Anasayfa » Genel » Dini Bilgiler » İslam’da ve Diğer Dinler’de Cennet Kavramı

İslam’da ve Diğer Dinler’de Cennet Kavramı

Cennet kavramı sadece İslam’da değil, evrensel olarak tüm dinlerde geçen bir sonraki yaşam felsefesine dayalı olmaktadır. İnsanoğlu’nun öldükten sonraki yaşamını ebedi olarak mükafatlandırılmış olarak yaşayacağı mekan sıfatını taşıyan ahiretin üzerinde durulan ismi olmaktadır. Cennet Arapça da “bahçe” anlamını taşıyan bir sözcük anlamını taşımakta olup, İslam dinine bağlı kişilerin fani dünyada yapmış oldukları ibadet, sevap ve benzeri iyi nitelikli adımların mükafatlandırıldığı bir diyar kavramını oluşturmaktadır. Cennet adını taşıyan bu dini terim tek olarak İslam dini çerçevesinde değil, aynı zaman’da birçok din ve ruhani felsefe çerçevesinde yer edinen öldükten sonraki sonsuz yaşamın var olmasına dayalı bir kavram niteliğini taşımakta.

Cennet kavramına göre bazı dinlerde inanan ve bu inanca uyan kişilerin yeri olacağı gibi, bazı dinlerde de o dine mensup herkesin yer alacağı bir varış noktası olarak düşünülmekte olan bir kavram felsefesini oluşturur. Bu konuya dayalı olarak cennette yer alacak kişilerin birçok dinde “iyi insanlar” olarak tabir edilen insanoğlunun nihai bulunacağı diyar kavramını kapsamaktadır. Bu kavram çerçevesi İslamiyet, Hıristiyan, Yahudilik ve daha birçok din ve ruhani felsefe göstergede yer almakta olup, bu dini inanışlar içerisinde olan kişilere diğer hayatlarında huzuru ve her şeyin en güzelini yaşamalarına olanak tanınmakta. Konumuzun devamında sizlere 2 büyük din olan İslamiyet ve Hıristiyanlık felsefesindeki cennet’in kavramlarını açıklayacağız.

İSLÂM DİNİNDE CENNET KAVRAMI

İslâm dininde cennet kavramı, insanların öldükten sonra sevap ve günahlarına ilişkin mükafatlandırıldıkları ve aynı zaman’da ebedi açıdan kalacakları Ahiret mekanı olarak inanılmaktadır. Cennet’e ilişkin birçok farklı tabirde bulunulsa da genel olarak cennet hakkında erkeğin zevklerine hitap eden bir çerçevede olduğu tabir edilmektedir. Serinlikler, çöl sıcağından bunalmış birinin gölge de dinlenmesi gibi bir güzellik, ırmaklar, bağlar ve sonsuz bahçelerle kaplı muazzam bir güzelliği temsil etmekte.

Cenneti hak eden kişilere mükafatlar verileceği ve sonsuz bir hayat bahşedileceği belirtilmektedir. Münafık, müşrik ve kafir kimseler İslam dini inancına göre cennet’e girememektedirler. Cennet’e kimler gidemez sorusuna en net cevap bu olup, ayrıca günahlara göre de cennetin kapısından giremeyenler bulunmaktadır. İslam dininde Müslüman olduğu halde fani dünyada günah işleyen bir kul sıfatını kişi taşıyor ise, Allah günahlarını affetmediği takdirde cehennemde bir süre günahlarının azabını çektikten sonra, cennet’e gidileceği inancı bulunmakta.

HIRİSTİYANLIK’TA CENNET KAVRAMI

Hıristiyanların cennet kavramında, Tanrı ile bir araya gelme inancı var olmaktadır. Hıristiyan inancında her kişi her gün yenilenerek günahlarından arınmakta ve buna hitaben kıyamet gününde Tanrı tarafından kendilerine yeni bedenler verilerek yeni yaratılan dünya’da Tanrılarıyla beraber sonsuz bir hayat geçireceklerine inanmaktadırlar.

Bir önceki yazımız olan 9. Avrasya İslam Şurası Sonuç Bildirgesi başlıklı makalemizde 9. avrasya islam şurası, diyanet islam şurası ve islam şurası sonuç bildirgesi hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.