Anasayfa » Doğru iman bilgileri>Ahiret gününe iman>Cennet ve Cehennem » Cennette üzüntü ve pişmanlık yoktur

Cennette üzüntü ve pişmanlık yoktur

Sual: (Aden’te üzüntü yok, fakat pişmanlık var) deniyor. Bu ikisi, birbirine zıt değil mi?
CEVAP
Cennette hiçbir üzüntü, sorun olmadığı benzer biçimde, Cehennem’dekilerin pişmanlığı benzer biçimde bir pişmanlık da yoktur. Aden’te tek düze bir yaşam da yoktur. Hayal bile edilemeyecek nice nimetler olacak, bunlardan alınacak zevk de her an artacaktır. Bunu, dünyadaki nimetlere benzeterek idrak etmek mümkün değildir.

Cehennem ehli, (Keşke ikimiz de inanç etseydik de Aden’teki sonsuz nimetlere kavuşsaydık) diye üzülürler. Aden ehli ise, (Daha fazlaca iyilik, yakarma etseydik de, daha yüksek derecelere kavuşsaydık) temennisinde bulunur. (Ne kadar gafletteymişiz ki, Tanrı’ı zikretmeden geçirdiğimiz anlamış olur olmuş) derler. İki hadis-i şerif meali şöyledir:
(Aden ehli hiçbir şeye pişmanlık duymaz. Yalnız, Tanrı’ı zikirsiz geçirdikleri vakitler için pişman olurlar.) [Hâkim]

(Kıyamette, fâsık salih hepimiz pişman olur. Fâsık, fıskı [günahı] bırakıp doğruluk ve takva suretiyle bulunmadığına, salih ise daha fazlaca yakarma etmediğine pişman olur.) [Feraid-ül fevaid]

Padişahın biri, gece bir yerden geçerken askerlerine, (Buradaki taşlardan alın) der. Kimi emre uyar azca yada fazlaca taş alır, kimi taşın yükünü niye çekeyim diye almaz. Ülkelerine ulaşınca, almış olduğu taşlara bakarlar ki hepsi kıymetli taşlar. Almayan pişman olduğu benzer biçimde, alanlar, niye daha fazlaca almadım diye pişman olur. Fazlaca alan da, niye daha fazlaca almadım diye pişman olur. Elbet fazlaca alanla asla almayanın pişmanlığı aynı olmaz. Aden’te gittikçe artan nimetlere kavuşan insanoğlunun pişmanlığı da üzüntü meydana getirmez.

Cehennemi görmek
Sual:
Öldükten sonraki dirilmeye, Cennete, Cehenneme inanmayan, Müslümanlara gerici diyen dinsizlerin, Cehennemde iyi mi azap çektiklerini ahirette görme imkânı var mıdır?
CEVAP
Elbet vardır. Mutaffifin suresinde inanç edenlerin, kâfirlerin çektikleri azapları gülerek seyredeceklerini bildiren âyet-i kerimelerin tefsirinde Hazret-i Kab buyuruyor ki:
(Cennetten, Cehennemi seyretme imkânı vardır. Bir mümin, Cehennemdeki düşmanını görmek istese, [hemen önüne gelir, bir televizyon gibi] düşmanına meydana getirilen azapları görerek sevinir.) [Tibyan]

Cehennemdekileri gören üzülmez mi?
Sual:
Bir hadis-i şerifte, (Cennetten, Cehennemi seyretme imkânı vardır. Bir mümin, Cehennemdeki bir zalimi görmek istese, ona meydana getirilen azapları görerek sevinir) buyuruluyor. Cennette üzüntü olmadığı da bildiriliyor. Bir kimse, Cehennemde azap gören zalim ana babasını yada çocuğunu görse üzülmez mi?
CEVAP
Dünya haliyle ahiretinki farklıdır. Bilinmeyenler, bilinenlere benzetme edilemez. Orada nefsimiz olmayacağı için nefisten gelen duygular da olmayacaktır. Tevbe edilen günahlar affolup, ahirette o günahlar unutturulup, asla hatıra bile getirilmediği benzer biçimde, Cehenneme giden yakınlarımız da unutturulur. Üzülecek bir durum meydana gelmez. Allahü teâlânın işinde kargaşalık olmaz. (Cennette üzüntü olmaz) buyurduğuna bakılırsa, hiçbir şekilde üzüntü olmayacaktır.

Cennette sakal yoktur
Sual: Cennette saç ve sakal tıraşı var mı?
CEVAP
Cennette tapınmak olmadığı benzer biçimde, sorun verecek herhangi bir iş de yoktur. Orada hepimiz sakalsızdır. Sakal çıkmaz. Saçlar ise, kendi istediğimiz şekilde olur.

Cennette hepimiz 33 yaşlarında olacaktır. Peygamber efendimiz, yaşlı bir hanıma, (Cennete kocakarı girmez) buyurunca, kadıncağız ağlamaya adım atar. Bunun üstüne, hanıma, (Sen o vakit genç olursun) buyurur. (Tirmizi)

Hepimiz genç olacak
Sual:
Çocukken ölenler de, yaşlanmış dedeler de, Cennette 33 yaşlarında genç olacakmış. 33 yaş, pek genç sayılmaz. Niye 20 yaşlarında değil de 33 yaşlarında oluyorlar?
CEVAP
Bizim peygamberimizin ümmetinden fazlaca azca kimse yüz yaşını geçebiliyor. Eski ümmetler, bin yaşından fazla yaşıyorlardı. 33 yaş, onların yanında fazlaca ufak sayılırdı. 33 yaş, küçüklere büyük bir yaş benzer biçimde geliyorsa da, bizim benzer biçimde yaşlılar için genç yaşıdır. Bir öteki husus da, orada hepimiz en güzel, en yakışıklı olacaktır. Gerek yaş yönüyle, gerekse başka yönden, Cennette hiçbir üzüntü ve sorun olmayacaktır.

Cennete pişmanlık
Sual: (Cennete giren de pişman olacak) deniyor. Cennette üzüntü, sorun olmayacağına bakılırsa, niye pişman olacaklar?
CEVAP
Evet, Cennette üzüntü, sorun asla olmayacak. Cennette peygamberle evliyanın, âlimle de cahilin derecesi aynı olmaz. Şehitle şehit olmayanın derecesi de aynı olmaz. Cennete giden, keşke birazcık daha fazlaca yakarma etseydim, ilim sahibi yada şehit olsaydım da, şu arkadaşlarıma Cenab-ı Hakk’ın kayra etmiş olduğu nimetlere, köşklere ben de kavuşsaydım diyecek. Bu pişmanlık bir tek bir imrenmedir. İmrenmek üzüntüye sebep olacak bir durum değildir.

Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
Kıyamet günü, çekince büyüktür. O öyleki bir gündür ki, insanoğlu, başkalarından hak almak, günahlarını başkasının sırtına yüklemek ister. Âhirette, bir Müslümandan hakkını isteyen kula, Allahü teâlâ, (Başını kaldır Cennetlere bak) buyurur. Gerçek sahibi bakıp der ki:
– Yâ Rabbi, gümüşten yapılmış şehirler, incilerle süslenmiş altından yapılmış yüksek binalar ve köşkler görüyorum. Acaba bunlar hangi peygamberin yada hangi sıddıkın ya da hangi şehidindir?
– Onun bedelini kim verirse ona veriyorum.
– Onun bedeli nedir?
– Müslüman kardeşini affetmektir.
– Yâ Rabbi, ben bu kardeşimi affettim, hakkımdan vazgeçtim.

Bunun üstüne Allahü teâlâ buyurur ki:
– Haydi, kardeşinin elinden tut, onu da Cennete götür! (Egemen)

Bir önceki yazımız olan Cennet nimetleri hayal edilemez başlıklı makalemizde cennet, edilemez ve hayal hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.