. Başkalarının dağ kadar altın sadaka vermesi, onların bir avuç arpa vermesinin sevabına kavuşturamaz. Allahü teâlâ, dilediğini rahmetine kavuşturur. (1/209)

Bir önceki yazımız olan Hazret-i İsa niçin gelecek? başlıklı makalemizde gelecek ve hazret hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.