Deccal da gelecektir

Sual: Mehdi ulaşınca, Deccal’ın da gelmesi gerekiyor. Bunun için, Mehdi geldi diyenler, Deccal’a da bir kılıf bulmuşlar. (Deccal, hadiste bildirildiği benzer biçimde insan değil, ateizmdir. Ateizmin bilimsel bir dayanağı kalmadığına şu demek oluyor ki öldüğüne bakılırsa, Deccal da ölmüştür) diyorlar. Deccal’ı Hazret-i İsa öldürmeyecek miydi? Deccal’ın birçok vasıfları vardır. Deccal bir insan olacağına bakılırsa, ateizme iyi mi deccal denir?
CEVAP
Deccal’ın geldiği de, öldüğü de doğru değildir. Mehdi geldi denince, Hazret-i İsa ile Deccal’ı da getirmek gerektiği için, akıl almaz teviller yapılıyor. Kimisi, Hazret-i İsa’nın kendisi gelmeyecek, tinsel bir şahsiyet, bir akım olarak gelecek diyor; kimi de, gelecek, fakat hepimiz tanımayacak diyor. Deccal için de, Mao, Lenin benzer biçimde diktatörleri gösteren olduğu benzer biçimde, o bir sistemdir diyenler oluyor. Deccal ABD’dır diyenler de oldu. Hâlbuki Deccal’ın da, Hazret-i İsa ve Hazret-i Mehdi’nin de birer insan olarak geleceğini ve o zamanki Müslümanların bu tarz şeyleri tanıyacağını Peygamber efendimiz, açıklamaya gereksinim bırakmadan, açıkça bildirmiştir. Bu konudaki birkaç hadis-i şerif meali:
(Deccal, doğu taraftan çıkar.) [Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İ.Mace, İ.Ahmed, İ. Ebi Şeybe, Hakim]

(Deccal, Mekke ve Medine’ye giremez.) [Buhari, Müslim, Tirmizi, İ.Ahmed]
(Deccal’ın bir gözü kördür.)
[Buhari, Müslim, Ebu Davud, Ebu Nuaym]

(Deccal’ın boyu kısa, saçları kıvırcıktır.) [Ebu Davud] (Bunu da, ateistlerin saçları kıvırcıktır diye mi tevil edilecek? Deccal ateizm diye tevil edilirse, şu demek oluyor ki Deccal insan olmayıp ateizm olduğuna bakılırsa, ateizmin saçları kıvırcık olur mu?)

(Deccal’ın evladı olmaz .) [İ.Ahmed]

(Deccal çıkınca, tanrıyım der. Onun tanrılığına inanan kâfir olur.) [İ.E.Şeybe]

(Deccal, bir kimseyi öldürüp diriltecektir.) [Buhari, Müslim]

(Miracda Deccal’ı da gördüm.) [Buhari, Müslim, İ.Ahmed]

(İsa inince, Deccal’ı öldürecektir.) [Müslim, Ebu Davud]

(İsa, Deccal’ı öldürdükten sonrasında iki şahıs içinde düşmanlık kalmaz.) [Müslim] (Deccal öldüyse, niye hâlâ düşmanlıklar, savaşlar var?)

(Deccal’ın zamanında bulunan müminlerin gıdası, meleklerin gıdası benzer biçimde, tesbih olur. Allahü teâlâ, o vakit, tesbih edenlerin açlığını giderir.) [Hâkim] (Deccal çıktığına bakılırsa, Müslümanların acıkması iyi mi yorumlanmalı?)

Peygamber efendimiz, (Deccal’ın son günleri o denli kısa olur ki, sizden biriniz Medine kapısından çıkıp, tepesine varıncaya kadar, akşam olacaktır) buyurunca, (Ya Resulallah, o kısa günlerde iyi mi namaz kılacağız) dediler. Cevaben buyurdu ki:
(O uzun günlerde takdir ettiğiniz benzer biçimde takdir edeceksiniz.) [İbni Mace] (Deccal öldü dendiğine bakılırsa, bu kısa günler ne vakit gelip geçti?)

Bir âyet-i kerime meali:
(Rabbinin bazı âyetleri [alametleri] geldiği gün, ilkin inanç etmemiş yada imanında bir hayır kazanmamış hiç kimseye, o günkü imanı yarar vermez.) [Enam 158]

Bu âyet-i kerimeyi açıklayan Peygamber efendimiz buyuruyor ki:
(Şu üç şey ortaya çıkınca, inanç etmemiş yada imanından hayır görmemiş olana, imanı yarar vermez: Güneşin batıdan doğması, Deccal ve Dabbet-ül-arz.) [Müslim, Tirmizi, Beyheki]

Demek ki, Deccal ortaya çıkınca artık hepimiz inanç edecek, fakat muhteşem alametler görülmeye başladığı için, artık inanç kabul edilmeyecek. Deccal çıkıp öldürüldüyse, o vakit niye hâlâ insanoğlu inanç etsin diye uğraşılıyor ki? Yoksa bu konudaki âyet ve hadisler inkâr mı ediliyor?
Deccal ile ilgili birkaç hadis-i şerif meali daha şöyledir:
(Medine, körüğün demirin pasını çıkardığı benzer biçimde Deccalı çıkarır.) [Buhari, Müslim]

(Her Peygamber, ümmetini Deccal ile korkuttu.) [Buhari, Müslim]

(Ümmetimden hak suretiyle devam edenler, Deccal’le de savaşırlar.) [Ebu Davud]

(İsa, Deccal’le savaşırken, Mehdi, onunla birlikte olacaktır.) [İ. Süyuti]

(On alamet çıkmadan Kıyamet kopmaz. Biri Deccal’dır.) [Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İ.Mace]

(Âdem aleyhisselamdan, Kıyamete kadar, Deccal’dan büyük fitne yoktur.) [Müslim]

Muhammed bin Hasan Askeri hazretleri buyurdu ki:
Deccal çıkmadan, onu gördüğünü söyleyen yalancıdır. (Şevahid-ün-Nübüvve)

İbni Abbas hazretleri de, Hazret-i Ömer ’in şöyleki buyurduğunu bildirmiştir:
(Recmi, Deccal’ı, güneşin batıdan doğuşunu, mezar azabını, şefaati ve müminlerin günahları kadar yandıktan sonrasında, Cehennemden çıkartılmasını yalanlayan kimseler çıkacaktır.) [İbni Abdilberr, Kurtubi]

Deccal gelmeyecek ve güneş batıdan doğmayacak diyen yoksa da, bu tarz şeyleri tevil eden, (Deccal ateistliktir, güneşin batıdan doğması da İslamiyet’in batıdan yayılmasıdır) diye tevil edenler vardır. Hazret-i Ömer, bu sözüyle, bu şekilde tevilcileri bildirmektedir.

Deccal ulaşınca
Sual: Hadis kitaplarında, Sahabe Deccal’ın dünyada ne kadar kalacağını sorunca Resulullah, (Kırk gün kalır, fakat ilk günü bir yıl benzer biçimde, ikinci günü bir ay benzer biçimde, üçüncü günü yedi gün benzer biçimde, öteki günleri de sizin günleriniz benzer biçimde olur) buyuruyor. Bu, akla uygun mudur? Asla, bigün, bir yıl olur mu? Dünya’nın dönüşü bellidir. Elbet bunun tevili gerekir. Demek ki, Mehdi ve Deccal mânevî şahsiyetlerdir, insan olarak gelmeyeceklerdir. Bu tarz şeyleri tevilsiz yazmak yanlış değil mi?
CEVAP
Yanlış değildir. Bunlar tevili gerektirmez. Bu husus Eshab-ı kirama söylenince, (Bunun tevili nedir?) dememişler, (Yâ Resulallah! O vakit bu bir yıl benzer biçimde olacak günde, bir günün namazı bizlere kâfi gelecek mi?) diye sormuşlardır. Sonucunda, (Hayır, günün miktarını takdir edersiniz) buyurmuştur. Demek ki, bigün bir yıl benzer biçimde uzun olacaktır. Bazı âlimlerimiz, kutuplar benzer biçimde, altı ay gece, altı ay gündüz olan yerlerde yada daha kısa, daha uzun olan yerlerde, bu şekilde takdirle namaz kılınması ve oruç tutulması icap ettiğini bildirmişlerdir. Kısaca belli bir saat oruç tutulur, belli saat aralığıyla namazlar kılınır. Bigün bir yıl benzer biçimde uzun olmasaydı, (Namazı bu şekilde kılın) buyurmazdı.

Bir önceki yazımız olan Hazret-i Mehdi gelecektir başlıklı makalemizde gelecektir, hazret ve mehdi hakkında bilgiler verilmektedir.

Kontrol Et

Şık ve güzel giyinmek

Sual: Zenginin eski elbise giymesi uygun mudur?CEVAP Resulullah efendimiz, eski elbiseli birine, (Malın yok mu?) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.