Anasayfa » Dinimiz ve bâtıl dinleR>Dinimiz>Tek hak din » Ehl-i kitaba Cennetlik diyenler

Ehl-i kitaba Cennetlik diyenler

Sual: Bir hoca, (“Hristiyanlar ve Yahudiler Aden’e girecek” diyen kâfir olur) diyor. Bu şekilde demesi dinimize uygun mudur?
CEVAP
Evet, Kur’an-ı kerimde ve hadis-i şeriflerde, Yahudi ve Hristiyanların Cehennemlik olduğu pek açık yazılıdır. Bu âyet-i kerimelere inanmayan normal olarak kâfir olur.

Bir âyet-i kerime meali şöyledir:
(Âyetlerimizi yalanlayanlar kâfirdir, ebedî Cehennemde bırakılırlar.) [Bekara 39]

Demek ki, Müslüman olmayan hepimiz kâfirdir. Hristiyanların bir çok müşriktir. Müşrikler esasen kâfirdir. Ehl-i kitab olanları da kâfirdir. Bir âyet-i kerime meali:
(Elbet, Ehl-i kitabdan [Yahudi ve Hristiyan] olsun, müşriklerden olsun tüm kâfirler Cehennem ateşindedir, orada ebedî bırakılırlar. Onlar mahlûkların en kötüsüdür.) [Beyyine 6]

Bir hadis-i şerif meali de şöyledir:
(Beni duyup da, bana inanmayan Yahudi ve Hristiyanlar, muhakkak Cehenneme girecektir.) [Hâkim]

Gene din kitaplarında bildiriliyor ki:
Hristiyanlar, Ehl-i kitabdır. Ehl-i kitabın hepsi de kâfirdir. (Fetava-yı Hindiyye)

Dinde zaruri olan şeylerden birine inanmayan kâfir olur ve Cehennemde sonsuz azap çeker. (Bir ihtimal kâfir olmaz) diye kuşku edenin de kâfir olacağı, Bezzaziyye, Dürr-ül-muhtar, Kadı İyad’ın Şifa, İmam-ı Nevevi’nin Ravda ve İbni Hacer-i Mekki’nin el-A’lam kitaplarında açıkça bildirilmiştir. Bir Hristiyan’ı, bir Yahudi’yi ve din-i İslam’dan ayrılanlardan birini kâfir kabul etmeyen kimsenin kâfir olacağında kuşku eden kimsenin de kâfir olacağını, İslam âlimleri söz birliğiyle bildirdiler. Bu söz birliği adı geçen kitaplarda yazılıdır. Kâfir olmasından kuşku eden de kâfir olunca, onu Müslüman bilenin iyi mi olacağını ve hele, onu İslam âlimleri için kullanılan unvanlarla övenin iyi mi olacağını düşünmeli. Bu sözümüzden, bu şekilde kimseleri İslam âlimi sananların ve bunların sövgü saçan sözlerini, yazılarını övenlerin, yayanların, kâfir olacaklarını iyi anlamalı. Övmek, yaymaya çalışmak ve reklamını yapmak, razı olmayı, beğenmeyi gösterir. Küfre rıza, sövgü olur. Küfre rıza demek, kâfirin sövgü suretiyle kalmasını istemek değil, onun küfrünü beğenmek anlama gelir. (Fetavel-Haremeyn, Faideli bilgiler)

Bu vesikalardan açıkça anlaşıldığına gore:
1- Ehl-i kitabın tamamı, şu demek oluyor ki tüm Yahudi ve Hristiyanlar kâfirdir.
2- Yahudi ve Hristiyanları kâfir kabul etmeyen de kâfirdir.
3- Yahudi ve Hristiyanları kâfir kabul etmeyenin kâfir olduğundan kuşku eden de kâfirdir.

Dindar kime denir?
Sual: Bazıları, Yahudi ve Hristiyanların Cennete gideceğini, hattâ şehit olacağını savunanlara ve kendi görüşünü din diye bildiren mezhepsizlere, (Dindar, muhafazakâr ve Ehl-i sünnet) diyorlar. Bu şekilde demek yanlış olmaz mı?
CEVAP
Elbet yanlıştır. (Dindar) ve (muhafazakâr), dinine bağlı kimse anlama gelir. Bir Budist de kendi bâtıl dinine bağlı olabilir, fakat İslâmiyet’te ona (dindar) denmez. Mezhepsiz bir kimse de, namaz kılsa, haramlardan sakınsa, İslamiyet’e hizmet ettiğini zannederek, mezhepsizlik yolunu yaymak için oldukca uğraşsa, ona (dindar) denmez. Zira (dindar) ifadesi, övgü ve saygı ifadesidir.

(Ehl-i sünnet) ifadesi de, imanı doğru olan Müslüman anlama gelir. Ehl-i kitabı şu demek oluyor ki Yahudi ve Hristiyanları cennetlik bilene, (Ehl-i sünnet) denmeyeceği şeklinde, (Müslüman) bile denmez.

(Hak din) ve (Doğru din) ifadeleri, iyi mi bir tek İslamiyet için kullanılıyorsa, (dindar) kelimesi de, bir tek Ehl-i sünnet olan Müslümanlar için kullanılır. İtikadı bozuk olanlara (dindar) yada (muhafazakâr) denmez. Bu şekilde diyenler, câhil değilse, kesinlikle art niyetlidir.

Bazı Hristiyan fanatikleri da, papazları (takva sahibi) diyerek övüyorlar. (Takva sahibi), Tanrı’tan korkup haramlardan sakınan kimse anlama gelir. Papazların günah işlemediklerini söylemek istiyorlar. Hristiyan olmak, tek Tanrı yerine 3 tanrıya inanıp müşrik olmak, putlara tapmak, en büyük günah değil mi? Küfürden büyük günah olur mu? Takva sahibi olmak için, ilkin Müslüman olmak gerekir. Bid’at ehline bile, başka asla günah işlemese de (takva sahibi) denmez. Zira Ehl-i sünnet itikadında olmamak, büyük günahtır.

Bir önceki yazımız olan Hristiyan Müslüman mukayesesi başlıklı makalemizde hristiyan, mukayesesi ve müslüman hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

escort beylikdüzübeylikdüzü escortescort beylikdüzüescort beylikdüzüistanbul escort