Anasayfa » Genel » Dini Bilgiler » En Güzel Din İslam

En Güzel Din İslam

En Güzel Din İslam

Tarihte farklı coğrafyalarda ve farklı zamanlarda yüzlerce farklı din oluşmuştur. Hristiyanlık Musevilik ve İslamiyet dinleri semavi dinler olarak en büyük dinlerdendir. Bu üç din arasında insan yaşayışına uygun olan en güzel ahlakı öğütleyen sosyal yaşamın zorluklarına çözüm getiren din islam dinidir.

İslamın Yeryüzünde Dağılışı

Yeryüzünden 7 milyar insan yaşamaktadır. İslamiyet dinine mensup olan bir milyara yakın insan mevcuttur. İslamiyet dininin yeterince iyi anlaşılmaması nedeniyle kalan diğer 6 milyar insan popülasyonu farklı dinlere yönelmiştir. İslam dini içerden bakıldığında Sevgi merhamet ve adalet temelleri üzerine inşa edilen bir din iken, dışarıdan bakıldığında sert katı kuralları olan bir din olarak görülmektedir. Bunun en büyük nedeni İslam dininin hak ettiği şekilde yeterince ifade edilemiyor, tanıtılamıyor olmasındandır.

Emevilerin İslam Üzerinde Etkisi

Özellikle Emeviler’in halifeliği almalarından sonra belli bir değişime uğramış olan İslam dini en saf hali ile en son Peygamberimiz Hazreti Muhammed(s.a.v) zamanından biraz daha farklı bir boyuta taşınmış, siyasi ve ekonomik faktörlerin etkisiyle değişime uğramıştır. Camel Savaşları, peygamberimizin vefatından sonra gerçekleşen İrtidat Savaşları müslümanlar arasında olan savaşlardır. Peygamber Efendimizin vefatından sonra zekat vermek istemeyen Arapların isyanı baş göstermiş ve halife Ebubekir tarafından isyanlar zorla bastırılmıştır. Dönemin zekat anlayışı 1/40 oranına indirgenmiştir.

Hadislerin çokluğu

İslam dininin kitabı Kur’an-ı Kerim’dir. Bu kitap son kitaptır. Her Müslüman bu kitapta yazılı olanları okumak, anlamak ve hayatında uygulamakla mükellef iken, büyük çoğunluk bu kitabı hakkıyla okumamaktadır. Dinini tanımak için belli bir zümreye başvurmakta ve onların verdiği bilgilerle hareket etmektedir. Mustafa Karataş’ın “Rivayet Tekniği açısından Hadislerin artması ve Sayısı” isimli doktora tezinde, Hicri 3. Asırda 1 milyon 500 bin hadisin var olduğu yazılıdır. Peygamber Efendimizin bu kadar sayıda söz söylemiş olması mümkün değildir. Dolayısıyla bizler modern çağın manevi karanlığında el yordamı ile ilerlerken; Kur’an’a uyan hadisleri almalı, diğerlerini ayrı olarak sınıflandırmalıyız. Çünkü bu kadar fazla hadisi bir araya getirerek incelediğinizde birbirleri ile çelişen bir çok uydurma hadisin varlığına şahit olabiliyorsunuz.

 

 

Bir önceki yazımız olan Kendini Bilmek başlıklı makalemizde Kendini Bilmek, mektubatlar ve tasavvuf hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.