Anasayfa » Genel » Allah C.C. » Allahın 99 İsmi (ESMA-ÜL HÜSNA)

Allahın 99 İsmi (ESMA-ÜL HÜSNA)

“En güzel isimler Allah’ındır. O halde, O’na bu güzel isimlerle dua edin ve O’nun isimleri hakkında eğriliğe sapanları bırakın….” (A’râf, 7/180; bk. Tâ-hâ, 20/8; Haşr, 59/24)

“Allah’ın 99 ismi vardır. Bu isimleri ezberleyen kimse cennete girer.” (Buhârî, Deavat, 68. VII, 169)

“Allâh’ın 99 ismi vardır. Bu isimleri sayan kimse cennete girer.” (Müslim, Zikr, 6. III, 2062)

Allahın 99 İsmi (ESMA-ÜL HÜSNA)

 

1. Allah O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek bir Allah’tır.
2. er-Rahman Esirgeyici, bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden (Dünyada).
3. er-Rahim Bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere merhamet eden (Ahirette).
4. el-Melik Mülkün sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.
5. el-Kuddüs Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.
6. el-Selam Her çeşit afet ve kederlerden emin olan.
7. el-Mü’min Kullarına emniyet veren. Kendinin ve peygamberlerinin doğruluğunu
ortaya koyan, kullarına yaptığı vadinde sadık.
8. el-Müheymin Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi gözetip koruyan.
9. el-Aziz İzzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız olan, her şeye galip olan.
10. el-Cabbar Azamet ve kudret sahibi, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir
olan.
11. el-Mütekebbir Ululuk sahibi, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.
12. el-Halik Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden, yaratan, yoktan
var eden büyüklükte eşi olmayan.
13. el-Bari  Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan.
14. el-Musavvir Tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren.
15. el-Gaffar Kullarının günahını örten, mağfireti çok, günahları bağışlayıcı.
16. el-Kahhar Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim.
17. el-Vahhab Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan.
18. el-Rezzak Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.
19. el-Fettah Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.
20. el-Alim Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.
21. el-Kabıt Dilediğine darlık veren,sıkan,daraltan.
22. el-Basit Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.
23. el-Hafıd Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, dereceleri düşüren.
24. el-Rafi Yukarı kaldıran, yükselten, dereceleri yükselten.
25. el-Muiz İzzet veren, aziz kılan.
26. el-Müzil Zillete düşüren, hor ve hakir eden.
27. el-Semi Her şeyi işiten, kullarının niyazını kabul eden.
28. el-Basir Her şeyi gören.
29. el-Hakem Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten, hükmeden.
30. el-Adl Son derece adaletli olan.
31. el-Latif En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, lütuf ve ihsan sahibi olan.
32. el-Habir Her şeyi iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan.
33. el-Halim Yumuşak davranan, hilmi çok olan.
34. el-Azim  Pek azametli olan, yüce.
35. el-Gafur Çok bağışlayan, magfireti çok.
36. el-Şekur Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşılayan.
37. el-Aliyy Çok yüce.
38. el-Kebir Pek büyük.
39. el-Hafız Yapılan işleri bütün tafsilatıyla hıfzeden, her şeyi afat ve beladan
koruyan.
40. el-Mukit Bilen, tayin eden. Her yaratılmışın rızkını veren.
41. el-Hasib Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi
bilen. Mahlukatına kafi olan.
42. el-Celil  Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.
43. el-Kerim Çok ikram edici.
44. el-Rakib Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan.
45. el-Mucib Kendine yalvaranların isteklerini veren, duaları kabul eden.
46. el-Vasi Lütfu bol olan.
47. el-Hakim Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli, hikmet sahibi olan.
48. el-Vedud İyi kullarını seven,rızasına indiren ve sevilmeye layık olan.
49. el-Mecid Şanı, şerefi çok üstün olan.
50. el-Bais Ölüleri dirilten, kabirlerden çıkaran.
51. el-Şehid Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.
52. el-Hakk Vacib’ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran.
53. el-Vekil Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden.
54. el-Kaviyy Pek kuvvetli.
55. el-Metin Pek güçlü.
56. el-Veliyy Seçkin kullarının dostu.
57. el-Hamid Ancak kendine hamd edilen, bütün varlığın diliyle övülen.
58. el-Muhsin Namütanahi de olsa, bir bir her şeyin sayısını bilen.
59. el-Mubdi Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan.
60. el-Muid Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.
61. el-Muhyi İhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren.
62. el-Mümit Canlı, bir mahlukatın ölümünü yaratan, öldüren.
63. el-Hayy Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.
64. el-Kayyum Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen, evveli olmayan.
65. el-Vacid İstediğini, istediği vakit bulan.
66. el-Macid Kadri ve şanı büyük, kerem ve müsamahası bol.
67. el-Vahid Tek. Zatında, sıfatlarında, isimlerinde ortağı ve benzeri olmayan.
68. el-Samed Her şey Ona muhtaç, fakat O hiç bir şeye muhtaç değil.
69. el-Kadir İstediğini, istediği gibi yaratmaya muktedir olan.
70. el-Mukdedir Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.
71. el-Mukaddim İstediğini öne getiren, öne alan.
72. el-Muahhir İstediğini geri koyan, arkaya bırakan.
73. el-Evvel Her şeyden önce var olan.
74. el-Ahir Her şey helak olduktan sonra geri kalan.
75. el-Zahir Varlığı sayısız delillerle açık olan.
76. el-Batın Akılların idrak edemeyeceği yüceliği gizli olan.
77. el-Vali Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başına idare eden.
78. el-Müteali Aklın mümkün gördüğü her şeyden,her halden pek yüce olan.
79. el-Berr Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.
80. el-Tevvab Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan.
81. el-Muntekım Günahkarlara, adaletiyle, müstahak oldukları cezayı veren.
82. el-Afüvv Affeden, mağfiret eden.
83. el-Rauf Merhamet edici. Pek şefkatli.
84. Malik’ül-Mülk Mülkün ebedi ezeli sahibi.
85. Zülcelali ve’l-İkram Hem azamet sahibi, hem fazlı kerem sahibi.
86. el-Muksit Hükmünde ve işlerinde adaletli olan.
87. el-Cami İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.
88. el-Ganiyy Çok zengin, hiç bir şeye muhtaç olmayan.
89. el-Mugni Dilediğine zenginlik veren müstağni kılan.
90. el-Mani Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.
91. el-Darr Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana ugratan.
92. el-Nafi Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran.
93. el-Nur Alemleri nurlandıran, dilediğine nur eden, nur olan.
94. el-Hadi Hidayete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan.
95. el-Bedi Örneksiz, misalsiz, acaip ve hayret verici alemler yaratan.
96. el-Baki Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan.
97. el-Varis Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi.
98. el-Raşit Bütün alemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran.
99. es-Sabur Çok sabırlı olan, isyankarlardan acele intikam almayan.

 

Bir önceki yazımız olan Bugün Allah İçin Ne Yaptın Sözünün Anlamı Nedir başlıklı makalemizde allah için ne yaptın, Allah için ne yaptın anlamı ve Allah için ne yaptın sözü hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Zat-ı İlahi, Lafza-i Celal, şuunat, sıfât, esma ve ef’al kavramlarını nasıl açıklayabiliriz?

Zât-ı İlâhi: “Cenâb-ı Hakk’ın, bütün sıfatları, fiilleri, isimleri sonsuz kemalde bulunan ve her türlü noksanlıktan münezzeh …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.