Anasayfa » Genel » Allah C.C. » Allah’a İman 4

Allah’a İman 4

Allâhınız bir tek ilâhtır. O’ndan başka ilâh yoktur. O, Rahman’dır, Rahimdir.”( Bakara: 163)

Kâinattaki ahenk ve düzen, tabiattaki kanunların birbirine uygunluğu. Allah’ın birliğine. O’nun hiç bir surette eşi ve dengi bulunmadığına açık bir delildir.

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruluyor

نوفصي امع شرعلا بر هللا ناحبسف ا تدسفل هللا إلا ةهلا امهيف ناك ول

“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki, Arş’ın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.” (Enbiya :22)

Allah’ın Sıfatları

Allaha iman ,onun sıfatlarını bilmeye bağlıdır.O ,ancak sıfatlarıyla bilinir ve tanınır. Çünkü Allah’ın zatını anlayıp kavramamız mümkün değildir. Zaten Allah, bununla da bizi yükümlü tutmamıştır.

Allah’ın sıfatları, zatî ve subûtî olmak üzere iki kısımdır. Bunların altısı zatî sıfatlar, sekizi de subûtî sıfatlardır ki. toplamı I4’dür.

Zatî Sıfatlar: Vücud. Kıdem. Bekâ. Vahdaniyet, Muhâlefetü’n li’l-havâdis, kıyam binefsihi. Subûtî Sıfatlar: Hayat. îlim. Semi’. Basar. İrâde, Kudret, Kelâm ve Tekvin’dir.

Bunların kısaca anlamları şöyledir:

Zatî Sıfatlar

Vücud: Var olmak demektir. Allah vardır ve varlığı zâtının gereğidir. Bu itibarla Cenâb-ı

Hakka “Vâcibu’l-vucûd” denir. Allah, var olmakta ve varlığını devam ettirmekte hiç bir şeye muhtaç değildir.

Kıdem: Allah kadimdir, yani varlığının başlangıcı yoktur. Şu zaman yoktu da ondan sonra var oldu denemez. Varlığının başlangıcı olan bizleriz. Allah ise. hiç bir şey yokken yine var idi.

Bekâ: Allah’ın varlığının sonu olmamasıdır. Meselâ biz. bir süre sonra yok olacağız. Allah’tan

başka her şeyin belli bir süre sonra varlığı sona erecektir. Allah ise hiç ölmeyecek ve her zaman var olacaktır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmuştur:

Bir önceki yazımız olan Allah’a İman 3 başlıklı makalemizde allah ve Allah'a iman hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir Yorum

  1. imanı kısa ve öz bir şekilde bizlere anlattınız icçn saolun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.